Linia nr 106
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Cedzyna zalew
 • Częstochowska
 • Częstochowska Urz±d Skarbowy
 • 1 Maja os. Herby
 • Pawia / Skrzetlewska
 • Łódzka
 • Zagnańska / Łódzka
 • Zagnańska / Stolarska
 • 1 Maja
 • al. IX Wieków Kielc
 • al. IX W.Kielc ko¶ciół ¶w.Wojciecha
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • Sandomierska
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna cmentarz
 • Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Cedzyna
 • Cedzyna II
 • Cedzyna III
 • Cedzyna zalew
 •  
  Kierunek / Direction: Częstochowska
 • Cedzyna zalew
 • Cedzyna II
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Cedzyna cmentarz
 • Cmentarna
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / ¦l±ska
 • Sandomierska / ¬ródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • al. IX Wieków Kielc UW
 • 1 Maja
 • Zagnańska / Stolarska
 • Zagnańska I
 • Łódzka I
 • Skrzetlewska / Łódzka
 • Pawia / Skrzetlewska
 • 1 Maja os. Herby
 • Częstochowska Urz±d Skarbowy
 • Częstochowska