Firma mPay z myślą o zapewnieniu swoim użytkownikom szybszego i wygodniejszego korzystania z płatności mobilnych, przygotowała nową wersję systemu informatycznego mPay. Nowości, to przede wszystkim:

  • całkowite zniesienie miesięcznej opłaty naliczanej po 12 miesiącach braku aktywności konta,
  • wprowadzenie możliwości korzystania z mPay Wallet i aplikacji mPay za pomocą tych samych danych dostępowych,
  • udostępnienie nowej, ulepszonej wersji usługi umożliwiającej płacenie za postój w strefach płatnego parkowania,zwiększenie stabilności, bezpieczeństwa i dostosowanie aplikacji do wdrażania nowych usług i funkcji.

Aktualizacja aplikacji w wersji 1.3.0 będzie dostępna w sklepach Google Play i App Store od 2 lutego. Podczas pierwszego uruchomienia każdy z użytkowników zostanie poproszony o przejście krótkiego procesu migracji do nowego systemu informatycznego. Odbędzie się to poprzez uzupełnienie danych i ustawienie zabezpieczeń konta oraz zaakceptowanie regulaminu, którego treść znajdą Państwo w załączniku.
mPay informuje, że załączony regulamin będzie dotyczył wyłącznie użytkowników aplikacji w wersji 1.3.0 i kolejnych. Do osób, które nie dokonają aktualizacji aplikacji, zastosowanie będą miały zapisy dotychczasowego regulaminu.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Jak dojade

 white2.png

Tickets with SkyCash in Kielce

SkyCash

Communication Centre in Kielce

dworzec

ePUAP

epuap

myBus online