Linia nr 113
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Os. ¦więtokrzyskie
 • Kusocińskiego szpital
 • Pakosz
 • Osobna
 • Husarska / Szczepaniaka
 • Wapiennikowa / ¦ciegiennego
 • Os. Kochanowskiego
 • Tarnowska / Wapiennikowa
 • Tarnowska Wietrznia
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska
 • ¬ródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • Warszawska / al. IX Wieków Kielc
 • Warszawska / Politechnika
 • Warszawska os. Sady
 • Warszawska os. Bocianek
 • Warszawska os. Sł. Wzgórze
 • Warszawska os. Uroczysko
 • Jaworskiego
 • Jaworskiego / os. Słoneczne Wzgórze
 • Nowaka - Jeziorańskiego
 • Os. ¦więtokrzyskie
 •  
  Kierunek / Direction: Kusocińskiego szpital
 • Os. ¦więtokrzyskie
 • Nowaka - Jeziorańskiego
 • Jaworskiego / os. Słoneczne Wzgórze
 • Jaworskiego
 • Warszawska / Jaworskiego
 • Warszawska os. Uroczysko
 • Warszawska os. Szydłówek
 • Warszawska os. Sady
 • Warszawska / Politechnika
 • Warszawska / S±d
 • al. IX W.Kielc ko¶ciół ¶w.Wojciecha
 • ¬ródłowa / Jarońskich
 • Tarnowska
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska / Wojska Pol.
 • Wapiennikowa
 • Wapiennikowa os. Kochanowskiego
 • Husarska
 • Szczepaniaka
 • Szczepaniaka I
 • al. Na Stadion I
 • al. Na Stadion / Kusocińskiego
 • Kusocińskiego / al. Na Stadion
 • Kusocińskiego szpital