Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Os. Ślichowice, Dworzec / Autobusowy, Os. Podkarczówka, Targi Kielce, Kolberga, Kruszelnickiego, Os. Chęcińskie, Częstochowska, Bukówka, Grunwaldzka / Mielczarskiego, Czarnowska / Dworzec Autobusowy, Żytnia, Jagiellońska MPK, Dworzec Kolejowy

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:00N1 Os. Ślichowice
0:0314 Dworzec / Autobusowy
0:10N2 Bukówka
0:1538 Dworzec / Autobusowy
0:3311 Dworzec / Autobusowy
0:50N1 Os. Ślichowice
1:00N2 Bukówka
1:40N1 Os. Ślichowice
1:50N2 Bukówka
2:30N1 Os. Ślichowice
2:42N2 Bukówka
3:22N1 Os. Ślichowice
3:32N2 Bukówka
3:5646 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:03N2 Żytnia
4:12N1 Os. Ślichowice
4:4646 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:53N2 Żytnia
4:5938 Dworzec / Autobusowy
5:0035 Os. Podkarczówka
5:0125 Targi Kielce
5:0446 Os. Ślichowice
5:0547 Dworzec / Autobusowy
5:0521 Kruszelnickiego
5:1810 Dworzec / Autobusowy
5:1911 Dworzec / Autobusowy
5:2046 Os. Ślichowice
5:2425 Targi Kielce
5:2543 Dworzec / Autobusowy
5:3314 Dworzec / Autobusowy
5:3435 Os. Podkarczówka
5:3625 Targi Kielce
5:3613 Kolberga
5:4136 Os. Chęcińskie
5:4214 Dworzec / Autobusowy
5:4346 Os. Ślichowice
5:4421 Kruszelnickiego
5:4553 Częstochowska
5:52102 Kruszelnickiego
5:5435 Os. Podkarczówka
5:5613 Kolberga
6:0346 Os. Ślichowice
6:0425 Targi Kielce
6:0913 Kolberga
6:1047 Dworzec / Autobusowy
6:1236 Os. Chęcińskie
6:1435 Os. Podkarczówka
6:1610 Dworzec / Autobusowy
6:1838 Dworzec / Autobusowy
6:2153 Częstochowska
6:2146 Os. Ślichowice
6:2321 Kruszelnickiego
6:2525 Targi Kielce
6:2741 Dworzec / Autobusowy
6:2911 Dworzec / Autobusowy
6:2935 Os. Podkarczówka
6:3143 Dworzec / Autobusowy
6:3526 Os. Ślichowice
6:3714 Dworzec / Autobusowy
6:3746 Os. Ślichowice
6:3913 Kolberga
6:4214 Dworzec / Autobusowy
6:4236 Os. Chęcińskie
6:4435 Os. Podkarczówka
6:4525 Targi Kielce
6:4846 Os. Ślichowice
6:5435 Os. Podkarczówka
6:5853 Częstochowska
6:5946 Os. Ślichowice
7:0038 Dworzec / Autobusowy
7:01102 Kruszelnickiego
7:0326 Os. Ślichowice
7:0325 Targi Kielce
7:0347 Dworzec / Autobusowy
7:0535 Os. Podkarczówka
7:1046 Os. Ślichowice
7:1213 Kolberga
7:1636 Os. Chęcińskie
7:1635 Os. Podkarczówka
7:2046 Os. Ślichowice
7:2143 Dworzec / Autobusowy
7:2321 Kruszelnickiego
7:2325 Targi Kielce
7:2610 Dworzec / Autobusowy
7:2635 Os. Podkarczówka
7:2946 Os. Ślichowice
7:3238 Dworzec / Autobusowy
7:3713 Kolberga
7:3735 Os. Podkarczówka
7:3853 Częstochowska
7:3946 Os. Ślichowice
7:4026 Os. Ślichowice
7:4114 Dworzec / Autobusowy
7:4735 Os. Podkarczówka
7:4825 Targi Kielce
7:5046 Os. Ślichowice
7:5447 Dworzec / Autobusowy
7:5414 Dworzec / Autobusowy
7:5835 Os. Podkarczówka
8:0036 Os. Chęcińskie
8:0346 Os. Ślichowice
8:0421 Kruszelnickiego
8:1135 Os. Podkarczówka
8:1310 Dworzec / Autobusowy
8:14102 Kruszelnickiego
8:1513 Kolberga
8:1646 Os. Ślichowice
8:1725 Targi Kielce
8:2241 Dworzec / Autobusowy
8:2435 Os. Podkarczówka
8:2711 Dworzec / Autobusowy
8:2946 Os. Ślichowice
8:3026 Os. Ślichowice
8:3553 Częstochowska
8:3535 Os. Podkarczówka
8:3836 Os. Chęcińskie
8:3838 Dworzec / Autobusowy
8:3946 Os. Ślichowice
8:4025 Targi Kielce
