Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Sukowska, Suków Babie

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
4:502 Sukowska
5:052 Suków Babie
5:3330 Sukowska
5:352 Suków Babie
6:0730 Sukowska
6:072 Sukowska
6:3130 Sukowska
6:392 Suków Babie
7:202 Sukowska
7:592 Sukowska
8:352 Sukowska
9:112 Sukowska
9:462 Sukowska
10:172 Sukowska
10:552 Suków Babie
11:122 Sukowska
11:462 Sukowska
12:242 Sukowska
12:572 Sukowska
13:332 Sukowska
14:132 Suków Babie
14:382 Sukowska
15:182 Sukowska
16:042 Suków Babie
16:362 Sukowska
17:152 Sukowska
17:472 Sukowska
18:222 Sukowska
18:572 Sukowska
19:252 Sukowska
19:552 Suków Babie
20:272 Sukowska
21:132 Sukowska
21:442 Sukowska
22:312 Sukowska
23:502 Sukowska
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
5:182 Sukowska
5:472 Suków Babie
6:5130 Sukowska
7:042 Sukowska
8:172 Suków Babie
9:1930 Sukowska
9:592 Sukowska
11:1430 Sukowska
11:272 Sukowska
12:432 Sukowska
14:082 Sukowska
14:5930 Sukowska
15:382 Suków Babie
17:002 Sukowska
17:1230 Sukowska
18:092 Suków Babie
19:382 Suków Babie
20:0530 Sukowska
21:132 Sukowska
22:292 Sukowska
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
5:592 Suków Babie
6:5130 Sukowska
7:272 Suków Babie
8:402 Sukowska
9:1730 Sukowska
9:572 Sukowska
11:062 Suków Babie
11:2530 Sukowska
12:352 Sukowska
14:022 Sukowska
14:5930 Sukowska
15:242 Sukowska
16:512 Sukowska
17:1130 Sukowska
18:072 Suków Babie
19:362 Suków Babie
20:0530 Sukowska
20:512 Sukowska
22:102 Sukowska