Linia nr 19
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Bolechowice
Strefa 1
 • Zagórska
 • Szczecińska / Sandomierska
 • Sandomierska / Śląska
 • Źródłowa / Jarońskich
 • Tarnowska
 • Seminaryjska / Tarnowska
 • Krakowska / Jana Pawła II
 • Krakowska UJK
 • Krakowska Kadzielnia
 • Krakowska / Stokowa
 • Krakowska MPK
 • Krakowska os. Podkarczówka
 • Krakowska Biesak
 • Krakowska Bruszniowa
 • Krakowska Białogon
 • al. Górników Staszicowskich I
 • al. Górników Staszicowskich
 • Krakowska Słowik
 • Krakowska wiadukt
 • Krakowska szkoła
 • Krakowska / Chorzowska
  Granica strefy biletowej
 • Os. Nowiny
 • Os. Nowiny I
 • Nowiny ul. Przemysłowa
 • Nowiny Trzcianki
 • Nowiny II
 • Nowiny I
 • Wola Murowana
 • Wola Murowana Straż Pożarna
 • Wola Murowana Kościół
 • Bolechowice szkoła
 • Bolechowice
 • Zagórska - Chorzowska
  Zagórska - Zawada
  (przez Zawada)
  Zagórska - Bolechowice
  (przez Nowiny UG)
  Kierunek / Direction: Zagórska
 • Bolechowice
 • Bolechowice szkoła
 • Wola Murowana Kościół
 • Wola Murowana Straż Pożarna
 • Wola Murowana
 • Nowiny II
 • Nowiny Trzcianki
 • Nowiny ul. Przemysłowa
 • Os. Nowiny I
 • Os. Nowiny
  Strefa 1
 • Krakowska / Chorzowska
 • Krakowska wiadukt
 • Krakowska Słowik
 • al. Górników Staszicowskich
 • al. Górników Staszicowskich I
 • Krakowska Białogon
 • Krakowska Bruszniowa
 • Krakowska Biesak
 • Krakowska os. Podkarczówka
 • Krakowska MPK
 • Krakowska / Stokowa
 • Krakowska Kadzielnia
 • Krakowska UJK
 • Jana Pawła II
 • Seminaryjska / Jana Pawła II
 • Seminaryjska / Tarnowska
 • Tarnowska
 • Źródłowa
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • Szczecińska / Sandomierska
 • Zagórska
 • Zawada - Zagórska
  Nowiny - Zagórska
  Chorzowska - Zagórska
  Bolechowice - Zagórska
  (przez Nowiny UG)