Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Os. Świętokrzyskie, Sikorskiego, Bukówka, Zagórze, Artwińskiego szpital, Urząd Miasta, Os. Dąbrowa, Uniwersytecka UJK, Bat. Chłopskich pętla, Jagiellońska MPK, Zagórska , Malików pętla, Samsonów, Skorzeszyce pętla, Barcza pętla, Ciekoty Żeromszczyzna, Piekoszowska pętla, Ćmińsk, Micigózd / Leśna, Żniwna, Cedzyna cmentarz, Chęciny cmentarz, Borków, Krajno Zagórze , Niestachów pętla, Targi Kielce, Krajno, Jagiellońska os. Czarnów, Kajetanów pętla, Żelaznogórska, Zagnańsk szkoła, Podwiśniówka, Kajetanów / pętla, Cedzyna zalew, Klonów, Brynica szkoła, Tokarnia, Suków Babie, Wirtualny Wrzosowa pętla, Chorzowska, Częstochowska

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:1131 Jagiellońska MPK
0:16N1 Os. Świętokrzyskie
0:1831 Jagiellońska MPK
0:2018 Jagiellońska os. Czarnów
0:2531 Jagiellońska MPK
0:3831 Jagiellońska MPK
0:56N2 Os. Świętokrzyskie
1:56N1 Os. Świętokrzyskie
2:36N2 Os. Świętokrzyskie
3:38N1 Os. Świętokrzyskie
3:4032 Samsonów
3:4410 Ciekoty Żeromszczyzna
3:4511 Borków
3:487 Zagnańsk szkoła
3:549 Ćmińsk
3:5443 Skorzeszyce pętla
3:5547 Krajno
4:0712 Barcza pętla
4:1532 Samsonów
4:18N2 Os. Świętokrzyskie
4:2933 Os. Dąbrowa
4:3044 Częstochowska
4:3735 Sikorskiego
4:3912 Barcza pętla
4:3944 Bat. Chłopskich pętla
4:4046 Os. Świętokrzyskie
4:4110 Ciekoty Żeromszczyzna
4:4434 Bukówka
4:4441 Krajno Zagórze
4:4531 Chęciny cmentarz
4:5146 Os. Świętokrzyskie
4:5233 Os. Dąbrowa
4:5211 Borków
4:5321 Zagórze
4:5347 Krajno
4:559 Ćmińsk
4:5735 Sikorskiego
4:5714 Zagórska
4:5913 Żniwna
4:5932 Samsonów
5:0243 Skorzeszyce pętla
5:0518 Micigózd / Leśna
5:0646 Os. Świętokrzyskie
5:0651 Artwińskiego szpital
5:067 Kajetanów / pętla
5:1118 Brynica szkoła
5:1434 Bukówka
5:1735 Sikorskiego
5:2133 Os. Dąbrowa
5:2246 Os. Świętokrzyskie
5:2444 Bat. Chłopskich pętla
5:2413 Żniwna
5:247 Samsonów
5:2614 Niestachów pętla
5:279 Ćmińsk
5:2935 Sikorskiego
5:2921 Zagórze
5:3051 Artwińskiego szpital
5:3154 Malików pętla
5:3346 Os. Świętokrzyskie
5:3443 Skorzeszyce pętla
5:3434 Bukówka
5:3547 Krajno
5:3831 Chęciny cmentarz
5:3818 Micigózd / Leśna
5:3810 Ciekoty Żeromszczyzna
5:3935 Sikorskiego
5:4033 Os. Dąbrowa
5:4212 Klonów
5:4632 Samsonów
5:4646 Os. Świętokrzyskie
5:4935 Sikorskiego
5:5013 Uniwersytecka UJK
5:5346 Os. Świętokrzyskie
5:5434 Bukówka
5:5651 Artwińskiego szpital
5:5821 Zagórze
5:5935 Sikorskiego
5:5944 Bat. Chłopskich pętla
6:0014 Zagórska
6:0133 Os. Dąbrowa
6:0346 Os. Świętokrzyskie
6:0935 Sikorskiego
6:0934 Bukówka
6:1346 Os. Świętokrzyskie
6:1413 Uniwersytecka UJK
6:1654 Malików pętla
6:1935 Sikorskiego
6:2251 Artwińskiego szpital
6:2346 Os. Świętokrzyskie
6:2434 Bukówka
6:2547 Krajno
6:279 Ćmińsk
6:2921 Zagórze
6:2935 Sikorskiego
6:3118 Brynica szkoła
6:3210 Ciekoty Żeromszczyzna
6:3346 Os. Świętokrzyskie
6:3444 Bat. Chłopskich pętla
6:3433 Os. Dąbrowa
6:3412 Podwiśniówka
6:397 Kajetanów / pętla
6:3913 Uniwersytecka UJK
6:3935 Sikorskiego
6:3934 Bukówka
6:4231 Chęciny cmentarz
6:4318 Micigózd / Leśna
6:4346 Os. Świętokrzyskie
6:4521 Zagórze
6:4531 Jagiellońska MPK
6:4611 Borków
6:4614 Niestachów pętla
6:4732 Samsonów
6:4935 Sikorskiego
6:5041 Krajno Zagórze
6:5051 Artwińskiego szpital
6:5434 Bukówka
6:5446 Os. Świętokrzyskie
6:5754 Malików pętla
6:5743 Skorzeszyce pętla
6:5814 Zagórska
6:5935 Sikorskiego
7:0413 Uniwersytecka UJK
7:0533 Os. Dąbrowa
7:0646 Os. Świętokrzyskie
7:0831 Jagiellońska MPK
7:0932 Żelaznogórska
7:1034 Bukówka
7:1044 Bat. Chłopskich pętla
7:1021 Zagórze
7:1135 Sikorskiego
7:1751 Artwińskiego szpital
7:1746 Os. Świętokrzyskie
7:1831 Jagiellońska MPK
7:2133 Os. Dąbrowa
7:2235 Sikorskiego
7:2618 Micigózd / Leśna
7:2634 Bukówka
7:2746 Os. Świętokrzyskie
7:3235 Sikorskiego
7:3412 Barcza pętla
7:3521 Zagórze
7:3531 Jagiellońska MPK
7:3513 Uniwersytecka UJK
7:3746 Os. Świętokrzyskie
7:4134 Bukówka
7:4235 Sikorskiego
7:4331 Jagiellońska MPK
7:4532 Samsonów
7:4651 Artwińskiego szpital
7:4746 Os. Świętokrzyskie
7:4818 Jagiellońska os. Czarnów
7:4943 Skorzeszyce pętla
7:5144 Bat. Chłopskich pętla
7:5235 Sikorskiego
7:5634 Bukówka
7:5746 Os. Świętokrzyskie
7:5854 Malików pętla
7:5814 Zagórska
7:5932 Żelaznogórska
8:0235 Sikorskiego
8:0213 Uniwersytecka UJK
