Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Pileckiego, Os. Sieje, Kolberga, Os. Świętokrzyskie, Centrum / Onkologii, Os. Pod Dalnią, Piekoszowska, Częstochowska, Żytnia, Centrum / Krwiodawstwa, Urząd Wojewódzki

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
4:1830 Os. Świętokrzyskie
4:4030 Os. Świętokrzyskie
4:4434 Pileckiego
4:51112 Os. Pod Dalnią
5:024 Os. Sieje
5:0434 Pileckiego
5:1430 Os. Świętokrzyskie
5:2434 Pileckiego
5:2613 Kolberga
5:324 Os. Sieje
5:3330 Os. Świętokrzyskie
5:3350 Centrum / Onkologii
5:3653 Częstochowska
5:38112 Os. Pod Dalnią
5:4434 Pileckiego
5:4613 Kolberga
5:5150 Centrum / Onkologii
5:5913 Kolberga
6:00114 Piekoszowska
6:024 Os. Sieje
6:0534 Pileckiego
6:08112 Os. Pod Dalnią
6:1030 Os. Świętokrzyskie
6:1253 Częstochowska
6:14104 Os. Sieje
6:2350 Centrum / Onkologii
6:2434 Pileckiego
6:25114 Piekoszowska
6:2913 Kolberga
6:304 Os. Sieje
6:38112 Os. Pod Dalnią
6:4134 Pileckiego
6:4430 Os. Świętokrzyskie
6:4953 Częstochowska
6:5150 Centrum / Onkologii
6:5934 Pileckiego
6:594 Os. Sieje
7:0113 Kolberga
7:0830 Os. Świętokrzyskie
7:1934 Pileckiego
7:19112 Os. Pod Dalnią
7:23114 Piekoszowska
7:2450 Centrum / Onkologii
7:2613 Kolberga
7:2953 Częstochowska
7:2930 Os. Świętokrzyskie
7:334 Os. Sieje
7:3734 Pileckiego
7:41104 Os. Sieje
7:4950 Centrum / Onkologii
7:5534 Pileckiego
7:55114 Piekoszowska
7:56112 Os. Pod Dalnią
8:0330 Os. Świętokrzyskie
8:0413 Kolberga
8:114 Os. Sieje
8:1334 Pileckiego
8:2250 Centrum / Onkologii
8:2653 Częstochowska
8:26112 Os. Pod Dalnią
8:3030 Os. Świętokrzyskie
8:3134 Pileckiego
8:3113 Kolberga
8:394 Os. Sieje
8:4734 Pileckiego
8:51114 Piekoszowska
8:5750 Centrum / Onkologii
8:5713 Kolberga
8:59112 Os. Pod Dalnią
9:0130 Os. Świętokrzyskie
9:0534 Pileckiego
9:0753 Częstochowska
9:13104 Os. Sieje
9:144 Os. Sieje
9:2334 Pileckiego
9:2313 Kolberga
9:2850 Centrum / Onkologii
9:3230 Os. Świętokrzyskie
9:34112 Os. Pod Dalnią
9:4134 Pileckiego
9:424 Os. Sieje
9:42114 Piekoszowska
9:4813 Kolberga
9:5450 Centrum / Onkologii
9:5653 Częstochowska
9:5930 Os. Świętokrzyskie
9:5934 Pileckiego
10:12112 Os. Pod Dalnią
10:164 Os. Sieje
10:1613 Kolberga
10:1734 Pileckiego
10:2550 Centrum / Onkologii
10:3030 Os. Świętokrzyskie
10:34104 Os. Sieje
10:3534 Pileckiego
10:3853 Częstochowska
10:42114 Piekoszowska
10:4213 Kolberga
10:434 Os. Sieje
10:44112 Os. Pod Dalnią
10:5250 Centrum / Onkologii
10:5334 Pileckiego
10:5930 Os. Świętokrzyskie
11:0813 Kolberga
11:09112 Os. Pod Dalnią
11:1134 Pileckiego
11:194 Os. Sieje
11:2250 Centrum / Onkologii
11:23114 Piekoszowska
11:2830 Os. Świętokrzyskie
11:2934 Pileckiego
11:3253 Częstochowska
11:3413 Kolberga
11:4734 Pileckiego
11:49112 Os. Pod Dalnią
11:544 Os. Sieje
11:5950 Centrum / Onkologii