8:4114 Dworzec / Autobusowy
8:4213 Kolberga
8:4243 Dworzec / Autobusowy
8:4535 Os. Podkarczówka
8:5146 Os. Ślichowice
8:5535 Os. Podkarczówka
8:5925 Targi Kielce
9:0047 Dworzec / Autobusowy
9:0026 Os. Ślichowice
9:0146 Os. Ślichowice
9:0535 Os. Podkarczówka
9:0638 Dworzec / Autobusowy
9:0621 Kruszelnickiego
9:0813 Kolberga
9:1136 Os. Chęcińskie
9:1246 Os. Ślichowice
9:1425 Grunwaldzka / Mielczarskiego
9:1535 Os. Podkarczówka
9:1653 Częstochowska
9:2246 Os. Ślichowice
9:23102 Kruszelnickiego
9:2635 Os. Podkarczówka
9:2714 Dworzec / Autobusowy
9:2843 Dworzec / Autobusowy
9:3346 Os. Ślichowice
9:3325 Targi Kielce
9:3413 Kolberga
9:4135 Os. Podkarczówka
9:4226 Os. Ślichowice
9:4846 Os. Ślichowice
9:4821 Kruszelnickiego
9:4936 Os. Chęcińskie
9:5435 Os. Podkarczówka
9:5714 Dworzec / Autobusowy
9:5913 Kolberga
10:0346 Os. Ślichowice
10:0553 Częstochowska
10:0625 Targi Kielce
10:1135 Os. Podkarczówka
10:1238 Dworzec / Autobusowy
10:1526 Os. Ślichowice
10:1846 Os. Ślichowice
10:2236 Os. Chęcińskie
10:2635 Os. Podkarczówka
10:2713 Kolberga
10:2825 Targi Kielce
10:2914 Dworzec / Autobusowy
10:3346 Os. Ślichowice
10:3410 Dworzec / Autobusowy
10:3935 Os. Podkarczówka
10:41102 Kruszelnickiego
10:4447 Dworzec / Autobusowy
10:4753 Częstochowska
10:4846 Os. Ślichowice
10:4921 Kruszelnickiego
10:5313 Kolberga
10:5335 Os. Podkarczówka
10:5525 Targi Kielce
10:5843 Dworzec / Autobusowy
10:5946 Os. Ślichowice
11:0036 Os. Chęcińskie
11:0026 Os. Ślichowice
11:0114 Dworzec / Autobusowy
11:0735 Os. Podkarczówka
11:1246 Os. Ślichowice
11:1725 Targi Kielce
11:1913 Kolberga
11:2035 Os. Podkarczówka
11:2746 Os. Ślichowice
11:2821 Kruszelnickiego
11:3535 Os. Podkarczówka
11:4153 Częstochowska
11:4246 Os. Ślichowice
11:4236 Os. Chęcińskie
11:4326 Os. Ślichowice
11:4513 Kolberga
11:4935 Os. Podkarczówka
11:5011 Dworzec / Autobusowy
11:51102 Kruszelnickiego
11:5414 Dworzec / Autobusowy
11:5525 Targi Kielce
11:5646 Os. Ślichowice
12:0538 Dworzec / Autobusowy
12:0635 Os. Podkarczówka
12:1246 Os. Ślichowice
12:1525 Targi Kielce
12:2013 Kolberga
12:2036 Os. Chęcińskie
12:2235 Os. Podkarczówka
12:2353 Częstochowska
12:2414 Dworzec / Autobusowy
12:2426 Os. Ślichowice
12:2746 Os. Ślichowice
12:3221 Kruszelnickiego
12:3425 Targi Kielce
12:3535 Os. Podkarczówka
12:4146 Os. Ślichowice
12:4713 Kolberga
12:4935 Os. Podkarczówka
12:5210 Dworzec / Autobusowy
13:0035 Os. Podkarczówka
13:0346 Os. Ślichowice
13:0436 Os. Chęcińskie
13:0643 Dworzec / Autobusowy
13:0726 Os. Ślichowice
13:08102 Kruszelnickiego
13:1335 Os. Podkarczówka
13:1313 Kolberga
13:1425 Targi Kielce
13:1846 Os. Ślichowice
13:1921 Kruszelnickiego
13:2114 Dworzec / Autobusowy
13:2653 Częstochowska
13:2735 Os. Podkarczówka
13:3346 Os. Ślichowice
13:3526 Os. Ślichowice
13:3825 Targi Kielce
13:4211 Dworzec / Autobusowy
13:4213 Kolberga
13:4335 Os. Podkarczówka
13:4438 Dworzec / Autobusowy
13:4936 Os. Chęcińskie
13:4946 Os. Ślichowice
13:5635 Os. Podkarczówka
14:0314 Dworzec / Autobusowy
14:0346 Os. Ślichowice
14:1053 Częstochowska
14:1013 Kolberga
14:1035 Os. Podkarczówka
14:1121 Kruszelnickiego
14:1546 Os. Ślichowice
14:1525 Targi Kielce
14:1926 Os. Ślichowice
14:20102 Kruszelnickiego
