Linia nr 0Z
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Urząd Miasta
Strefa 1
  • Urząd Miasta
  • Plac Artystów
  • Bazylika Katedralna
  • Jana Pawła II / Ogrodowa
  • Żytnia I
  • Dworzec Kolejowy
  • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
  • Urząd Miasta