8:0433 Os. Dąbrowa
8:0521 Zagórze
8:0746 Os. Świętokrzyskie
8:1134 Bukówka
8:1235 Sikorskiego
8:1551 Artwińskiego szpital
8:1846 Os. Świętokrzyskie
8:197 Samsonów
8:2033 Os. Dąbrowa
8:2047 Cedzyna cmentarz
8:2235 Sikorskiego
8:2412 Klonów
8:2514 Zagórska
8:2634 Bukówka
8:2946 Os. Świętokrzyskie
8:3121 Zagórze
8:3144 Bat. Chłopskich pętla
8:3613 Uniwersytecka UJK
8:3735 Sikorskiego
8:3718 Piekoszowska pętla
8:3832 Samsonów
8:3910 Ciekoty Żeromszczyzna
8:4134 Bukówka
8:4146 Os. Świętokrzyskie
8:4254 Malików pętla
8:4331 Chęciny cmentarz
8:4951 Artwińskiego szpital
8:5133 Os. Dąbrowa
8:520Z Urząd Miasta
8:539 Ćmińsk
8:5446 Os. Świętokrzyskie
8:5634 Bukówka
8:5735 Sikorskiego
8:5821 Zagórze
9:0032 Żelaznogórska
9:0118 Jagiellońska os. Czarnów
9:040Z Urząd Miasta
9:0613 Uniwersytecka UJK
9:0735 Sikorskiego
9:0814 Zagórska
9:1046 Os. Świętokrzyskie
9:1144 Bat. Chłopskich pętla
9:1143 Skorzeszyce pętla
9:1134 Bukówka
9:1718 Micigózd / Leśna
9:1851 Artwińskiego szpital
9:1935 Sikorskiego
9:1947 Krajno
9:2021 Zagórze
9:2446 Os. Świętokrzyskie
9:2514 Niestachów pętla
9:2634 Bukówka
9:2733 Os. Dąbrowa
9:290Z Urząd Miasta
9:3135 Sikorskiego
9:3313 Uniwersytecka UJK
9:3432 Samsonów
9:3518 Jagiellońska os. Czarnów
9:3746 Os. Świętokrzyskie
9:3954 Malików pętla
9:4112 Podwiśniówka
9:4134 Bukówka
9:4335 Sikorskiego
9:4521 Zagórze
9:4551 Artwińskiego szpital
9:4946 Os. Świętokrzyskie
9:5018 Piekoszowska pętla
9:5144 Bat. Chłopskich pętla
9:540Z Urząd Miasta
9:5535 Sikorskiego
9:5634 Bukówka
9:5913 Uniwersytecka UJK
10:0033 Os. Dąbrowa
10:0146 Os. Świętokrzyskie
10:0311 Borków
10:0735 Sikorskiego
10:0814 Zagórska
10:0921 Zagórze
10:1134 Bukówka
10:1346 Os. Świętokrzyskie
10:1551 Artwińskiego szpital
10:1935 Sikorskiego
10:190Z Urząd Miasta
10:217 Kajetanów / pętla
10:2412 Barcza pętla
10:2546 Os. Świętokrzyskie
10:2634 Bukówka
10:2913 Uniwersytecka UJK
10:3135 Sikorskiego
10:3144 Bat. Chłopskich pętla
10:339 Ćmińsk
10:3631 Jagiellońska MPK
10:3746 Os. Świętokrzyskie
10:4134 Bukówka
10:4254 Malików pętla
10:4233 Os. Dąbrowa
10:4321 Zagórze
10:4335 Sikorskiego
10:440Z Urząd Miasta
10:4632 Żelaznogórska
10:4814 Zagórska
10:4851 Artwińskiego szpital
10:4946 Os. Świętokrzyskie
10:5535 Sikorskiego
10:5532 Samsonów
10:5634 Bukówka
10:5818 Micigózd / Leśna
10:5910 Ciekoty Żeromszczyzna
10:5913 Uniwersytecka UJK
11:0146 Os. Świętokrzyskie
11:0747 Krajno
11:0721 Zagórze
11:0735 Sikorskiego
11:090Z Urząd Miasta
11:1144 Bat. Chłopskich pętla
11:1134 Bukówka
11:1333 Os. Dąbrowa
11:1546 Os. Świętokrzyskie
11:1851 Artwińskiego szpital
11:1935 Sikorskiego
11:2143 Skorzeszyce pętla
11:2634 Bukówka
11:2812 Barcza pętla
11:2946 Os. Świętokrzyskie
11:3041 Krajno Zagórze
11:3013 Uniwersytecka UJK
11:3121 Zagórze
11:3154 Malików pętla
11:340Z Urząd Miasta
11:3835 Sikorskiego
11:4134 Bukówka
11:4346 Os. Świętokrzyskie
11:4433 Os. Dąbrowa
11:4732 Żelaznogórska
11:5051 Artwińskiego szpital
11:5035 Sikorskiego
11:5144 Bat. Chłopskich pętla
11:5646 Os. Świętokrzyskie
11:5634 Bukówka
11:5732 Samsonów
11:5721 Zagórze
11:5814 Niestachów pętla
11:5931 Jagiellońska MPK
11:5913 Uniwersytecka UJK
11:590Z Urząd Miasta
12:007 Kajetanów / pętla
12:0235 Sikorskiego
12:0846 Os. Świętokrzyskie
12:1134 Bukówka
12:1435 Sikorskiego
12:1454 Malików pętla
12:159 Ćmińsk
12:1651 Artwińskiego szpital
12:2021 Zagórze
12:2014 Zagórska
12:2031 Chęciny cmentarz
12:2046 Os. Świętokrzyskie
12:2433 Os. Dąbrowa
12:240Z Urząd Miasta
12:2634 Bukówka
12:2635 Sikorskiego
12:2913 Uniwersytecka UJK
12:3144 Bat. Chłopskich pętla
12:3246 Os. Świętokrzyskie
12:3632 Żelaznogórska
12:3835 Sikorskiego
12:4134 Bukówka
12:4446 Os. Świętokrzyskie
12:4521 Zagórze
12:4933 Os. Dąbrowa
12:4951 Artwińskiego szpital
12:490Z Urząd Miasta
12:4918 Piekoszowska pętla
12:5035 Sikorskiego
12:5646 Os. Świętokrzyskie
12:5634 Bukówka
12:5613 Uniwersytecka UJK
12:5932 Samsonów
13:0047 Krajno
13:0235 Sikorskiego
13:0846 Os. Świętokrzyskie
13:1021 Zagórze
13:1134 Bukówka
13:1435 Sikorskiego
13:140Z Urząd Miasta
13:1712 Podwiśniówka
13:1744 Bat. Chłopskich pętla
13:1810 Ciekoty Żeromszczyzna
13:1951 Artwińskiego szpital
13:2046 Os. Świętokrzyskie
13:2254 Malików pętla
13:2513 Uniwersytecka UJK
