Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Dworzec / Autobusowy, Os. Ślichowice, Os. Na Stoku, Os. Podkarczówka, Czarnowska / Dworzec Autobusowy

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:0638 Dworzec / Autobusowy
4:4938 Dworzec / Autobusowy
4:5547 Dworzec / Autobusowy
5:0510 Dworzec / Autobusowy
5:1243 Dworzec / Autobusowy
5:2214 Dworzec / Autobusowy
5:3114 Dworzec / Autobusowy
6:0047 Dworzec / Autobusowy
6:0310 Dworzec / Autobusowy
6:0838 Dworzec / Autobusowy
6:1741 Dworzec / Autobusowy
6:1843 Dworzec / Autobusowy
6:2526 Os. Ślichowice
6:2614 Dworzec / Autobusowy
6:3114 Dworzec / Autobusowy
6:5038 Dworzec / Autobusowy
6:5147 Dworzec / Autobusowy
6:5226 Os. Ślichowice
7:0743 Dworzec / Autobusowy
7:1310 Dworzec / Autobusowy
7:2138 Dworzec / Autobusowy
7:2826 Os. Ślichowice
7:3014 Dworzec / Autobusowy
7:4314 Dworzec / Autobusowy
7:4447 Dworzec / Autobusowy
8:0010 Dworzec / Autobusowy
8:1241 Dworzec / Autobusowy
8:1826 Os. Ślichowice
8:2738 Dworzec / Autobusowy
8:2843 Dworzec / Autobusowy
8:3014 Dworzec / Autobusowy
8:4826 Os. Ślichowice
8:5047 Dworzec / Autobusowy
8:5538 Dworzec / Autobusowy
9:1543 Dworzec / Autobusowy
9:1614 Dworzec / Autobusowy
9:3026 Os. Ślichowice
9:4614 Dworzec / Autobusowy
10:0138 Dworzec / Autobusowy
10:0326 Os. Ślichowice
10:1814 Dworzec / Autobusowy
10:2110 Dworzec / Autobusowy
10:3447 Dworzec / Autobusowy
10:4543 Dworzec / Autobusowy
10:4826 Os. Ślichowice
10:5014 Dworzec / Autobusowy
11:3126 Os. Ślichowice
11:4314 Dworzec / Autobusowy
11:5438 Dworzec / Autobusowy
12:1226 Os. Ślichowice
12:1314 Dworzec / Autobusowy
12:3910 Dworzec / Autobusowy
12:5343 Dworzec / Autobusowy
12:5526 Os. Ślichowice
13:1014 Dworzec / Autobusowy
13:2326 Os. Ślichowice
13:3338 Dworzec / Autobusowy
13:5214 Dworzec / Autobusowy
14:0726 Os. Ślichowice
14:2147 Dworzec / Autobusowy
14:3114 Dworzec / Autobusowy
14:3438 Dworzec / Autobusowy
14:4726 Os. Ślichowice
14:5010 Dworzec / Autobusowy
15:0138 Dworzec / Autobusowy
15:0114 Dworzec / Autobusowy
15:1343 Dworzec / Autobusowy
15:1826 Os. Ślichowice
15:2047 Dworzec / Autobusowy
15:3241 Dworzec / Autobusowy
15:5014 Dworzec / Autobusowy
15:5810 Dworzec / Autobusowy
16:0138 Dworzec / Autobusowy
16:0726 Os. Ślichowice
16:2147 Dworzec / Autobusowy
16:2914 Dworzec / Autobusowy
16:3143 Dworzec / Autobusowy
16:4026 Os. Ślichowice
16:4438 Dworzec / Autobusowy
16:5214 Dworzec / Autobusowy
17:0010 Dworzec / Autobusowy
17:0647 Dworzec / Autobusowy
17:2226 Os. Ślichowice
17:2643 Dworzec / Autobusowy
17:2641 Dworzec / Autobusowy
17:3238 Dworzec / Autobusowy
17:5214 Dworzec / Autobusowy
18:0010 Dworzec / Autobusowy
18:0114 Dworzec / Autobusowy
18:0826 Os. Ślichowice
18:0838 Dworzec / Autobusowy
18:1547 Dworzec / Autobusowy
18:3443 Dworzec / Autobusowy
18:4426 Os. Ślichowice
18:4914 Dworzec / Autobusowy
19:0226 Os. Ślichowice
19:1647 Dworzec / Autobusowy
19:2443 Dworzec / Autobusowy
19:2814 Dworzec / Autobusowy
19:4510 Dworzec / Autobusowy
19:4826 Os. Ślichowice
19:4838 Dworzec / Autobusowy
19:5614 Dworzec / Autobusowy
20:1926 Os. Ślichowice
20:3014 Dworzec / Autobusowy
20:3947 Dworzec / Autobusowy
20:5243 Dworzec / Autobusowy
21:0041 Dworzec / Autobusowy
21:0610 Dworzec / Autobusowy
21:1214 Dworzec / Autobusowy
21:1338 Dworzec / Autobusowy
21:1826 Os. Ślichowice
21:2814 Dworzec / Autobusowy
22:0914 Dworzec / Autobusowy
22:1047 Dworzec / Autobusowy
22:2738 Dworzec / Autobusowy
22:3514 Dworzec / Autobusowy
22:5010 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
22:5743 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:1614 Dworzec / Autobusowy
23:5214 Dworzec / Autobusowy
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
5:4910 Dworzec / Autobusowy
5:5043 Dworzec / Autobusowy
6:1947 Dworzec / Autobusowy
6:2738 Dworzec / Autobusowy
6:3014 Dworzec / Autobusowy
7:1747 Dworzec / Autobusowy
