Linia nr Z11
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Borków
Strefa 1
 • Dworzec / Autobusowy
 • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
 • al. IX Wieków Kielc
 • al. IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Źródłowa / Jarońskich
 • Tarnowska
 • Boh. Warszawy / Tarnowska
 • Boh. Warszawy / Szymanowskiego
 • Szczecińska
 • Zagórska
 • Zagórska / Zagórze
 • Zagórze III
 • Zagórze II
 • (N/Ż) Zagórze / Prochownia
 • (N/Ż) Prosta / Zagórska
  Granica strefy biletowej
 • Mójcza szkoła
 • Mójcza II
 • Mójcza kościół
 • Mójcza I
 • Mójcza
 • Suków II
 • Suków Borki
 • Suków I
 • Suków Piaskownia
 • Niestachów skrzyż.
 • Kranów I
 • Kranów II
 • Daleszyce / Sienkiewicza
 • Daleszyce szkoła
 • Daleszyce rynek
 • Daleszyce
 • Słopiec III
 • Słopiec II
 • Słopiec I
 • Borków
 • Dworzec / Autobusowy - Borków
  (przez Suków Babie)
  Kierunek / Direction: Dworzec / Autobusowy
 • Borków
 • Słopiec I
 • Słopiec II
 • Słopiec III
 • Daleszyce
 • Daleszyce rynek
 • Daleszyce szkoła
 • Daleszyce / Sienkiewicza
 • Kranów II
 • Kranów I
 • Niestachów skrzyż.
 • Suków Piaskownia
 • Suków Rogatka
 • Suków Borki
 • Suków II
 • Mójcza
 • Mójcza I
 • Mójcza kościół
 • Mójcza II
 • Mójcza szkoła
  Strefa 1
 • (N/Ż) Zagórze / Mójcza
 • (N/Ż) Zagórze / Prochownia
 • Zagórze II
 • Zagórze III
 • Zagórska
 • Szczecińska
 • Boh. Warszawy / Szymanowskiego
 • Tarnowska
 • Źródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • al. IX Wieków Kielc / Warszawska
 • al. IX Wieków Kielc UW
 • Dworzec / Autobusowy
 • Borków - Dworzec / Autobusowy
  (przez Suków Babie)