11:5930 Os. Świętokrzyskie
12:0534 Pileckiego
12:06104 Os. Sieje
12:0913 Kolberga
12:1453 Częstochowska
12:18114 Piekoszowska
12:19112 Os. Pod Dalnią
12:2334 Pileckiego
12:244 Os. Sieje
12:2630 Os. Świętokrzyskie
12:2950 Centrum / Onkologii
12:3613 Kolberga
12:4134 Pileckiego
12:54112 Os. Pod Dalnią
12:54114 Piekoszowska
12:5730 Os. Świętokrzyskie
12:5934 Pileckiego
13:004 Os. Sieje
13:0150 Centrum / Onkologii
13:0213 Kolberga
13:1734 Pileckiego
13:1753 Częstochowska
13:24112 Os. Pod Dalnią
13:2650 Centrum / Onkologii
13:2830 Os. Świętokrzyskie
13:29104 Os. Sieje
13:294 Os. Sieje
13:3113 Kolberga
13:3734 Pileckiego
13:49114 Piekoszowska
13:55112 Os. Pod Dalnią
13:5734 Pileckiego
13:5850 Centrum / Onkologii
13:5930 Os. Świętokrzyskie
13:5913 Kolberga
14:0153 Częstochowska
14:044 Os. Sieje
14:1634 Pileckiego
14:2630 Os. Świętokrzyskie
14:2650 Centrum / Onkologii
14:2813 Kolberga
14:3534 Pileckiego
14:35114 Piekoszowska
14:39112 Os. Pod Dalnią
14:404 Os. Sieje
14:5053 Częstochowska
14:53104 Os. Sieje
14:5313 Kolberga
14:5434 Pileckiego
14:5830 Os. Świętokrzyskie
15:0050 Centrum / Onkologii
15:04112 Os. Pod Dalnią
15:1334 Pileckiego
15:164 Os. Sieje
15:24114 Piekoszowska
15:2913 Kolberga
15:2930 Os. Świętokrzyskie
15:3150 Centrum / Onkologii
15:3234 Pileckiego
15:3953 Częstochowska
15:47112 Os. Pod Dalnią
15:5134 Pileckiego
15:524 Os. Sieje
15:5630 Os. Świętokrzyskie
15:5813 Kolberga
16:0950 Centrum / Onkologii
16:1034 Pileckiego
16:17114 Piekoszowska
16:24104 Os. Sieje
16:2613 Kolberga
16:2630 Os. Świętokrzyskie
16:29112 Os. Pod Dalnią
16:2934 Pileckiego
16:314 Os. Sieje
16:3453 Częstochowska
16:4350 Centrum / Onkologii
16:4834 Pileckiego
16:5313 Kolberga
16:564 Os. Sieje
16:5730 Os. Świętokrzyskie
17:00112 Os. Pod Dalnią
17:0634 Pileckiego
17:07114 Piekoszowska
17:1950 Centrum / Onkologii
17:2153 Częstochowska
17:2213 Kolberga
17:2434 Pileckiego
17:2430 Os. Świętokrzyskie
17:324 Os. Sieje
17:37112 Os. Pod Dalnią
17:4334 Pileckiego
17:4750 Centrum / Onkologii
17:48104 Os. Sieje
17:5013 Kolberga
17:5530 Os. Świętokrzyskie
17:58114 Piekoszowska
18:014 Os. Sieje
18:0334 Pileckiego
18:0853 Częstochowska
18:10112 Os. Pod Dalnią
18:1513 Kolberga
18:1850 Centrum / Onkologii
18:2134 Pileckiego
18:2530 Os. Świętokrzyskie
18:324 Os. Sieje
18:4034 Pileckiego
18:43114 Piekoszowska
18:4850 Centrum / Onkologii
18:48112 Os. Pod Dalnią
18:4913 Kolberga
18:5130 Os. Świętokrzyskie
18:5553 Częstochowska
18:5634 Pileckiego
19:024 Os. Sieje
19:0634 Żytnia
19:0613 Kolberga
19:1850 Centrum / Onkologii
19:2130 Os. Świętokrzyskie
19:2534 Pileckiego
19:3013 Kolberga
19:324 Os. Sieje
19:3553 Częstochowska
19:36114 Piekoszowska
19:38112 Os. Pod Dalnią
19:4350 Centrum / Onkologii
19:4534 Pileckiego