13:2634 Bukówka
13:2618 Piekoszowska pętla
13:2635 Sikorskiego
13:2814 Zagórska
13:2943 Skorzeszyce pętla
13:3246 Os. Świętokrzyskie
13:3321 Zagórze
13:367 Kajetanów pętla
13:3818 Brynica szkoła
13:3835 Sikorskiego
13:390Z Urząd Miasta
13:4033 Os. Dąbrowa
13:4134 Bukówka
13:4314 Niestachów pętla
13:4446 Os. Świętokrzyskie
13:4851 Artwińskiego szpital
13:5035 Sikorskiego
13:5118 Piekoszowska pętla
13:5144 Bat. Chłopskich pętla
13:5311 Borków
13:5313 Uniwersytecka UJK
13:5533 Os. Dąbrowa
13:5546 Os. Świętokrzyskie
13:5634 Bukówka
13:579 Ćmińsk
13:5821 Zagórze
14:0035 Sikorskiego
14:0154 Malików pętla
14:0341 Krajno Zagórze
14:040Z Urząd Miasta
14:0546 Os. Świętokrzyskie
14:0732 Samsonów
14:0912 Klonów
14:1035 Sikorskiego
14:1134 Bukówka
14:1546 Os. Świętokrzyskie
14:1651 Artwińskiego szpital
14:2035 Sikorskiego
14:2221 Zagórze
14:2331 Chęciny cmentarz
14:2413 Uniwersytecka UJK
14:2544 Bat. Chłopskich pętla
14:2546 Os. Świętokrzyskie
14:2610 Ciekoty Żeromszczyzna
14:2634 Bukówka
14:2732 Żelaznogórska
14:290Z Urząd Miasta
14:3035 Sikorskiego
14:3133 Os. Dąbrowa
14:3546 Os. Świętokrzyskie
14:3814 Zagórska
14:4035 Sikorskiego
14:4334 Bukówka
14:4546 Os. Świętokrzyskie
14:4747 Cedzyna cmentarz
14:4951 Artwińskiego szpital
14:4918 Micigózd / Leśna
14:5021 Zagórze
14:5035 Sikorskiego
14:5043 Skorzeszyce pętla
14:5413 Uniwersytecka UJK
14:550Z Urząd Miasta
14:5546 Os. Świętokrzyskie
14:5834 Bukówka
15:0035 Sikorskiego
15:0254 Malików pętla
15:0318 Brynica szkoła
15:0546 Os. Świętokrzyskie
15:0631 Chęciny cmentarz
15:0647 Krajno
15:087 Samsonów
15:0912 Podwiśniówka
15:1035 Sikorskiego
15:1032 Samsonów
15:1334 Bukówka
15:1546 Os. Świętokrzyskie
15:1514 Zagórska
15:1851 Artwińskiego szpital
15:1918 Piekoszowska pętla
15:2035 Sikorskiego
15:200Z Urząd Miasta
15:2121 Zagórze
15:2313 Uniwersytecka UJK
15:2546 Os. Świętokrzyskie
15:2844 Bat. Chłopskich pętla
15:2834 Bukówka
15:2933 Os. Dąbrowa
15:3035 Sikorskiego
15:3310 Ciekoty Żeromszczyzna
15:3318 Micigózd / Leśna
15:349 Ćmińsk
15:3546 Os. Świętokrzyskie
15:4035 Sikorskiego
15:4243 Skorzeszyce pętla
15:4334 Bukówka
15:4554 Malików pętla
15:450Z Urząd Miasta
15:4546 Os. Świętokrzyskie
15:4651 Artwińskiego szpital
15:4914 Zagórska
15:5021 Zagórze
15:5035 Sikorskiego
15:5147 Krajno
15:5546 Os. Świętokrzyskie
15:5844 Bat. Chłopskich pętla
15:5833 Os. Dąbrowa
15:5813 Uniwersytecka UJK
15:5834 Bukówka
16:0035 Sikorskiego
16:0546 Os. Świętokrzyskie
16:0811 Borków
16:1035 Sikorskiego
16:1012 Klonów
16:100Z Urząd Miasta
16:1334 Bukówka
16:1331 Chęciny cmentarz
16:1546 Os. Świętokrzyskie
16:1651 Artwińskiego szpital
16:1632 Samsonów
16:1814 Niestachów pętla
16:2035 Sikorskiego
16:2021 Zagórze
16:2333 Os. Dąbrowa
16:2641 Krajno Zagórze
16:2746 Os. Świętokrzyskie
16:2813 Uniwersytecka UJK
16:2844 Bat. Chłopskich pętla
16:2834 Bukówka
16:3218 Jagiellońska os. Czarnów
16:3310 Ciekoty Żeromszczyzna
16:3332 Żelaznogórska
16:3535 Sikorskiego
16:350Z Urząd Miasta
16:3718 Brynica szkoła
16:4046 Os. Świętokrzyskie
16:4334 Bukówka
16:4535 Sikorskiego
16:4851 Artwińskiego szpital
16:4854 Malików pętla
16:5046 Os. Świętokrzyskie
16:5113 Uniwersytecka UJK
16:5247 Krajno
16:5314 Zagórska
16:5535 Sikorskiego
16:5634 Bukówka
16:5731 Chęciny cmentarz
16:590Z Urząd Miasta
17:0043 Skorzeszyce pętla
17:0046 Os. Świętokrzyskie
17:0221 Zagórze
17:0535 Sikorskiego
17:0912 Barcza pętla
17:1046 Os. Świętokrzyskie
17:1134 Bukówka
17:1535 Sikorskiego
17:1632 Samsonów
17:1931 Jagiellońska MPK
17:1918 Micigózd / Leśna
17:207 Kajetanów / pętla
17:2013 Uniwersytecka UJK
17:2246 Os. Świętokrzyskie
17:239 Ćmińsk
17:240Z Urząd Miasta
17:2535 Sikorskiego
17:2634 Bukówka
17:2644 Bat. Chłopskich pętla
17:2731 Jagiellońska MPK
17:2751 Artwińskiego szpital
17:3233 Os. Dąbrowa
17:3318 Piekoszowska pętla
17:3521 Zagórze
17:3535 Sikorskiego
17:3846 Os. Świętokrzyskie
17:4134 Bukówka
17:4254 Malików pętla
17:4535 Sikorskiego
17:4912 Podwiśniówka
17:490Z Urząd Miasta
17:5013 Uniwersytecka UJK
17:5046 Os. Świętokrzyskie
17:5214 Niestachów pętla
17:5433 Os. Dąbrowa
17:5535 Sikorskiego
17:5551 Artwińskiego szpital
17:5634 Bukówka
17:5943 Skorzeszyce pętla
18:0146 Os. Świętokrzyskie
18:0131 Jagiellońska MPK
18:0644 Bat. Chłopskich pętla
