Linia nr 41
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Krajno Zagórze
Strefa 1
 • Bukówka
 • Wojska Pol. / Ostra Górka
 • Wrzosowa os. Podhale
 • Wrzosowa szkoła
 • al. Popiełuszki / Wrzosowa
 • al. Popiełuszki / Wapiennikowa
 • Tarnowska / Wapiennikowa
 • Tarnowska Wietrznia
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska
 • ¬ródłowa
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • Sandomierska
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Radlin I
 • Radlin II
 • Radlin szkoła
 • Radlin Niestachów
 • Niestachów
 • Niestachów szkoła
 • Niestachów V
 • Brzechów-Nowiny
 • Górno Zawada IV
 • Górno Zawada III
 • Górno Zawada II
 • Górno Zawada I
 • Górno krzyż
 • Górno ko¶ciół
 • Górno / o¶rodek zdrowia
 • Górno / Salon maszyn
 • Górno / za drog± 74
 • Górno parcele / kolejka
 • Krajno Parcele II
 • Krajno Drugie / rzeka
 • Krajno III
 • Krajno Pierwsze II
 • Krajno Pierwsze
 • Krajno Pierwsze I
 • Krajno Pierwsze II
 • Krajno Pierwsze / Taras widokowy
 • Krajno Pierwsze / Pomnik
 • Krajno Zagórze Pierwsze / Krajno Wymy¶lona
 • Krajno Zagórze IV
 • Krajno Zagórze II
 • Krajno Zagórze I
 • Krajno Zagórze
 • Tarnowska / Wapiennikowa - Krajno Zagórze
  Kierunek / Direction: Bukówka
 • Krajno Zagórze
 • Krajno Zagórze I
 • Krajno Zagórze II
 • Krajno Zagórze III
 • Krajno Zagórze IV
 • Krajno Zagórze Pierwsze / Krajno Wymy¶lona
 • Krajno Pierwsze / Pomnik
 • Krajno Pierwsze / Taras widokowy
 • Krajno Pierwsze II
 • Krajno Pierwsze
 • Krajno Pierwsze I
 • Krajno Pierwsze II
 • Krajno III
 • Krajno Drugie / rzeka
 • Krajno Parcele II
 • Górno parcele / kolejka
 • Górno UG
 • Górno / Salon maszyn
 • Górno szkoła
 • Górno ko¶ciół
 • Górno krzyż
 • Górno Zawada I
 • Górno Zawada II
 • Górno Zawada III
 • Górno Zawada IV
 • Brzechów-Nowiny
 • Niestachów V
 • Niestachów szkoła
 • Niestachów
 • Radlin Niestachów
 • Radlin szkoła
 • Radlin II
 • Radlin I
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / ¦l±ska
 • ¬ródłowa / Jarońskich
 • Tarnowska
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska / Wojska Pol.
 • al. Popiełuszki / Wapiennikowa
 • al. Popiełuszki / Wrzosowa
 • Wrzosowa / Starostwo Powiatowe
 • Wrzosowa ogródki działkowe
 • Wrzosowa os. Podhale
 • Wojska Pol. / Ostra Górka
 • Bukówka