14:2235 Os. Podkarczówka
14:2746 Os. Ślichowice
14:3147 Dworzec / Autobusowy
14:3436 Os. Chęcińskie
14:3435 Os. Podkarczówka
14:3825 Targi Kielce
14:3913 Kolberga
14:3946 Os. Ślichowice
14:4214 Dworzec / Autobusowy
14:4538 Dworzec / Autobusowy
14:4635 Os. Podkarczówka
14:5046 Os. Ślichowice
14:5735 Os. Podkarczówka
14:5926 Os. Ślichowice
15:0153 Częstochowska
15:0310 Dworzec / Autobusowy
15:0346 Os. Ślichowice
15:0413 Kolberga
15:0621 Kruszelnickiego
15:0835 Os. Podkarczówka
15:0925 Targi Kielce
15:1214 Dworzec / Autobusowy
15:1238 Dworzec / Autobusowy
15:1346 Os. Ślichowice
15:2035 Os. Podkarczówka
15:2546 Os. Ślichowice
15:2643 Dworzec / Autobusowy
15:3026 Os. Ślichowice
15:3047 Dworzec / Autobusowy
15:3136 Os. Chęcińskie
15:3235 Os. Podkarczówka
15:3746 Os. Ślichowice
15:3825 Targi Kielce
15:4013 Kolberga
15:4241 Dworzec / Autobusowy
15:4635 Os. Podkarczówka
15:48102 Kruszelnickiego
15:5053 Częstochowska
15:5146 Os. Ślichowice
15:5421 Kruszelnickiego
15:5411 Dworzec / Autobusowy
15:5835 Os. Podkarczówka
16:0114 Dworzec / Autobusowy
16:0346 Os. Ślichowice
16:0436 Os. Chęcińskie
16:0725 Targi Kielce
16:0913 Kolberga
16:1135 Os. Podkarczówka
16:1110 Dworzec / Autobusowy
16:1238 Dworzec / Autobusowy
16:1746 Os. Ślichowice
16:1926 Os. Ślichowice
16:2535 Os. Podkarczówka
16:3046 Os. Ślichowice
16:3147 Dworzec / Autobusowy
16:3625 Targi Kielce
16:3713 Kolberga
16:3735 Os. Podkarczówka
16:4014 Dworzec / Autobusowy
16:4246 Os. Ślichowice
16:4353 Częstochowska
16:4443 Dworzec / Autobusowy
16:4736 Os. Chęcińskie
16:4835 Os. Podkarczówka
16:5246 Os. Ślichowice
16:5226 Os. Ślichowice
16:5538 Dworzec / Autobusowy
16:58102 Kruszelnickiego
16:5935 Os. Podkarczówka
17:0221 Kruszelnickiego
17:0346 Os. Ślichowice
17:0314 Dworzec / Autobusowy
17:0413 Kolberga
17:1135 Os. Podkarczówka
17:1310 Dworzec / Autobusowy
17:1425 Targi Kielce
17:1647 Dworzec / Autobusowy
17:1846 Os. Ślichowice
17:2535 Os. Podkarczówka
17:3046 Os. Ślichowice
17:3053 Częstochowska
17:3136 Os. Chęcińskie
17:3313 Kolberga
17:3426 Os. Ślichowice
17:3535 Os. Podkarczówka
17:3641 Dworzec / Autobusowy
17:3821 Kruszelnickiego
17:3946 Os. Ślichowice
17:3943 Dworzec / Autobusowy
17:4225 Targi Kielce
17:4338 Dworzec / Autobusowy
17:4635 Os. Podkarczówka
17:5146 Os. Ślichowice
17:5835 Os. Podkarczówka
17:5811 Dworzec / Autobusowy
18:0113 Kolberga
18:0225 Targi Kielce
18:0314 Dworzec / Autobusowy
18:0446 Os. Ślichowice
18:06102 Kruszelnickiego
18:0736 Os. Chęcińskie
18:0935 Os. Podkarczówka
18:1110 Dworzec / Autobusowy
18:1214 Dworzec / Autobusowy
18:1646 Os. Ślichowice
18:1738 Dworzec / Autobusowy
18:1753 Częstochowska
18:1826 Os. Ślichowice
18:2135 Os. Podkarczówka
18:2413 Kolberga
18:2447 Dworzec / Autobusowy
18:2746 Os. Ślichowice
18:3025 Targi Kielce
18:3335 Os. Podkarczówka
18:3421 Kruszelnickiego
18:4036 Os. Chęcińskie
18:4046 Os. Ślichowice
18:4635 Os. Podkarczówka
18:4643 Dworzec / Autobusowy
18:5346 Os. Ślichowice
18:5325 Targi Kielce
18:5426 Os. Ślichowice
18:5813 Kolberga
19:0035 Os. Podkarczówka
19:0014 Dworzec / Autobusowy
19:0321 Targi Kielce
19:0453 Częstochowska
19:0946 Os. Ślichowice
19:1036 Os. Chęcińskie
19:1226 Os. Ślichowice
19:1513 Kolberga
