Dziś (26 sierpnia 2020 roku) ostatni dzień konsultacji społecznych prowadzonych na stronie https://wypowiedzsie.kielce.eu/

Zmiany są związane z przekierowaniem od września br. linii podmiejskich na nowy dworzec autobusowy przy ulicy Czarnowskiej, który będzie integrował transport miejski, podmiejski i dalekobieżny.

Oprócz linii podmiejskich zmiany obejmują również linie miejskie, dla których uwzględniono m.in. otwarcie nowego układu drogowego tj. przedłużenia ulicy Olszewskiego, oddanie do użytku nowej pętli autobusowej przy ulicy Szybowcowej oraz nowe lokalizacje przystanków.

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe opinie, które będą podstawą do naszych dalszych działań. Wszystkie uwagi staramy się na bieżąco analizować i stopniowo układać gotową, docelową siatkę połączeń komunikacyjnych. W ciągu najbliższych dni opublikujemy podsumowanie efektów prowadzonych konsultacji.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Jak dojade

 white2.png

Tickets with SkyCash in Kielce

SkyCash

Communication Centre in Kielce

dworzec

ePUAP

epuap

myBus online