Linia nr 26
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Cedzyna / zalew
Strefa 1
 • Os. Ślichowice
 • Massalskiego
 • Szajnowicza - Iwanowa
 • Os. Pod Dalnią
 • Grunwaldzka / os. Pod Dalnią
 • Piekoszowska / Naruszewicza
 • Piekoszowska / Mieszka I
 • Jagiellońska / Chałubińskiego
 • Hoża
 • Kolberga
 • Hoża
 • Jagiellońska / Miła
 • 1 Maja / Miła
 • 1 Maja
 • Urząd Wojewódzki
 • IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • (N/Ż) Sandomierska / Szczecińska
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna / cmentarz
 • Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Cedzyna II
 • Cedzyna III
 • Cedzyna / zalew
 •  
  Kierunek / Direction: Os. Ślichowice
 • Cedzyna / zalew
 • Cedzyna II
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Cedzyna / cmentarz
 • Cmentarna
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • IX Wieków Kielc szpital
 • IX Wieków Kielc / Warszawska
 • Urząd Wojewódzki
 • 1 Maja
 • Jagiellońska / Miła
 • Hoża
 • Kolberga
 • Hoża
 • Jagiellońska / Chałubińskiego
 • Jagiellońska / Piekoszowska
 • Piekoszowska / Mieszka I
 • Piekoszowska / Naruszewicza
 • Grunwaldzka / os. Pod Dalnią
 • Os. Pod Dalnią
 • Szajnowicza - Iwanowa
 • Pasaż Świętokrzyski
 • Massalskiego
 • Os. Ślichowice