18:0735 Sikorskiego
18:0934 Bukówka
18:1214 Zagórska
18:1346 Os. Świętokrzyskie
18:130Z Urząd Miasta
18:1431 Jagiellońska MPK
18:1811 Borków
18:1835 Sikorskiego
18:2013 Żniwna
18:2334 Bukówka
18:2451 Artwińskiego szpital
18:2410 Cedzyna zalew
18:2421 Zagórze
18:2546 Os. Świętokrzyskie
18:2654 Malików pętla
18:2912 Klonów
18:3132 Żelaznogórska
18:3435 Sikorskiego
18:3847 Cedzyna cmentarz
18:3834 Bukówka
18:3918 Jagiellońska os. Czarnów
18:4046 Os. Świętokrzyskie
18:4444 Bat. Chłopskich pętla
18:4431 Jagiellońska MPK
18:4635 Sikorskiego
18:4733 Os. Dąbrowa
18:4713 Żniwna
18:5146 Os. Świętokrzyskie
18:5351 Artwińskiego szpital
18:5521 Zagórze
18:5635 Sikorskiego
18:5831 Chęciny cmentarz
18:5834 Bukówka
18:597 Samsonów
19:0246 Os. Świętokrzyskie
19:0835 Sikorskiego
19:0833 Os. Dąbrowa
19:0813 Żniwna
19:0832 Samsonów
19:0918 Micigózd / Leśna
19:1014 Zagórska
19:1346 Os. Świętokrzyskie
19:1451 Artwińskiego szpital
19:1834 Bukówka
19:1954 Malików pętla
19:2035 Sikorskiego
19:2014 Niestachów pętla
19:230Z Urząd Miasta
19:2444 Bat. Chłopskich pętla
19:2546 Os. Świętokrzyskie
19:2743 Skorzeszyce pętla
19:289 Ćmińsk
19:3121 Zagórze
19:3347 Krajno
19:3313 Żniwna
19:3318 Piekoszowska pętla
19:3646 Os. Świętokrzyskie
19:3834 Bukówka
19:4210 Ciekoty Żeromszczyzna
19:4435 Sikorskiego
19:4551 Artwińskiego szpital
19:4541 Krajno Zagórze
19:4831 Jagiellońska MPK
19:5146 Os. Świętokrzyskie
19:5333 Os. Dąbrowa
19:5635 Sikorskiego
19:5834 Bukówka
20:0013 Żniwna
20:0331 Jagiellońska MPK
20:0444 Bat. Chłopskich pętla
20:0446 Os. Świętokrzyskie
20:0821 Zagórze
20:1135 Sikorskiego
20:1251 Artwińskiego szpital
20:130Z Urząd Miasta
20:1433 Os. Dąbrowa
20:1834 Bukówka
20:1846 Os. Świętokrzyskie
20:1954 Malików pętla
20:2011 Borków
20:2635 Sikorskiego
20:2832 Żelaznogórska
20:2913 Żniwna
20:2912 Barcza pętla
20:3446 Os. Świętokrzyskie
20:3614 Zagórska
20:3734 Bukówka
20:3831 Jagiellońska MPK
20:4135 Sikorskiego
20:4251 Artwińskiego szpital
20:4444 Bat. Chłopskich pętla
20:477 Kajetanów / pętla
20:5146 Os. Świętokrzyskie
20:5213 Żniwna
20:530Z Urząd Miasta
20:5635 Sikorskiego
20:5734 Bukówka
20:5831 Jagiellońska MPK
20:5918 Micigózd / Leśna
20:5933 Os. Dąbrowa
20:5954 Malików pętla
21:0031 Chęciny cmentarz
21:0551 Artwińskiego szpital
21:0732 Samsonów
21:0847 Krajno
21:0912 Podwiśniówka
21:1135 Sikorskiego
21:159 Ćmińsk
21:1646 Os. Świętokrzyskie
21:1734 Bukówka
21:2421 Zagórze
21:2444 Bat. Chłopskich pętla
21:2635 Sikorskiego
21:2743 Skorzeszyce pętla
21:3051 Artwińskiego szpital
21:330Z Urząd Miasta
21:3554 Malików pętla
21:3546 Os. Świętokrzyskie
21:3710 Ciekoty Żeromszczyzna
21:4033 Os. Dąbrowa
21:4013 Żniwna
21:4234 Bukówka
21:4218 Jagiellońska os. Czarnów
21:4314 Niestachów pętla
21:5146 Os. Świętokrzyskie
21:5831 Jagiellońska MPK
22:0235 Sikorskiego
22:0651 Artwińskiego szpital
22:0734 Bukówka
22:1311 Borków
22:1546 Os. Świętokrzyskie
22:2235 Sikorskiego
22:2631 Jagiellońska MPK
22:3234 Bukówka
22:3546 Os. Świętokrzyskie
22:3651 Artwińskiego szpital
22:3821 Zagórze
22:3944 Bat. Chłopskich pętla
22:407 Zagnańsk szkoła
22:4235 Sikorskiego
22:4331 Chorzowska
22:4734Wirtualny Wrzosowa pętla
22:4818 Micigózd / Leśna
22:4912 Barcza pętla
22:5246 Os. Świętokrzyskie
22:539 Ćmińsk
22:5413 Żniwna
22:5914 Niestachów pętla
23:0235 Sikorskiego
23:0332 Samsonów
23:0311 Borków
23:0531 Jagiellońska MPK
23:0734Wirtualny Wrzosowa pętla
23:1346 Os. Świętokrzyskie
23:1531 Jagiellońska MPK
23:1851 Artwińskiego szpital
23:35N2 Os. Świętokrzyskie
23:5431 Jagiellońska MPK
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:1431 Jagiellońska MPK
0:16N1 Os. Świętokrzyskie
0:56N2 Os. Świętokrzyskie
1:56N1 Os. Świętokrzyskie
2:36N2 Os. Świętokrzyskie
3:38N1 Os. Świętokrzyskie
4:1512 Barcza pętla
4:18N2 Os. Świętokrzyskie
4:2943 Skorzeszyce pętla
4:3246 Os. Świętokrzyskie
4:3210 Ciekoty Żeromszczyzna
4:3832 Samsonów
4:3911 Borków
4:4035 Sikorskiego
4:4021 Zagórze
4:4347 Krajno Zagórze
4:4533 Os. Dąbrowa
4:4734 Bukówka
4:5246 Os. Świętokrzyskie
4:5418 Micigózd / Leśna
4:5813 Żniwna
5:0035 Sikorskiego
5:0833 Os. Dąbrowa
5:1246 Os. Świętokrzyskie
5:149 Ćmińsk
5:1751 Artwińskiego szpital
5:1734 Bukówka
5:2035 Sikorskiego
5:2544 Bat. Chłopskich pętla