19:1635 Os. Podkarczówka
19:22102 Kruszelnickiego
19:2547 Dworzec / Autobusowy
19:2646 Os. Ślichowice
19:3135 Os. Podkarczówka
19:3225 Targi Kielce
19:3643 Dworzec / Autobusowy
19:3913 Kolberga
19:3914 Dworzec / Autobusowy
19:4453 Częstochowska
19:4446 Os. Ślichowice
19:4425 Targi Kielce
19:4635 Os. Podkarczówka
19:5036 Os. Chęcińskie
19:5511 Dworzec / Autobusowy
19:5610 Dworzec / Autobusowy
19:5738 Dworzec / Autobusowy
19:5826 Os. Ślichowice
19:5946 Os. Ślichowice
20:0135 Os. Podkarczówka
20:0213 Kolberga
20:0714 Dworzec / Autobusowy
20:0821 Kruszelnickiego
20:1225 Targi Kielce
20:1546 Os. Ślichowice
20:1735 Os. Podkarczówka
20:2036 Os. Chęcińskie
20:24102 Kruszelnickiego
20:2413 Kolberga
20:2853 Częstochowska
20:2926 Os. Ślichowice
20:3535 Os. Podkarczówka
20:3625 Targi Kielce
20:3846 Os. Ślichowice
20:4114 Dworzec / Autobusowy
20:4847 Dworzec / Autobusowy
20:5035 Os. Podkarczówka
20:5313 Kolberga
20:5446 Os. Ślichowice
21:0136 Os. Chęcińskie
21:0443 Dworzec / Autobusowy
21:0535 Os. Podkarczówka
21:0725 Targi Kielce
21:0941 Dworzec / Autobusowy
21:1046 Os. Ślichowice
21:1710 Dworzec / Autobusowy
21:19102 Dworzec Kolejowy
21:2235 Os. Podkarczówka
21:2238 Dworzec / Autobusowy
21:2314 Dworzec / Autobusowy
21:2336 Os. Chęcińskie
21:2825 Targi Kielce
21:2826 Os. Ślichowice
21:2846 Os. Ślichowice
21:3913 Kolberga
21:3914 Dworzec / Autobusowy
21:4135 Os. Podkarczówka
21:4121 Kruszelnickiego
21:4746 Os. Ślichowice
21:5111 Dworzec / Autobusowy
21:5525 Targi Kielce
21:5735 Os. Podkarczówka
22:0036 Os. Chęcińskie
22:0846 Os. Ślichowice
22:1535 Os. Podkarczówka
22:1625 Targi Kielce
22:1947 Dworzec / Autobusowy
22:2014 Dworzec / Autobusowy
22:2346 Os. Ślichowice
22:2436 Os. Chęcińskie
22:3135 Os. Podkarczówka
22:3638 Dworzec / Autobusowy
22:4346 Os. Ślichowice
22:4413 Kolberga
22:4614 Dworzec / Autobusowy
22:5035 Os. Podkarczówka
22:5325 Targi Kielce
23:0110 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:0335 Os. Podkarczówka
23:0421 Kruszelnickiego
23:0746 Os. Ślichowice
23:0943 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:20N2 Bukówka
23:2435 Os. Podkarczówka
23:2714 Dworzec / Autobusowy
23:2846 Os. Ślichowice
23:3125 Grunwaldzka / Mielczarskiego
23:4246 Os. Ślichowice
23:4813 Kolberga
23:5946 Grunwaldzka / Mielczarskiego
24:00N1 Os. Ślichowice
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:00N1 Os. Ślichowice
0:10N2 Bukówka
0:50N1 Os. Ślichowice
1:00N2 Bukówka
1:40N1 Os. Ślichowice
1:50N2 Bukówka
2:30N1 Os. Ślichowice
2:42N2 Bukówka
3:22N1 Os. Ślichowice
3:32N2 Bukówka
4:03N2 Żytnia
4:0646 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:12N1 Os. Ślichowice
4:4646 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:53N2 Żytnia
5:0521 Targi Kielce
5:1735 Os. Podkarczówka
5:2446 Os. Ślichowice
5:2413 Kolberga
5:3125 Targi Kielce
5:3121 Kruszelnickiego
5:3435 Os. Podkarczówka
5:3746 Os. Ślichowice
5:5246 Os. Ślichowice
5:5613 Kolberga
5:5735 Os. Podkarczówka
5:5943 Dworzec / Autobusowy
6:0210 Dworzec / Autobusowy
6:0746 Os. Ślichowice
6:1511 Dworzec / Autobusowy
6:1621 Targi Kielce
6:1735 Os. Podkarczówka
6:2136 Os. Chęcińskie
6:2246 Os. Ślichowice
6:2425 Targi Kielce
