Linia nr SK
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: ¦więty Krzyż
Strefa 1
 • Dworzec Autobusowy
 • Czarnowska
 • al. IX Wieków Kielc
 • al. IX W.Kielc ko¶ciół ¶w.Wojciecha
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • Sandomierska
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Radlin I
 • Radlin II
 • Radlin szkoła
 • Radlin III
 • Radlin IV
 • Radlin V
 • Górno
 • Górno Bór
 • Górno rz. Warkocz
 • Górno / Salon maszyn
 • Wola Jachowa / Zazbrze I
 • Wola Jachowa / Zazbrze
 • Huta Szklana
 • ¦więty Krzyż
 •  
  Kierunek / Direction: Dworzec Autobusowy
 • ¦więty Krzyż
 • Huta Szklana
 • Wola Jachowa / Zazbrze
 • Wola Jachowa / Zazbrze I
 • Górno / Salon maszyn
 • Górno rz. Warkocz
 • Górno
 • Radlin V
 • Radlin IV
 • Radlin III
 • Radlin szkoła
 • Radlin II
 • Radlin I
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / ¦l±ska
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • al. IX Wieków Kielc UW
 • Dworzec Autobusowy