5:2513 Żniwna
5:3014 Niestachów pętla
5:3246 Os. Świętokrzyskie
5:3921 Zagórze
5:4035 Sikorskiego
5:4512 Barcza pętla
5:4734 Bukówka
5:507 Kajetanów pętla
5:5246 Os. Świętokrzyskie
6:0035 Sikorskiego
6:0133 Os. Dąbrowa
6:0351 Artwińskiego szpital
6:0513 Uniwersytecka UJK
6:1131 Chęciny cmentarz
6:1246 Os. Świętokrzyskie
6:1534 Bukówka
6:1610 Ciekoty Żeromszczyzna
6:1832 Samsonów
6:1954 Malików pętla
6:2035 Sikorskiego
6:2233 Os. Dąbrowa
6:2843 Skorzeszyce pętla
6:2918 Micigózd / Leśna
6:3246 Os. Świętokrzyskie
6:3411 Borków
6:3544 Bat. Chłopskich pętla
6:3713 Uniwersytecka UJK
6:3947 Cedzyna cmentarz
6:4035 Sikorskiego
6:4021 Zagórze
6:4334 Bukówka
6:5246 Os. Świętokrzyskie
6:5551 Artwińskiego szpital
6:597 Kajetanów pętla
7:0035 Sikorskiego
7:0314 Zagórska
7:1246 Os. Świętokrzyskie
7:1234 Bukówka
7:1612 Barcza pętla
7:1913 Uniwersytecka UJK
7:2135 Sikorskiego
7:2733 Os. Dąbrowa
7:2744 Bat. Chłopskich pętla
7:3246 Os. Świętokrzyskie
7:3447 Krajno Zagórze
7:3634 Bukówka
7:4135 Sikorskiego
7:4221 Zagórze
7:439 Ćmińsk
7:4951 Artwińskiego szpital
7:5413 Uniwersytecka UJK
7:5435 Sikorskiego
7:5746 Os. Świętokrzyskie
8:0034 Bukówka
8:0032 Samsonów
8:0254 Malików pętla
8:0331 Chęciny cmentarz
8:0635 Sikorskiego
8:1033 Os. Dąbrowa
8:1214 Zagórska
8:1221 Zagórze
8:1310 Ciekoty Żeromszczyzna
8:1635 Sikorskiego
8:1618 Piekoszowska pętla
8:1646 Os. Świętokrzyskie
8:237 Zagnańsk szkoła
8:2434 Bukówka
8:2635 Sikorskiego
8:2744 Bat. Chłopskich pętla
8:3043 Skorzeszyce pętla
8:3411 Borków
8:3646 Os. Świętokrzyskie
8:400Z Urząd Miasta
8:42100 Targi Kielce
8:4351 Artwińskiego szpital
8:4635 Sikorskiego
8:4834 Bukówka
8:4813 Uniwersytecka UJK
8:510Z Urząd Miasta
8:5521 Zagórze
8:5746 Os. Świętokrzyskie
8:5912 Barcza pętla
9:0635 Sikorskiego
9:1044 Bat. Chłopskich pętla
9:1118 Piekoszowska pętla
9:1234 Bukówka
9:1414 Zagórska
9:1746 Os. Świętokrzyskie
9:2213 Uniwersytecka UJK
9:2421 Zagórze
9:25C Cedzyna cmentarz
9:2635 Sikorskiego
9:280Z Urząd Miasta
9:3131 Jagiellońska MPK
9:3246 Os. Świętokrzyskie
9:3551 Artwińskiego szpital
9:3634 Bukówka
9:37100 Targi Kielce
9:3954 Malików pętla
9:4135 Sikorskiego
9:4746 Os. Świętokrzyskie
9:5533 Os. Dąbrowa
9:5531 Jagiellońska MPK
9:5635 Sikorskiego
10:0021 Zagórze
10:0034 Bukówka
10:0246 Os. Świętokrzyskie
10:0431 Jagiellońska MPK
10:0647 Krajno Zagórze
10:0618 Piekoszowska pętla
10:080Z Urząd Miasta
10:1135 Sikorskiego
10:1113 Uniwersytecka UJK
10:1714 Zagórska
10:1746 Os. Świętokrzyskie
10:2434 Bukówka
10:2635 Sikorskiego
10:2751 Artwińskiego szpital
10:3021 Zagórze
10:3246 Os. Świętokrzyskie
10:3710 Ciekoty Żeromszczyzna
10:4135 Sikorskiego
10:42100 Targi Kielce
10:42C Cedzyna cmentarz
10:4413 Uniwersytecka UJK
10:4746 Os. Świętokrzyskie
10:4834 Bukówka
10:4912 Barcza pętla
10:4911 Suków Babie
10:5044 Bat. Chłopskich pętla
10:5635 Sikorskiego
10:580Z Urząd Miasta
10:5843 Skorzeszyce pętla
11:0246 Os. Świętokrzyskie
11:0618 Piekoszowska pętla
11:0721 Zagórze
11:1135 Sikorskiego
11:1234 Bukówka
11:1654 Malików pętla
11:1746 Os. Świętokrzyskie
11:2333 Os. Dąbrowa
11:2635 Sikorskiego
11:2651 Artwińskiego szpital
11:2714 Zagórska
11:3246 Os. Świętokrzyskie
11:350Z Urząd Miasta
11:3634 Bukówka
11:3913 Uniwersytecka UJK
11:4135 Sikorskiego
11:42100 Targi Kielce
11:4721 Zagórze
11:5246 Os. Świętokrzyskie
12:0034 Bukówka
12:0135 Sikorskiego
12:05C Cedzyna cmentarz
12:1246 Os. Świętokrzyskie
12:1313 Uniwersytecka UJK
12:130Z Urząd Miasta
12:1618 Piekoszowska pętla
12:2135 Sikorskiego
12:2112 Barcza pętla
12:2321 Zagórze
12:2311 Borków
12:2434 Bukówka
12:2614 Zagórska
12:2751 Artwińskiego szpital
12:2844 Bat. Chłopskich pętla
12:3246 Os. Świętokrzyskie
12:3447 Cedzyna cmentarz
12:4135 Sikorskiego
12:42100 Targi Kielce
12:4710 Cedzyna zalew
12:4834 Bukówka
12:500Z Urząd Miasta
12:5246 Os. Świętokrzyskie
12:5354 Malików pętla
12:5533 Os. Dąbrowa
12:5521 Zagórze
12:5635 Sikorskiego
13:0213 Uniwersytecka UJK
13:1032 Samsonów
13:1135 Sikorskiego
13:1143 Skorzeszyce pętla
13:1234 Bukówka
13:1646 Os. Świętokrzyskie
13:17C Cedzyna cmentarz
13:2144 Bat. Chłopskich pętla
13:2251 Artwińskiego szpital
13:2635 Sikorskiego
13:2618 Micigózd / Leśna
13:2814 Niestachów pętla
13:3021 Zagórze
13:3246 Os. Świętokrzyskie
