Drukuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r., Dz. U. poz. 367 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązują od soboty 17 lutego 2021 roku m.in. w środkach komunikacji publicznej jak i w miejscach ogólnodostępnych obowiązują nowe wytyczne dot. nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Nie wolno stosować tzw. przyłbic, kominów czy części odzieży.

Z w/w obowiązku zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania np. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa. Poza nimi obowiązek zasłaniania nosa i ust jest powszechny dla każdego.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 marca 2021 r., Dz. U. poz. 436 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 13 marca 2021 roku maseczki nie muszą nosić również osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/436

Do 31 października 2021 roku został przedłużony dla pasażerów obowiązek zakrywania ust i nosa podczas korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1754

zakrywaj ztm