Linia nr Z
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Cedzyna cmentarz
 • Ołowiana
 • Kryształowa
 • Kryształowa / os. Podkarczówka
 • Podklasztorna
 • Kołłątaja
 • Jagiellońska / Karczówkowska
 • Jagiellońska
 • Grunwaldzka / Jagiellońska
 • Grunwaldzka / Mielczarskiego
 • Żytnia
 • Seminaryjska / Jana Pawła II
 • Seminaryjska / Tarnowska
 • Boh. Warszawy / Tarnowska
 • Boh. Warszawy / Szymanowskiego
 • Szczecińska
 • Szczecińska / Sandomierska
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna cmentarz
 •  
  Kierunek / Direction: Ołowiana
 • Cedzyna cmentarz
 • Cmentarna
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Szczecińska / Sandomierska
 • Szczecińska
 • Boh. Warszawy / Szymanowskiego
 • Seminaryjska / Tarnowska
 • Seminaryjska / Jana Pawła II
 • Żytnia
 • Grunwaldzka / Mielczarskiego
 • Jagiellońska
 • Jagiellońska / Artwińskiego
 • Jagiellońska / Karczówkowska
 • Jagiellońska MPK
 • Krakowska MPK
 • Os. Podkarczówka
 • Fosforytowa kościół
 • Ołowiana