Ulica: Domaszowice

Przystanki:

Domaszowice
Domaszowice / Sandomierska
Domaszowice I
Domaszowice Na Górze
Domaszowice ogródki działkowe
Świętokrzyska

Inne ulice