Linia nr 14
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Niestachów
Strefa 1
 • Dworzec / Autobusowy
 • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
 • Urząd Wojewódzki
 • IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Radlin I
 • Radlin II
 • Radlin szkoła
 • Radlin Niestachów
 • Niestachów I
 • Niestachów szkoła
 • Niestachów II
 • Niestachów III
 • Niestachów kościół
 • Niestachów IV
 • Niestachów V
 • Niestachów
 • Dworzec / Autobusowy - Zagórska
  Kierunek / Direction: Dworzec / Autobusowy
 • Niestachów
 • Niestachów V
 • Niestachów IV
 • Niestachów kościół
 • Niestachów III
 • Niestachów II
 • Niestachów szkoła
 • Niestachów I
 • Radlin Niestachów
 • Radlin szkoła
 • Radlin II
 • Radlin I
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • IX Wieków Kielc szpital
 • IX Wieków Kielc / Warszawska
 • Urząd Wojewódzki
 • Dworzec / Autobusowy
 • Zagórska - Dworzec / Autobusowy