Linia nr C
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Cedzyna cmentarz
 • Os. ¦lichowice
 • Massalskiego I
 • al. Szajnowicza - Iwanowa I
 • Grunwaldzka / os. Pod Dalni±
 • Piekoszowska os.Pod Dalni±
 • Grunwaldzka szpital
 • Grunwaldzka / Jagiellońska
 • Grunwaldzka / Mielczarskiego
 • Czarnowska
 • al. IX Wieków Kielc
 • al. IX W. Kielc ko¶ciół ¶w.Wojciecha
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • Sandomierska
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna cmentarz
 •  
  Kierunek / Direction: Os. ¦lichowice
 • Cedzyna cmentarz
 • Cmentarna
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / ¦l±ska
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • al. IX Wieków Kielc UW
 • Czarnowska
 • Żelazna PKP
 • Grunwaldzka / Mielczarskiego
 • Grunwaldzka / Jagiellońska
 • Grunwaldzka szpital
 • Piekoszowska / Naruszewicza
 • Grunwaldzka / os. Pod Dalni±
 • al. Szajnowicza - Iwanowa I
 • Massalskiego
 • Massalskiego I
 • Os. ¦lichowice