Szanowni mieszkańcy,

Priorytetem Urzędu Miasta Kielce jest przyjazny transport publiczny dla mieszkańców naszego miasta. Chcemy prowadzenia dialogu z MPK jednak spółka nie może stawiać mieszkańców i miasta pod ścianą. Na to nie ma zgody.

Jednocześnie informujemy, że Samorząd Kielc nie może być stroną sporu, bowiem nie jest pracodawcą dla związków zawodowych. Ponadto strajk może obejmować jedynie 3 punkty tj. płace, warunki BHP oraz wolność związkową. Dla przypomnienia Prezesem spółki MPK jak Pani Elżbieta Śreniawska, przeciwko której występują związki zawodowe na czele z Panem Posłem Bogdanem Latosińskim.

Jesteśmy przekonani, że kolejne zmiany proponowane przez ZTM są zgodne z Umową i przyczyniają się do pozytywnego rozwoju komunikacji miejskiej.

Przedstawione przez związki zawodowe MPK porozumienie (żądania) wykraczają poza ramy podpisanych umów i nie mogą zostać wprowadzone w życie. Jeśli Zarząd Spółki lub związki zawodowe uważają inaczej, to takie spory rozstrzygają w naszym kraju sądy. Przypominamy jednocześnie o walce, jaką podejmowało MPK by wygrać ostatni przetarg na komunikację miejską i podpisać umowę, która następnie była weryfikowana przez KIO i Sąd.

Według nas nie ma podstaw do rozpoczęcia przez MPK strajku.

Tutaj w szczególności apelujemy do kierowców MPK, by nie brali za zakładników mieszkańców Kielc utrudniając im dotarcie do pracy, dzieciom do szkół, osobom starszym do placówek służby zdrowia.

Jednocześnie zapewniamy, że ZTM dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce podjęło pierwsze rozmowy z zewnętrznymi firmami, które mogłyby zabezpieczyć transport w razie podjęcia przez MPK strajku dla bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców.

Prezydent Miasta Kielce w związku z zaistniałą sytuacją powołał sztab kryzysowy.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Jak dojade

 white2.png

Tickets with SkyCash in Kielce

SkyCash

Communication Centre in Kielce

dworzec

ePUAP

epuap

myBus online