19:5130 Os. Świętokrzyskie
19:5313 Kolberga
20:034 Os. Sieje
20:0634 Pileckiego
20:1450 Centrum / Onkologii
20:1513 Kolberga
20:1530 Os. Świętokrzyskie
20:18112 Os. Pod Dalnią
20:19114 Piekoszowska
20:1953 Częstochowska
20:2634 Pileckiego
20:334 Os. Sieje
20:4413 Kolberga
20:4434 Pileckiego
20:4530 Os. Świętokrzyskie
20:4550 Centrum / Onkologii
20:5253 Urząd Wojewódzki
20:53112 Os. Pod Dalnią
21:02114 Piekoszowska
21:034 Os. Sieje
21:0434 Pileckiego
21:1430 Os. Świętokrzyskie
21:1550 Centrum / Onkologii
21:18112 Os. Pod Dalnią
21:2434 Pileckiego
21:3013 Kolberga
21:3830 Os. Świętokrzyskie
21:4234 Pileckiego
21:4750 Centrum / Onkologii
21:534 Os. Sieje
21:54114 Piekoszowska
21:58112 Os. Pod Dalnią
22:0234 Pileckiego
22:1250 Centrum / Onkologii
22:2234 Pileckiego
22:284 Os. Sieje
22:3330 Os. Świętokrzyskie
22:3513 Kolberga
22:37114 Piekoszowska
22:3750 Centrum / Onkologii
22:4234 Żytnia
23:0234 Żytnia
23:1050 Centrum / Krwiodawstwa
23:114 Os. Sieje
23:1934 Żytnia
23:2750 Centrum / Krwiodawstwa
23:3913 Kolberga
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
4:5534 Pileckiego
5:13112 Os. Pod Dalnią
5:1513 Kolberga
5:204 Os. Sieje
5:2534 Pileckiego
5:4430 Os. Świętokrzyskie
5:4713 Kolberga
5:5050 Centrum / Onkologii
5:5034 Pileckiego
6:0030 Os. Świętokrzyskie
6:01114 Piekoszowska
6:074 Os. Sieje
6:1534 Pileckiego
6:2613 Kolberga
6:28112 Os. Pod Dalnią
6:3750 Centrum / Onkologii
6:4034 Pileckiego
6:524 Os. Sieje
6:5530 Os. Świętokrzyskie
6:5513 Kolberga
7:1634 Pileckiego
7:21114 Piekoszowska
7:3030 Os. Świętokrzyskie
7:3513 Kolberga
7:3850 Centrum / Onkologii
7:404 Os. Sieje
7:42112 Os. Pod Dalnią
7:4553 Częstochowska
7:4634 Pileckiego
8:1213 Kolberga
8:1430 Os. Świętokrzyskie
8:1534 Pileckiego
8:274 Os. Sieje
8:4050 Centrum / Onkologii
8:4534 Pileckiego
8:4830 Os. Świętokrzyskie
8:51114 Piekoszowska
8:5813 Kolberga
9:0553 Częstochowska
9:0734 Pileckiego
9:09112 Os. Pod Dalnią
9:144 Os. Sieje
9:3234 Pileckiego
9:3413 Kolberga
9:3950 Centrum / Onkologii
9:5630 Os. Świętokrzyskie
9:5734 Pileckiego
10:014 Os. Sieje
10:1113 Kolberga
10:15114 Piekoszowska
10:1830 Os. Świętokrzyskie
10:2234 Pileckiego
10:29112 Os. Pod Dalnią
10:3053 Częstochowska
10:3950 Centrum / Onkologii
10:4734 Pileckiego
10:484 Os. Sieje
10:5013 Kolberga
11:1234 Pileckiego
11:1630 Os. Świętokrzyskie
11:364 Os. Sieje
11:3613 Kolberga
11:3734 Pileckiego
11:3950 Centrum / Onkologii
11:45114 Piekoszowska
11:49112 Os. Pod Dalnią
11:5730 Os. Świętokrzyskie
12:0053 Częstochowska
12:0234 Pileckiego
12:1313 Kolberga
12:224 Os. Sieje
12:2734 Pileckiego
12:4050 Centrum / Onkologii
12:4230 Os. Świętokrzyskie
12:5013 Kolberga
12:5234 Pileckiego
13:09112 Os. Pod Dalnią
13:104 Os. Sieje
13:10114 Piekoszowska