6:2847 Dworzec / Autobusowy
6:3435 Os. Podkarczówka
6:3513 Kolberga
6:3738 Dworzec / Autobusowy
6:3746 Os. Ślichowice
6:4114 Dworzec / Autobusowy
6:5121 Kruszelnickiego
6:5246 Os. Ślichowice
6:5735 Os. Podkarczówka
7:0613 Kolberga
7:0846 Os. Ślichowice
7:09102 Kruszelnickiego
7:1535 Os. Podkarczówka
7:2236 Os. Chęcińskie
7:2346 Os. Ślichowice
7:2647 Dworzec / Autobusowy
7:2825 Targi Kielce
7:3235 Os. Podkarczówka
7:3946 Os. Ślichowice
7:4121 Targi Kielce
7:4613 Kolberga
7:4935 Os. Podkarczówka
7:5114 Dworzec / Autobusowy
7:5210 Dworzec / Autobusowy
7:5446 Os. Ślichowice
7:5453 Częstochowska
8:0425 Targi Kielce
8:0635 Os. Podkarczówka
8:0843 Dworzec / Autobusowy
8:0946 Os. Ślichowice
8:0911 Dworzec / Autobusowy
8:1238 Dworzec / Autobusowy
8:2313 Kolberga
8:2435 Os. Podkarczówka
8:2446 Os. Ślichowice
8:2521 Kruszelnickiego
8:3436 Os. Chęcińskie
8:3946 Os. Ślichowice
8:4935 Os. Podkarczówka
8:5446 Os. Ślichowice
9:0025 Targi Kielce
9:0214 Dworzec / Autobusowy
9:0521 Targi Kielce
9:0647 Dworzec / Autobusowy
9:0913 Kolberga
9:1035 Os. Podkarczówka
9:1453 Częstochowska
9:1946 Os. Ślichowice
9:2126 Os. Ślichowice
9:2338 Dworzec / Autobusowy
9:2535 Os. Podkarczówka
9:3446 Os. Ślichowice
9:36102 Kruszelnickiego
9:3736 Os. Chęcińskie
9:4035 Os. Podkarczówka
9:4513 Kolberga
9:4946 Os. Ślichowice
9:4921 Kruszelnickiego
9:5025 Targi Kielce
9:5535 Os. Podkarczówka
10:0446 Os. Ślichowice
10:0514 Dworzec / Autobusowy
10:0510 Dworzec / Autobusowy
10:1035 Os. Podkarczówka
10:1946 Os. Ślichowice
10:2213 Kolberga
10:2511 Dworzec / Autobusowy
10:2535 Os. Podkarczówka
10:3125 Grunwaldzka / Mielczarskiego
10:3143 Dworzec / Autobusowy
10:3421 Targi Kielce
10:3446 Os. Ślichowice
10:3953 Częstochowska
10:4035 Os. Podkarczówka
10:4036 Os. Chęcińskie
10:4946 Os. Ślichowice
10:5538 Dworzec / Autobusowy
10:5535 Os. Podkarczówka
11:0113 Kolberga
11:0426 Os. Ślichowice
11:0446 Os. Ślichowice
11:0614 Dworzec / Autobusowy
11:1035 Os. Podkarczówka
11:1946 Os. Ślichowice
11:2321 Kruszelnickiego
11:2535 Os. Podkarczówka
11:3446 Os. Ślichowice
11:3725 Targi Kielce
11:4535 Os. Podkarczówka
11:4713 Kolberga
11:5236 Os. Chęcińskie
11:5526 Os. Ślichowice
11:56102 Kruszelnickiego
11:5721 Targi Kielce
11:5946 Os. Ślichowice
12:0035 Os. Podkarczówka
12:0711 Dworzec / Autobusowy
12:0953 Częstochowska
12:1446 Os. Ślichowice
12:1614 Dworzec / Autobusowy
12:2035 Os. Podkarczówka
12:2310 Dworzec / Autobusowy
12:2347 Dworzec / Autobusowy
12:2413 Kolberga
12:2946 Os. Ślichowice
12:3535 Os. Podkarczówka
12:4446 Os. Ślichowice
12:4847 Dworzec / Autobusowy
12:5035 Os. Podkarczówka
12:5143 Dworzec / Autobusowy
12:5436 Os. Chęcińskie
12:5721 Kruszelnickiego
12:5726 Os. Ślichowice
12:5946 Os. Ślichowice
13:0113 Kolberga
13:0535 Os. Podkarczówka
13:1225 Targi Kielce
13:1446 Os. Ślichowice
13:1514 Dworzec / Autobusowy
13:1921 Targi Kielce
13:2035 Os. Podkarczówka
13:2553 Częstochowska
13:2946 Os. Ślichowice
13:3535 Os. Podkarczówka
13:3813 Kolberga
13:4446 Os. Ślichowice
13:4525 Targi Kielce
13:4710 Dworzec / Autobusowy
13:5035 Os. Podkarczówka
13:5126 Os. Ślichowice
13:5911 Dworzec / Autobusowy
13:5946 Os. Ślichowice
14:0036 Os. Chęcińskie
14:0535 Os. Podkarczówka
