Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany uchwałą Nr IX/156/2003 Rady Miejskiej w Kielcach w formie zakładu budżetowego Gminy Kielce.

Zarząd transportu Miejskiego:

 1. jest jednostką organizacyjną miasta Kielce nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej,
 2. organizuje, zarządza i nadzoruje komunikację miejską w imieniu miasta Kielce.
 

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie komunikacji miejskiej obejmujące:

 1. zbieranie danych i prowadzenie analiz w zakresie potrzeb przewozowych,
 2. planowanie, organizacja i koordynacja układu komunikacyjnego,
 3. opracowywanie rozkładów jazdy,
 4. sprzedaż biletów za usługi komunikacji miejskiej, prowadzenie spraw związanych z dystrybucją biletów,
 5. kontrolę biletów i uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz pobieranie opłat dodatkowych,
 6. egzekucję należności z tytułu przewozu osób lub bagażu oraz opłat dodatkowych związanych z przewozem osób, zwierząt lub bagażu,
 7. promocję sprzedaży usług komunikacji miejskiej,
 8. badanie efektywności ekonomicznej funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych,
 9. przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych,
 10. kontrolę realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym,
 11. realizację płatności za świadczone usługi przewozowe,
 12. opracowywanie projektów systemów taryfowych oraz realizacja polityki taryfowej,
 13. przygotowanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
 14. prowadzenie badań w zakresie wymagań stawianych komunikacji miejskiej oraz stopnia ich realizacji,
 15. inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozwojem komunikacji miejskiej,
 16. realizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie zakupów inwestycyjnych związanych z komunikacją miejską,
 17. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 18. realizacja inwestycji dla potrzeb komunikacji miejskiej
 19. rozmieszcznie rozkładów jazdy przewoźników na przystankach zlokalizowanych na terenie Gminy Kielce.

Nr konta na które można wpłacać należność za jazdę bez ważnego biletu: 91 1050 1461 1000 0023 5332 0720

Rozkład jazdy

legenda

Kursuje w dni robocze jak w soboty

Nie kursuje w soboty

Nie kursuje w soboty i niedziele

Nie kursuje w niedziele

Linia zawieszona

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Jak dojade

 white2.png

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.