Linia nr 6
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Żelaznogórska
 • Pietraszki
 • Siedmiu ¬ródeł II
 • Siedmiu ¬ródeł I
 • Kolonia II
 • Kolonia I
 • Fabryczna ko¶ciół
 • Fabryczna
 • Krakowska Białogon
 • Krakowska Bruszniowa
 • Krakowska Biesak
 • Krakowska os. Podkarczówka
 • Krakowska MPK
 • Krakowska / Stokowa
 • Krakowska Kadzielnia
 • Krakowska UJK
 • Jana Pawła II
 • Żytnia I
 • Czarnowska
 • Okrzei rondo
 • Okrzei / Zagnańska
 • Zagnańska I
 • Łódzka I
 • Skrzetlewska / Łódzka
 • Pawia / Skrzetlewska
 • 1 Maja os. Herby
 • 1 Maja / Bat. Chłopskich
 • Łódzka Niewachlów
 • Żelaznogórska I
 • Żelaznogórska
 •  
  Kierunek / Direction: Pietraszki
 • Żelaznogórska
 • Łódzka Łazy
 • 1 Maja / Łódzka
 • 1 Maja / Bat. Chłopskich
 • 1 Maja os. Herby
 • Pawia / Skrzetlewska
 • Łódzka
 • Zagnańska / Łódzka
 • Okrzei / Zagnańska
 • Okrzei rondo
 • Czarnowska
 • Żelazna PKP
 • Żytnia
 • Krakowska / Jana Pawła II
 • Krakowska UJK
 • Krakowska Kadzielnia
 • Krakowska / Stokowa
 • Krakowska MPK
 • Krakowska os. Podkarczówka
 • Krakowska Biesak
 • Krakowska Bruszniowa
 • Krakowska Białogon
 • Fabryczna
 • Fabryczna ko¶ciół
 • Kolonia I
 • Kolonia II
 • Siedmiu ¬ródeł I
 • Siedmiu ¬ródeł II
 • Pietraszki