14:1446 Os. Ślichowice
14:1513 Kolberga
14:16102 Kruszelnickiego
14:2035 Os. Podkarczówka
14:2121 Kruszelnickiego
14:2946 Os. Ślichowice
14:3535 Os. Podkarczówka
14:4026 Os. Ślichowice
14:4114 Dworzec / Autobusowy
14:4446 Os. Ślichowice
14:4621 Targi Kielce
14:4825 Targi Kielce
14:5035 Os. Podkarczówka
14:5053 Częstochowska
14:5313 Kolberga
14:5743 Dworzec / Autobusowy
14:5946 Os. Ślichowice
15:0436 Os. Chęcińskie
15:0535 Os. Podkarczówka
15:1247 Dworzec / Autobusowy
15:1338 Dworzec / Autobusowy
15:1446 Os. Ślichowice
15:2535 Os. Podkarczówka
15:2946 Os. Ślichowice
15:3113 Kolberga
15:3925 Targi Kielce
15:4126 Os. Ślichowice
15:4535 Os. Podkarczówka
15:4621 Kruszelnickiego
15:4910 Dworzec / Autobusowy
15:5446 Os. Ślichowice
15:5514 Dworzec / Autobusowy
16:0035 Os. Podkarczówka
16:0613 Kolberga
16:0946 Os. Ślichowice
16:1535 Os. Podkarczówka
16:1553 Częstochowska
16:1636 Os. Chęcińskie
16:1921 Targi Kielce
16:2446 Os. Ślichowice
16:3035 Os. Podkarczówka
16:3226 Os. Ślichowice
16:3625 Targi Kielce
16:3711 Dworzec / Autobusowy
16:3946 Os. Ślichowice
16:42102 Kruszelnickiego
16:4535 Os. Podkarczówka
16:5313 Kolberga
16:5446 Os. Ślichowice
16:5814 Dworzec / Autobusowy
17:0035 Os. Podkarczówka
17:0043 Dworzec / Autobusowy
17:0946 Os. Ślichowice
17:1121 Kruszelnickiego
17:1535 Os. Podkarczówka
17:1936 Os. Chęcińskie
17:1938 Dworzec / Autobusowy
17:2446 Os. Ślichowice
17:2913 Kolberga
17:3035 Os. Podkarczówka
17:3125 Targi Kielce
17:3126 Os. Ślichowice
17:3946 Os. Ślichowice
17:4535 Os. Podkarczówka
17:5310 Dworzec / Autobusowy
17:5446 Os. Ślichowice
17:5535 Jagiellońska MPK
17:5814 Dworzec / Autobusowy
18:0513 Kolberga
18:0535 Os. Podkarczówka
18:1346 Os. Ślichowice
18:1325 Targi Kielce
18:2236 Os. Chęcińskie
18:2247 Dworzec / Autobusowy
18:2935 Os. Podkarczówka
18:3238 Dworzec / Autobusowy
18:3746 Os. Ślichowice
18:3813 Kolberga
18:4111 Dworzec / Autobusowy
18:4221 Kruszelnickiego
18:5535 Os. Podkarczówka
18:5843 Dworzec / Autobusowy
19:0146 Os. Ślichowice
19:03102 Kruszelnickiego
19:0614 Dworzec / Autobusowy
19:0925 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
19:1113 Kolberga
19:1747 Dworzec / Autobusowy
19:1826 Os. Ślichowice
19:2535 Os. Podkarczówka
19:2836 Os. Chęcińskie
19:3746 Os. Ślichowice
19:3913 Kolberga
19:4425 Targi Kielce
19:5035 Os. Podkarczówka
19:5838 Dworzec / Autobusowy
20:0010 Dworzec / Autobusowy
20:0246 Os. Ślichowice
20:0314 Dworzec / Autobusowy
20:1421 Kruszelnickiego
20:1535 Os. Podkarczówka
20:1913 Kolberga
20:2646 Os. Ślichowice
20:2836 Os. Chęcińskie
20:4035 Os. Podkarczówka
20:4813 Kolberga
20:5043 Dworzec / Autobusowy
20:5246 Os. Ślichowice
20:5311 Dworzec / Autobusowy
20:5647 Dworzec / Autobusowy
21:0535 Os. Podkarczówka
21:0838 Dworzec / Autobusowy
21:1746 Os. Ślichowice
21:1814 Dworzec / Autobusowy
21:2836 Os. Chęcińskie
21:3035 Os. Podkarczówka
21:3425 Targi Kielce
21:3521 Kruszelnickiego
21:4246 Os. Ślichowice
21:4310 Dworzec / Autobusowy
21:4713 Kolberga
21:5535 Os. Podkarczówka
22:0746 Os. Ślichowice
22:1238 Dworzec / Autobusowy
22:2035 Os. Podkarczówka
22:3246 Os. Ślichowice
22:4535 Os. Podkarczówka
22:4613 Kolberga
22:5221 Kruszelnickiego
22:5746 Os. Ślichowice