13:3331 Chęciny cmentarz
13:3313 Uniwersytecka UJK
13:330Z Urząd Miasta
13:3634 Bukówka
13:37100 Targi Kielce
13:4135 Sikorskiego
13:4347 Krajno Zagórze
13:4333 Os. Dąbrowa
13:4746 Os. Świętokrzyskie
13:537 Kajetanów pętla
13:5312 Podwiśniówka
13:5635 Sikorskiego
14:0034 Bukówka
14:0246 Os. Świętokrzyskie
14:0310 Ciekoty Żeromszczyzna
14:0321 Zagórze
14:1135 Sikorskiego
14:1746 Os. Świętokrzyskie
14:1851 Artwińskiego szpital
14:1844 Bat. Chłopskich pętla
14:180Z Urząd Miasta
14:2434 Bukówka
14:2513 Uniwersytecka UJK
14:2635 Sikorskiego
14:3054 Malików pętla
14:3033 Os. Dąbrowa
14:3246 Os. Świętokrzyskie
14:3821 Zagórze
14:4135 Sikorskiego
14:42100 Targi Kielce
14:4746 Os. Świętokrzyskie
14:4834 Bukówka
14:5613 Uniwersytecka UJK
14:5635 Sikorskiego
15:00C Cedzyna cmentarz
15:009 Ćmińsk
15:010Z Urząd Miasta
15:0246 Os. Świętokrzyskie
15:0414 Zagórska
15:117 Zagnańsk szkoła
15:1135 Sikorskiego
15:1234 Bukówka
15:1451 Artwińskiego szpital
15:1444 Bat. Chłopskich pętla
15:1633 Os. Dąbrowa
15:1618 Piekoszowska pętla
15:1746 Os. Świętokrzyskie
15:1843 Skorzeszyce pętla
15:1831 Jagiellońska MPK
15:1912 Barcza pętla
15:2021 Zagórze
15:2635 Sikorskiego
15:2831 Chęciny cmentarz
15:2811 Suków Babie
15:3246 Os. Świętokrzyskie
15:3634 Bukówka
15:4135 Sikorskiego
15:42100 Targi Kielce
15:4746 Os. Świętokrzyskie
15:5213 Uniwersytecka UJK
15:530Z Urząd Miasta
15:5421 Zagórze
15:5635 Sikorskiego
15:5644 Bat. Chłopskich pętla
16:0134 Bukówka
16:0346 Os. Świętokrzyskie
16:0754 Malików pętla
16:0814 Zagórska
16:1010 Ciekoty Żeromszczyzna
16:1051 Artwińskiego szpital
16:1135 Sikorskiego
16:1233 Os. Dąbrowa
16:15C Cedzyna cmentarz
16:1847 Krajno Zagórze
16:1918 Piekoszowska pętla
16:1913 Uniwersytecka UJK
16:2331 Jagiellońska MPK
16:2346 Os. Świętokrzyskie
16:2434 Bukówka
16:3021 Zagórze
16:3135 Sikorskiego
16:380Z Urząd Miasta
16:4346 Os. Świętokrzyskie
16:4934 Bukówka
16:5112 Barcza pętla
16:5135 Sikorskiego
16:5244 Bat. Chłopskich pętla
16:5311 Borków
17:007 Kajetanów pętla
17:0346 Os. Świętokrzyskie
17:0833 Os. Dąbrowa
17:089 Ćmińsk
17:1014 Zagórska
17:1135 Sikorskiego
17:1351 Artwińskiego szpital
17:1434 Bukówka
17:180Z Urząd Miasta
17:2013 Uniwersytecka UJK
17:2032 Samsonów
17:2346 Os. Świętokrzyskie
17:2443 Skorzeszyce pętla
17:2618 Micigózd / Leśna
17:3135 Sikorskiego
17:3644 Bat. Chłopskich pętla
17:4346 Os. Świętokrzyskie
17:4434 Bukówka
17:4621 Zagórze
17:4713 Uniwersytecka UJK
17:5054 Malików pętla
17:5033 Os. Dąbrowa
17:5135 Sikorskiego
17:580Z Urząd Miasta
18:0346 Os. Świętokrzyskie
18:1135 Sikorskiego
18:1110 Ciekoty Żeromszczyzna
18:1151 Artwińskiego szpital
18:1334 Bukówka
18:1914 Zagórska
18:197 Zagnańsk szkoła
18:2546 Os. Świętokrzyskie
18:2831 Jagiellońska MPK
18:3112 Barcza pętla
18:3535 Sikorskiego
18:4013 Żniwna
18:420Z Urząd Miasta
18:4334 Bukówka
18:4347 Cedzyna cmentarz
18:4846 Os. Świętokrzyskie
18:5521 Zagórze
19:0035 Sikorskiego
19:0651 Artwińskiego szpital
19:0618 Piekoszowska pętla
19:1146 Os. Świętokrzyskie
19:1213 Żniwna
19:1254 Malików pętla
19:1334 Bukówka
19:1311 Borków
19:1714 Zagórska
19:2343 Skorzeszyce pętla
19:2535 Sikorskiego
19:2544 Bat. Chłopskich pętla
19:2947 Krajno Zagórze
19:3332 Samsonów
19:330Z Urząd Miasta
19:3933 Os. Dąbrowa
19:4046 Os. Świętokrzyskie
19:4334 Bukówka
19:489 Ćmińsk
19:5035 Sikorskiego
19:5713 Żniwna
19:5951 Artwińskiego szpital
20:0012 Barcza pętla
20:017 Zagnańsk szkoła
20:0221 Zagórze
20:0546 Os. Świętokrzyskie
20:0618 Micigózd / Leśna
20:1334 Bukówka
20:1414 Niestachów pętla
20:1535 Sikorskiego
20:1710 Ciekoty Żeromszczyzna
20:230Z Urząd Miasta
20:3013 Żniwna
20:3046 Os. Świętokrzyskie
20:4035 Sikorskiego
20:4234 Bukówka
20:4951 Artwińskiego szpital
20:5546 Os. Świętokrzyskie
20:5531 Jagiellońska MPK
21:0131 Jagiellońska MPK
21:0133 Os. Dąbrowa
21:030Z Urząd Miasta
21:0535 Sikorskiego
21:0518 Jagiellońska os. Czarnów
21:0731 Jagiellońska MPK
21:1621 Zagórze
21:2046 Os. Świętokrzyskie
21:2231 Jagiellońska MPK
21:2544 Bat. Chłopskich pętla
21:2734 Bukówka
21:3035 Sikorskiego
21:3343 Skorzeszyce pętla
21:3418 Jagiellońska os. Czarnów
21:3551 Artwińskiego szpital
21:3912 Barcza pętla
21:390Z Urząd Miasta
21:4546 Os. Świętokrzyskie
21:487 Zagnańsk szkoła
