Drukuj

Szanowni Państwo,

System transportowy stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju regionu, umożliwiając sprawne przemieszczanie się zarówno jego mieszkańców, jak i osób przyjezdnych pomiędzy źródłami i celami podróży. Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji opracował ankietę preferencji przewozowych która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych. Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ankietą znajdującą się na stronie internetowej tutejszego Urzędu pod adresem http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych i wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych. Formularz on-line pozostanie aktywny do 31 grudnia 2021 roku.