Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu - składanie ofert do 31.08.2015.

Pełny tekst zapytania ofertowego znajduje się TUTAJ.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Jak dojade

 white2.png

Tickets with SkyCash in Kielce

SkyCash

Communication Centre in Kielce

dworzec

ePUAP

epuap

myBus online