21:5013 Żniwna
21:5535 Sikorskiego
22:0234 Bukówka
22:0610 Ciekoty Żeromszczyzna
22:1746 Os. Świętokrzyskie
22:2133 Os. Dąbrowa
22:2351 Artwińskiego szpital
22:2321 Zagórze
22:2535 Sikorskiego
22:3734Wirtualny Wrzosowa pętla
22:4246 Os. Świętokrzyskie
22:4912 Barcza pętla
23:0013 Żniwna
23:0332 Samsonów
23:0331 Jagiellońska MPK
23:1431 Jagiellońska MPK
23:35N2 Os. Świętokrzyskie
23:3931 Jagiellońska MPK
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:16N1 Os. Świętokrzyskie
0:56N2 Os. Świętokrzyskie
1:56N1 Os. Świętokrzyskie
2:36N2 Os. Świętokrzyskie
3:38N1 Os. Świętokrzyskie
4:18N2 Os. Świętokrzyskie
4:3911 Borków
4:4318 Micigózd / Leśna
4:4447 Krajno Zagórze
4:5035 Sikorskiego
4:5746 Os. Świętokrzyskie
5:0343 Skorzeszyce pętla
5:0832 Samsonów
5:0931 Chęciny cmentarz
5:1035 Sikorskiego
5:1114 Niestachów pętla
5:1312 Barcza pętla
5:1610 Ciekoty Żeromszczyzna
5:1846 Os. Świętokrzyskie
5:1934 Bukówka
5:2544 Bat. Chłopskich pętla
5:2621 Zagórze
5:3035 Sikorskiego
5:4346 Os. Świętokrzyskie
5:4734 Bukówka
5:5535 Sikorskiego
6:0513 Uniwersytecka UJK
6:0651 Artwińskiego szpital
6:0846 Os. Świętokrzyskie
6:1534 Bukówka
6:1818 Micigózd / Leśna
6:1954 Malików pętla
6:2035 Sikorskiego
6:2221 Zagórze
6:2514 Zagórska
6:3346 Os. Świętokrzyskie
6:3947 Cedzyna cmentarz
6:4334 Bukówka
6:4433 Os. Dąbrowa
6:4535 Sikorskiego
6:5343 Skorzeszyce pętla
6:547 Kajetanów pętla
6:5451 Artwińskiego szpital
6:5531 Chęciny cmentarz
6:5732 Samsonów
6:5846 Os. Świętokrzyskie
7:0412 Barcza pętla
7:1035 Sikorskiego
7:1334 Bukówka
7:2213 Uniwersytecka UJK
7:2244 Bat. Chłopskich pętla
7:2221 Zagórze
7:2346 Os. Świętokrzyskie
7:2414 Zagórska
7:2710 Ciekoty Żeromszczyzna
7:3535 Sikorskiego
7:3647 Krajno Zagórze
7:4334 Bukówka
7:4846 Os. Świętokrzyskie
7:4851 Artwińskiego szpital
7:569 Ćmińsk
8:0035 Sikorskiego
8:0154 Malików pętla
8:037 Zagnańsk szkoła
8:0318 Piekoszowska pętla
8:0533 Os. Dąbrowa
8:0721 Zagórze
8:1334 Bukówka
8:1346 Os. Świętokrzyskie
8:1635 Sikorskiego
8:2314 Niestachów pętla
8:3135 Sikorskiego
8:3421 Zagórze
8:3913 Uniwersytecka UJK
8:400Z Urząd Miasta
8:4251 Artwińskiego szpital
8:42100 Targi Kielce
8:4334 Bukówka
8:4446 Os. Świętokrzyskie
8:4812 Barcza pętla
8:510Z Urząd Miasta
8:5331 Chęciny cmentarz
8:5635 Sikorskiego
8:5718 Micigózd / Leśna
8:5943 Skorzeszyce pętla
9:0421 Zagórze
9:0946 Os. Świętokrzyskie
9:1044 Bat. Chłopskich pętla
9:1434 Bukówka
9:18C Cedzyna cmentarz
9:2235 Sikorskiego
9:280Z Urząd Miasta
9:3446 Os. Świętokrzyskie
9:3551 Artwińskiego szpital
9:37100 Targi Kielce
9:3710 Ciekoty Żeromszczyzna
9:3832 Samsonów
9:3954 Malików pętla
9:4121 Zagórze
9:43T Tokarnia
9:4434 Bukówka
9:4735 Sikorskiego
9:537 Kajetanów pętla
9:5733 Os. Dąbrowa
9:5946 Os. Świętokrzyskie
10:0413 Uniwersytecka UJK
10:0514 Zagórska
10:0647 Krajno Zagórze
10:080Z Urząd Miasta
10:099 Ćmińsk
10:1021 Zagórze
10:1235 Sikorskiego
10:1434 Bukówka
10:2211 Borków
10:2446 Os. Świętokrzyskie
10:2751 Artwińskiego szpital
10:3735 Sikorskiego
10:38C Cedzyna cmentarz
10:42100 Targi Kielce
10:4331 Jagiellońska MPK
10:4434 Bukówka
10:4512 Barcza pętla
10:4721 Zagórze
10:4718 Micigózd / Leśna
10:4946 Os. Świętokrzyskie
10:5044 Bat. Chłopskich pętla
10:580Z Urząd Miasta
11:0231 Jagiellońska MPK
11:0235 Sikorskiego
11:0843 Skorzeszyce pętla
11:1214 Zagórska
11:1434 Bukówka
11:1446 Os. Świętokrzyskie
11:1654 Malików pętla
11:2533 Os. Dąbrowa
11:2521 Zagórze
11:2613 Uniwersytecka UJK
11:2651 Artwińskiego szpital
11:2932 Samsonów
11:3535 Sikorskiego
11:350Z Urząd Miasta
11:42100 Targi Kielce
11:4434 Bukówka
11:4746 Os. Świętokrzyskie
11:4910 Cedzyna zalew
11:519 Ćmińsk
11:57C Cedzyna cmentarz
12:0035 Sikorskiego
12:0221 Zagórze
12:03T Tokarnia
12:1246 Os. Świętokrzyskie
12:130Z Urząd Miasta
12:1434 Bukówka
12:1714 Zagórska
12:2212 Barcza pętla
12:2535 Sikorskiego
12:2621 Zagórze
12:2751 Artwińskiego szpital
12:2844 Bat. Chłopskich pętla
12:3218 Piekoszowska pętla
12:3447 Cedzyna cmentarz
12:3746 Os. Świętokrzyskie
12:4111 Borków
12:42100 Targi Kielce
12:4434 Bukówka
12:4613 Uniwersytecka UJK
12:5035 Sikorskiego
12:500Z Urząd Miasta
12:5354 Malików pętla
12:5433 Os. Dąbrowa
13:0246 Os. Świętokrzyskie
13:0421 Zagórze
13:0910 Cedzyna zalew
13:1434 Bukówka
