Linia nr 41
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Krajno
Strefa 1
 • Dworzec / Autobusowy
 • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
 • Urząd Wojewódzki
 • IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Radlin I
 • Radlin II
 • Radlin szkoła
 • Radlin Niestachów
 • Niestachów I
 • Niestachów szkoła
 • Niestachów VI
 • Brzechów-Nowiny
 • Górno Zawada IV
 • Górno Zawada III
 • Górno Zawada II
 • Górno Zawada I
 • Górno krzyż
 • Górno kościół
 • Górno / ośrodek zdrowia
 • Górno / Salon maszyn
 • Górno / za drogą 74
 • Górno parcele / kolejka
 • Krajno Parcele II
 • Krajno Parcele
 • Krajno
 • Dworzec / Autobusowy - Krajno
  Kierunek / Direction: Dworzec / Autobusowy
 • Krajno
 • Krajno Drugie / rzeka
 • Krajno Parcele II
 • Górno parcele / kolejka
 • Górno UG
 • Górno / Salon maszyn
 • Górno szkoła
 • Górno kościół
 • Górno krzyż
 • Górno Zawada I
 • Górno Zawada II
 • Górno Zawada III
 • Górno Zawada IV
 • Brzechów-Nowiny
 • Niestachów VI
 • Niestachów szkoła
 • Niestachów I
 • Radlin Niestachów
 • Radlin szkoła
 • Radlin II
 • Radlin I
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • IX Wieków Kielc szpital
 • IX Wieków Kielc / Warszawska
 • Urząd Wojewódzki
 • Dworzec / Autobusowy