al. Tysiąclecia PP / Wiejska

13 - > Świętokrzyska UJK
53 - > Morcinka / działki
114 - > Żniwna

Inne przystanki