Informujemy, że od 8 marca na informacyjnych tablicach przystankowych, na tzw. „PASKU” będą prezentowane informacje o przekroczeniach stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 (1h). Dane, na podstawie których będzie przekazywana informacja pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ze strony internetowej (http://smjp.kielce.pios.gov.pl/index.php?page=raport-godzinowy).

Na potrzeby prezentacji danych na tablicach ograniczono informację do komunikatów o jakości powietrza na poziomie złym i bardzo złym. Dane będą zamieszczane na podstawie informacji pobieranych ze stacji pomiaru zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej a prezentowanych o godzinie 7.00, 14.00 i 19.00. Komunikaty nie będą prezentowane w sytuacji, gdy na tablicach informacyjnych będą podawane informacje pasażerskie.

Na potrzeby prezentacji informacji w Internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne.

Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

Wszystkie średnie podawane są w µg/m3.

tabela zanieczyszczenie

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Jak dojade

 white2.png

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Rozkłady mobilne

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 314 gości oraz 0 użytkowników.