13:1535 Sikorskiego
13:16C Cedzyna cmentarz
13:1814 Niestachów pętla
13:2251 Artwińskiego szpital
13:2746 Os. Świętokrzyskie
13:2843 Skorzeszyce pętla
13:3018 Piekoszowska pętla
13:3331 Chęciny cmentarz
13:330Z Urząd Miasta
13:37100 Targi Kielce
13:3921 Zagórze
13:4035 Sikorskiego
13:4347 Krajno Zagórze
13:4434 Bukówka
13:5246 Os. Świętokrzyskie
13:5412 Podwiśniówka
14:0535 Sikorskiego
14:0921 Zagórze
14:1313 Uniwersytecka UJK
14:1434 Bukówka
14:1746 Os. Świętokrzyskie
14:1844 Bat. Chłopskich pętla
14:1851 Artwińskiego szpital
14:180Z Urząd Miasta
14:187 Kajetanów pętla
14:2133 Os. Dąbrowa
14:23T Tokarnia
14:2618 Piekoszowska pętla
14:2810 Ciekoty Żeromszczyzna
14:3054 Malików pętla
14:3035 Sikorskiego
14:33C Cedzyna cmentarz
14:42100 Targi Kielce
14:4246 Os. Świętokrzyskie
14:4434 Bukówka
14:4514 Zagórska
14:4711 Suków Babie
14:5021 Zagórze
14:5535 Sikorskiego
15:009 Ćmińsk
15:020Z Urząd Miasta
15:0746 Os. Świętokrzyskie
15:1434 Bukówka
15:1451 Artwińskiego szpital
15:2035 Sikorskiego
15:2012 Barcza pętla
15:2218 Piekoszowska pętla
15:2331 Chęciny cmentarz
15:2443 Skorzeszyce pętla
15:2421 Zagórze
15:3246 Os. Świętokrzyskie
15:3313 Uniwersytecka UJK
15:367 Zagnańsk szkoła
15:42100 Targi Kielce
15:4434 Bukówka
15:4414 Zagórska
15:4535 Sikorskiego
15:530Z Urząd Miasta
15:55C Cedzyna cmentarz
15:5533 Os. Dąbrowa
15:5621 Zagórze
15:5644 Bat. Chłopskich pętla
15:5746 Os. Świętokrzyskie
16:0754 Malików pętla
16:1051 Artwińskiego szpital
16:1035 Sikorskiego
16:1434 Bukówka
16:1847 Krajno Zagórze
16:2211 Borków
16:2246 Os. Świętokrzyskie
16:2918 Piekoszowska pętla
16:2921 Zagórze
16:379 Ćmińsk
16:380Z Urząd Miasta
16:43T Tokarnia
16:4335 Sikorskiego
16:4434 Bukówka
16:4410 Ciekoty Żeromszczyzna
16:4746 Os. Świętokrzyskie
16:5212 Barcza pętla
16:5313 Uniwersytecka UJK
16:5314 Zagórska
17:0835 Sikorskiego
17:1351 Artwińskiego szpital
17:1434 Bukówka
17:180Z Urząd Miasta
17:1831 Chęciny cmentarz
17:2046 Os. Świętokrzyskie
17:2418 Piekoszowska pętla
17:267 Kajetanów pętla
17:3043 Skorzeszyce pętla
17:3335 Sikorskiego
17:3644 Bat. Chłopskich pętla
17:3621 Zagórze
17:4132 Samsonów
17:4546 Os. Świętokrzyskie
17:4754 Malików pętla
17:4934 Bukówka
17:5033 Os. Dąbrowa
17:5314 Zagórska
17:5835 Sikorskiego
17:580Z Urząd Miasta
18:0018 Jagiellońska os. Czarnów
18:1046 Os. Świętokrzyskie
18:1051 Artwińskiego szpital
18:1918 Piekoszowska pętla
18:2013 Uniwersytecka UJK
18:2235 Sikorskiego
18:2711 Suków Babie
18:3312 Barcza pętla
18:3334 Bukówka
18:3546 Os. Świętokrzyskie
18:3921 Zagórze
18:41T Jagiellońska MPK
18:420Z Urząd Miasta
18:4347 Cedzyna cmentarz
18:437 Kajetanów pętla
18:4735 Sikorskiego
18:5314 Zagórska
19:0046 Os. Świętokrzyskie
19:0310 Cedzyna zalew
19:0551 Artwińskiego szpital
19:0834 Bukówka
19:0831 Jagiellońska MPK
19:1235 Sikorskiego
19:1254 Malików pętla
19:1333 Os. Dąbrowa
19:1443 Skorzeszyce pętla
19:2318 Piekoszowska pętla
19:2546 Os. Świętokrzyskie
19:2544 Bat. Chłopskich pętla
19:2947 Krajno Zagórze
19:330Z Urząd Miasta
19:3735 Sikorskiego
19:3813 Żniwna
19:4334 Bukówka
19:5021 Zagórze
19:5046 Os. Świętokrzyskie
19:5851 Artwińskiego szpital
19:5811 Borków
20:0014 Niestachów pętla
20:0235 Sikorskiego
20:037 Zagnańsk szkoła
20:0632 Samsonów
20:1312 Barcza pętla
20:1546 Os. Świętokrzyskie
20:1718 Micigózd / Leśna
20:1734 Bukówka
20:230Z Urząd Miasta
20:3033 Os. Dąbrowa
20:3235 Sikorskiego
20:3210 Ciekoty Żeromszczyzna
20:4046 Os. Świętokrzyskie
20:4851 Artwińskiego szpital
20:5413 Żniwna
20:5735 Sikorskiego
20:5734 Bukówka
20:5921 Zagórze
21:030Z Urząd Miasta
21:1046 Os. Świętokrzyskie
21:1614 Zagórska
21:2235 Sikorskiego
21:2343 Skorzeszyce pętla
21:2544 Bat. Chłopskich pętla
21:3031 Jagiellońska MPK
21:3234 Bukówka
21:3451 Artwińskiego szpital
21:3546 Os. Świętokrzyskie
21:3631 Jagiellońska MPK
21:390Z Urząd Miasta
21:4031 Jagiellońska MPK
21:4331 Jagiellońska MPK
21:4518 Jagiellońska os. Czarnów
21:4633 Os. Dąbrowa
21:4735 Sikorskiego
22:0046 Os. Świętokrzyskie
22:0513 Żniwna
22:0521 Zagórze
22:0734Wirtualny Wrzosowa pętla
22:0831 Jagiellońska MPK
22:1235 Sikorskiego
22:1331 Jagiellońska MPK
22:2251 Artwińskiego szpital
22:2546 Os. Świętokrzyskie
22:5531 Jagiellońska MPK
23:35N2 Os. Świętokrzyskie