7:3910 Dworzec / Autobusowy
7:4014 Dworzec / Autobusowy
7:5743 Dworzec / Autobusowy
8:0138 Dworzec / Autobusowy
8:5114 Dworzec / Autobusowy
8:5747 Dworzec / Autobusowy
9:0926 Os. Ślichowice
9:1238 Dworzec / Autobusowy
9:24Z Os. Podkarczówka
9:5210 Dworzec / Autobusowy
9:5414 Dworzec / Autobusowy
10:17F Os. Na Stoku
10:2043 Dworzec / Autobusowy
10:4438 Dworzec / Autobusowy
10:5226 Os. Ślichowice
10:5514 Dworzec / Autobusowy
11:05Z Os. Podkarczówka
11:36F Os. Na Stoku
11:4326 Os. Ślichowice
12:0514 Dworzec / Autobusowy
12:1010 Dworzec / Autobusowy
12:1447 Dworzec / Autobusowy
12:35Z Os. Podkarczówka
12:3947 Dworzec / Autobusowy
12:4043 Dworzec / Autobusowy
12:4526 Os. Ślichowice
13:01F Os. Na Stoku
13:0414 Dworzec / Autobusowy
13:3410 Dworzec / Autobusowy
13:3926 Os. Ślichowice
14:15Z Os. Podkarczówka
14:24F Os. Na Stoku
14:2826 Os. Ślichowice
14:3014 Dworzec / Autobusowy
14:4643 Dworzec / Autobusowy
15:0238 Dworzec / Autobusowy
15:0347 Dworzec / Autobusowy
15:2926 Os. Ślichowice
15:3610 Dworzec / Autobusowy
15:4414 Dworzec / Autobusowy
15:53F Os. Na Stoku
15:57Z Os. Podkarczówka
16:2026 Os. Ślichowice
16:4714 Dworzec / Autobusowy
16:4943 Dworzec / Autobusowy
17:05F Os. Na Stoku
17:0838 Dworzec / Autobusowy
17:1926 Os. Ślichowice
17:33Z Os. Podkarczówka
17:4010 Dworzec / Autobusowy
17:4714 Dworzec / Autobusowy
18:1347 Dworzec / Autobusowy
18:2338 Dworzec / Autobusowy
18:4743 Dworzec / Autobusowy
18:5514 Dworzec / Autobusowy
19:0847 Dworzec / Autobusowy
19:0826 Os. Ślichowice
19:4710 Dworzec / Autobusowy
19:4938 Dworzec / Autobusowy
19:5214 Dworzec / Autobusowy
20:3943 Dworzec / Autobusowy
20:4747 Dworzec / Autobusowy
20:5938 Dworzec / Autobusowy
21:0714 Dworzec / Autobusowy
21:3010 Dworzec / Autobusowy
22:0338 Dworzec / Autobusowy
22:4943 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:2310 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
6:1747 Dworzec / Autobusowy
6:2114 Dworzec / Autobusowy
6:2843 Dworzec / Autobusowy
6:4510 Dworzec / Autobusowy
7:0214 Dworzec / Autobusowy
7:1047 Dworzec / Autobusowy
7:4738 Dworzec / Autobusowy
8:0114 Dworzec / Autobusowy
8:1843 Dworzec / Autobusowy
8:4747 Dworzec / Autobusowy
8:5138 Dworzec / Autobusowy
9:0110 Dworzec / Autobusowy
9:1026 Os. Ślichowice
9:25Z Os. Podkarczówka
9:3314 Dworzec / Autobusowy
10:16F Os. Na Stoku
10:2738 Dworzec / Autobusowy
10:3743 Dworzec / Autobusowy
10:4514 Dworzec / Autobusowy
10:5226 Os. Ślichowice
11:06Z Os. Podkarczówka
11:1610 Dworzec / Autobusowy
11:29F Os. Na Stoku
11:4326 Os. Ślichowice
11:5314 Dworzec / Autobusowy
12:1647 Dworzec / Autobusowy
12:3510 Dworzec / Autobusowy
12:4526 Os. Ślichowice
12:4643 Dworzec / Autobusowy
12:53Z Os. Podkarczówka
12:5414 Dworzec / Autobusowy
12:58F Os. Na Stoku
13:3426 Os. Ślichowice
13:5510 Dworzec / Autobusowy
14:12F Os. Na Stoku
14:23Z Os. Podkarczówka
14:2314 Dworzec / Autobusowy
14:2826 Os. Ślichowice
14:4138 Dworzec / Autobusowy
14:5943 Dworzec / Autobusowy
15:2214 Dworzec / Autobusowy
15:2926 Os. Ślichowice
15:34F Os. Na Stoku
16:04Z Os. Podkarczówka
16:0610 Dworzec / Autobusowy
16:0638 Dworzec / Autobusowy
16:2026 Os. Ślichowice
16:2114 Dworzec / Autobusowy
16:3247 Dworzec / Autobusowy
16:44F Os. Na Stoku
16:5543 Dworzec / Autobusowy
17:1926 Os. Ślichowice
17:3014 Dworzec / Autobusowy
17:37Z Os. Podkarczówka
18:1347 Dworzec / Autobusowy
18:1738 Dworzec / Autobusowy
18:2610 Dworzec / Autobusowy
18:3014 Dworzec / Autobusowy
18:5243 Dworzec / Autobusowy
19:0847 Dworzec / Autobusowy
19:0826 Os. Ślichowice
19:2814 Dworzec / Autobusowy
19:3838 Dworzec / Autobusowy
19:5610 Dworzec / Autobusowy
20:3247 Dworzec / Autobusowy
20:4043 Dworzec / Autobusowy
20:5138 Dworzec / Autobusowy
20:5414 Dworzec / Autobusowy
21:4914 Dworzec / Autobusowy
21:5210 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
22:3943 Czarnowska / Dworzec Autobusowy