23:0043 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:1035 Os. Podkarczówka
23:1425 Grunwaldzka / Mielczarskiego
23:20N2 Bukówka
23:2246 Os. Ślichowice
23:3035 Os. Podkarczówka
23:3610 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:4513 Kolberga
23:4746 Grunwaldzka / Mielczarskiego
24:00N1 Os. Ślichowice
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:00N1 Os. Ślichowice
0:10N2 Bukówka
0:50N1 Os. Ślichowice
1:00N2 Bukówka
1:40N1 Os. Ślichowice
1:50N2 Bukówka
2:30N1 Os. Ślichowice
2:42N2 Bukówka
3:22N1 Os. Ślichowice
3:32N2 Bukówka
4:03N2 Żytnia
4:12N1 Os. Ślichowice
4:4646 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:53N2 Żytnia
5:2335 Os. Podkarczówka
5:3525 Targi Kielce
5:3646 Os. Ślichowice
5:4835 Os. Podkarczówka
6:0146 Os. Ślichowice
6:1021 Kruszelnickiego
6:1335 Os. Podkarczówka
6:2011 Dworzec / Autobusowy
6:2136 Os. Chęcińskie
6:2246 Os. Ślichowice
6:2647 Dworzec / Autobusowy
6:3214 Dworzec / Autobusowy
6:3743 Dworzec / Autobusowy
6:3835 Os. Podkarczówka
6:4013 Kolberga
6:5146 Os. Ślichowice
6:5810 Dworzec / Autobusowy
6:59102 Kruszelnickiego
7:0335 Os. Podkarczówka
7:0425 Targi Kielce
7:1314 Dworzec / Autobusowy
7:1646 Os. Ślichowice
7:1947 Dworzec / Autobusowy
7:2036 Os. Chęcińskie
7:2835 Os. Podkarczówka
7:3021 Targi Kielce
7:4146 Os. Ślichowice
7:4613 Kolberga
7:5335 Os. Podkarczówka
7:5638 Dworzec / Autobusowy
8:0421 Kruszelnickiego
8:1214 Dworzec / Autobusowy
8:1246 Os. Ślichowice
8:2435 Os. Podkarczówka
8:2743 Dworzec / Autobusowy
8:2836 Os. Chęcińskie
8:3746 Os. Ślichowice
8:4525 Targi Kielce
8:5035 Os. Podkarczówka
8:5321 Targi Kielce
8:5647 Dworzec / Autobusowy
9:0038 Dworzec / Autobusowy
9:01102 Kruszelnickiego
9:0246 Os. Ślichowice
9:0413 Kolberga
9:1410 Dworzec / Autobusowy
9:1535 Os. Podkarczówka
9:1853 Częstochowska
9:2226 Os. Ślichowice
9:2746 Os. Ślichowice
9:3136 Os. Chęcińskie
9:3221 Kruszelnickiego
9:4035 Os. Podkarczówka
9:4414 Dworzec / Autobusowy
9:5246 Os. Ślichowice
10:0535 Os. Podkarczówka
10:1221 Targi Kielce
10:1513 Kolberga
10:1746 Os. Ślichowice
10:2225 Targi Kielce
10:3035 Os. Podkarczówka
10:3738 Dworzec / Autobusowy
10:3836 Os. Chęcińskie
10:4246 Os. Ślichowice
10:4453 Częstochowska
10:4843 Dworzec / Autobusowy
10:5321 Kruszelnickiego
10:5614 Dworzec / Autobusowy
11:0235 Os. Podkarczówka
11:0426 Os. Ślichowice
11:1546 Os. Ślichowice
11:27102 Kruszelnickiego
11:2713 Kolberga
11:2835 Os. Podkarczówka
11:2910 Dworzec / Autobusowy
11:4046 Os. Ślichowice
11:4121 Targi Kielce
11:5036 Os. Chęcińskie
11:5335 Os. Podkarczówka
11:5526 Os. Ślichowice
12:0414 Dworzec / Autobusowy
12:0546 Os. Ślichowice
12:0825 Targi Kielce
12:0953 Częstochowska
12:1835 Os. Podkarczówka
12:1811 Dworzec / Autobusowy
12:2421 Kruszelnickiego
12:2547 Dworzec / Autobusowy
12:3046 Os. Ślichowice
12:4335 Os. Podkarczówka
12:4810 Dworzec / Autobusowy
12:4913 Kolberga
12:5436 Os. Chęcińskie
12:5546 Os. Ślichowice
12:5726 Os. Ślichowice
12:5743 Dworzec / Autobusowy
13:0221 Targi Kielce
13:0514 Dworzec / Autobusowy
13:0835 Os. Podkarczówka
13:2046 Os. Ślichowice
13:3335 Os. Podkarczówka
13:3453 Częstochowska
13:43102 Kruszelnickiego
13:4521 Kruszelnickiego
