Ulica: Piekoszowska

Przystanki:

Piekoszowska / Mieszka I
Piekoszowska / Naruszewicza
Piekoszowska Czarnów Rządowy I
Piekoszowska Górki Szczukowskie
Piekoszowska os.Pod Dalnią
Piekoszowska pętla
Piekoszowska Stawki I
Piekoszowska Stawki II

Inne ulice