Linia nr 11
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Borków
Strefa 1
 • Dworzec Autobusowy
 • Czarnowska
 • al. IX Wieków Kielc
 • al. IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Źródłowa / Jarońskich
 • Tarnowska
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska / Wojska Pol.
 • al. Popiełuszki / Wapiennikowa
 • al. Popiełuszki / Wrzosowa
 • Wrzosowa / Starostwo Powiatowe
 • Wrzosowa ogródki działkowe
 • Wrzosowa os. Podhale
 • Wojska Pol. / Ostra Górka
 • Bukówka
 • Wojska Pol. J. W
  Granica strefy biletowej
 • Suków Borki
 • Suków I
 • Suków Piaskownia
 • Niestachów skrzyż.
 • Kranów I
 • Kranów II
 • Daleszyce / Sienkiewicza
 • Daleszyce szkoła
 • Daleszyce rynek
 • Daleszyce
 • Słopiec III
 • Słopiec II
 • Słopiec I
 • Borków
 •  
  Kierunek / Direction: Dworzec Autobusowy
 • Borków
 • Słopiec I
 • Słopiec II
 • Słopiec III
 • Daleszyce
 • Daleszyce rynek
 • Daleszyce szkoła
 • Daleszyce / Sienkiewicza
 • Kranów II
 • Kranów I
 • Niestachów skrzyż.
 • Suków Piaskownia
 • Suków Rogatka
 • Suków Borki
  Strefa 1
 • Wojska Pol. J. W
 • Bukówka
 • Wojska Pol. / Ostra Górka
 • Wrzosowa os. Podhale
 • Wrzosowa szkoła
 • al. Popiełuszki / Wrzosowa
 • al. Popiełuszki / Wapiennikowa
 • Tarnowska / Wapiennikowa
 • Tarnowska Wietrznia
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska
 • Źródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • al. IX Wieków Kielc / Warszawska
 • al. IX Wieków Kielc UW
 • Dworzec Autobusowy