13:4546 Os. Ślichowice
13:4626 Os. Ślichowice
13:5325 Targi Kielce
13:5835 Os. Podkarczówka
14:0036 Os. Chęcińskie
14:0213 Kolberga
14:0810 Dworzec / Autobusowy
14:1046 Os. Ślichowice
14:2221 Targi Kielce
14:2311 Dworzec / Autobusowy
14:2335 Os. Podkarczówka
14:3414 Dworzec / Autobusowy
14:3546 Os. Ślichowice
14:4026 Os. Ślichowice
14:4835 Os. Podkarczówka
14:5138 Dworzec / Autobusowy
15:0046 Os. Ślichowice
15:0253 Częstochowska
15:0621 Kruszelnickiego
15:0636 Os. Chęcińskie
15:1043 Dworzec / Autobusowy
15:1335 Os. Podkarczówka
15:1513 Kolberga
15:2546 Os. Ślichowice
15:3225 Targi Kielce
15:3314 Dworzec / Autobusowy
15:3835 Os. Podkarczówka
15:4126 Os. Ślichowice
15:4221 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
15:5046 Os. Ślichowice
15:58102 Kruszelnickiego
16:0111 Dworzec / Autobusowy
16:0735 Os. Podkarczówka
16:1236 Os. Chęcińskie
16:1546 Os. Ślichowice
16:1638 Dworzec / Autobusowy
16:1910 Dworzec / Autobusowy
16:2253 Częstochowska
16:2813 Kolberga
16:3121 Kruszelnickiego
16:3226 Os. Ślichowice
16:3214 Dworzec / Autobusowy
16:3535 Os. Podkarczówka
16:4147 Dworzec / Autobusowy
16:4846 Os. Ślichowice
17:0035 Os. Podkarczówka
17:0643 Dworzec / Autobusowy
17:1346 Os. Ślichowice
17:1925 Targi Kielce
17:2436 Os. Chęcińskie
17:2635 Os. Podkarczówka
17:3126 Os. Ślichowice
17:3635 Jagiellońska MPK
17:3846 Os. Ślichowice
17:4114 Dworzec / Autobusowy
17:5013 Kolberga
17:5135 Os. Podkarczówka
18:0221 Kruszelnickiego
18:0346 Os. Ślichowice
18:0311 Dworzec / Autobusowy
18:1335 Os. Podkarczówka
18:18102 Kruszelnickiego
18:2247 Dworzec / Autobusowy
18:2536 Os. Chęcińskie
18:2638 Dworzec / Autobusowy
18:2846 Os. Ślichowice
18:3810 Dworzec / Autobusowy
18:4114 Dworzec / Autobusowy
18:4435 Os. Podkarczówka
18:5346 Os. Ślichowice
18:5525 Targi Kielce
18:5713 Kolberga
19:0343 Dworzec / Autobusowy
19:1035 Os. Podkarczówka
19:1747 Dworzec / Autobusowy
19:1826 Os. Ślichowice
19:1846 Os. Ślichowice
19:2436 Os. Chęcińskie
19:3021 Kruszelnickiego
19:3535 Os. Podkarczówka
19:3511 Dworzec / Autobusowy
19:3914 Dworzec / Autobusowy
19:4346 Os. Ślichowice
19:4738 Dworzec / Autobusowy
19:5813 Kolberga
20:0035 Os. Podkarczówka
20:0810 Dworzec / Autobusowy
20:0846 Os. Ślichowice
20:2535 Os. Podkarczówka
20:3036 Os. Chęcińskie
20:3946 Os. Ślichowice
20:3925 Targi Kielce
20:4147 Dworzec / Autobusowy
20:5021 Kruszelnickiego
20:5035 Os. Podkarczówka
20:5143 Dworzec / Autobusowy
20:5446 Os. Ślichowice
21:0038 Dworzec / Autobusowy
21:0514 Dworzec / Autobusowy
21:0713 Kolberga
21:1535 Os. Podkarczówka
21:2511 Dworzec / Autobusowy
21:2736 Os. Chęcińskie
21:2946 Os. Ślichowice
21:4035 Os. Podkarczówka
21:5446 Os. Ślichowice
22:0014 Dworzec / Autobusowy
22:0410 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
22:0535 Os. Podkarczówka
22:0621 Kruszelnickiego
22:0713 Kolberga
22:1425 Targi Kielce
22:1946 Os. Ślichowice
22:2335 Os. Podkarczówka
22:4446 Os. Ślichowice
22:5043 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
22:5535 Os. Podkarczówka
23:0713 Kolberga
23:0946 Os. Ślichowice
23:20N2 Bukówka
23:2835 Os. Podkarczówka
23:3446 Grunwaldzka / Mielczarskiego
23:3625 Grunwaldzka / Mielczarskiego
24:00N1 Os. Ślichowice