13:1653 Częstochowska
13:1734 Pileckiego
13:2430 Os. Świętokrzyskie
13:2713 Kolberga
13:3850 Centrum / Onkologii
13:4234 Pileckiego
13:564 Os. Sieje
14:0413 Kolberga
14:0530 Os. Świętokrzyskie
14:0734 Pileckiego
14:19112 Os. Pod Dalnią
14:3234 Pileckiego
14:3550 Centrum / Onkologii
14:37114 Piekoszowska
14:4153 Częstochowska
14:4213 Kolberga
14:4330 Os. Świętokrzyskie
14:444 Os. Sieje
14:5734 Pileckiego
15:2013 Kolberga
15:2234 Pileckiego
15:304 Os. Sieje
15:3550 Centrum / Onkologii
15:3830 Os. Świętokrzyskie
15:4734 Pileckiego
15:49112 Os. Pod Dalnią
15:5513 Kolberga
16:00114 Piekoszowska
16:0653 Częstochowska
16:1234 Pileckiego
16:1230 Os. Świętokrzyskie
16:184 Os. Sieje
16:3550 Centrum / Onkologii
16:3734 Pileckiego
16:4213 Kolberga
17:0234 Pileckiego
17:044 Os. Sieje
17:0530 Os. Świętokrzyskie
17:09112 Os. Pod Dalnią
17:1813 Kolberga
17:2253 Urząd Wojewódzki
17:2634 Żytnia
17:30114 Piekoszowska
17:3650 Centrum / Onkologii
17:4930 Os. Świętokrzyskie
17:5134 Pileckiego
17:534 Os. Sieje
17:5613 Kolberga
18:1534 Pileckiego
18:2730 Os. Świętokrzyskie
18:3013 Kolberga
18:33112 Os. Pod Dalnią
18:3550 Centrum / Onkologii
18:354 Os. Sieje
18:4534 Pileckiego
18:52114 Piekoszowska
19:0313 Kolberga
19:1130 Os. Świętokrzyskie
19:1534 Pileckiego
19:224 Os. Sieje
19:2550 Centrum / Onkologii
19:3113 Kolberga
19:4534 Pileckiego
19:49112 Os. Pod Dalnią
20:044 Os. Sieje
20:10114 Piekoszowska
20:1113 Kolberga
20:1534 Pileckiego
20:2050 Centrum / Onkologii
20:4013 Kolberga
20:4434 Pileckiego
20:4930 Os. Świętokrzyskie
20:524 Os. Sieje
20:58112 Os. Pod Dalnią
21:1434 Pileckiego
21:1850 Centrum / Onkologii
21:334 Os. Sieje
21:36114 Piekoszowska
21:3913 Kolberga
21:4434 Pileckiego
21:5830 Os. Świętokrzyskie
22:1050 Centrum / Onkologii
22:1934 Pileckiego
22:244 Os. Sieje
22:3813 Kolberga
22:5434 Żytnia
23:0050 Centrum / Krwiodawstwa
23:3713 Kolberga
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
5:08112 Os. Pod Dalnią
5:2534 Pileckiego
5:4430 Os. Świętokrzyskie
5:5534 Pileckiego
6:0030 Os. Świętokrzyskie
6:02114 Piekoszowska
6:074 Os. Sieje
6:2034 Pileckiego
6:28112 Os. Pod Dalnią
6:3213 Kolberga
6:3750 Centrum / Onkologii
6:5034 Pileckiego
6:524 Os. Sieje
6:5530 Os. Świętokrzyskie
7:2034 Pileckiego
7:21114 Piekoszowska
7:2830 Os. Świętokrzyskie
7:3450 Centrum / Onkologii
7:384 Os. Sieje
7:3813 Kolberga
7:5034 Pileckiego
7:53112 Os. Pod Dalnią
8:1230 Os. Świętokrzyskie
8:2034 Pileckiego
8:254 Os. Sieje
8:3450 Centrum / Onkologii
8:4534 Pileckiego
8:4630 Os. Świętokrzyskie
8:48114 Piekoszowska
8:5513 Kolberga
9:04112 Os. Pod Dalnią
9:0953 Częstochowska
9:144 Os. Sieje
9:1634 Pileckiego
9:3950 Centrum / Onkologii
9:5234 Pileckiego
9:5630 Os. Świętokrzyskie
10:014 Os. Sieje
10:0513 Kolberga
10:15114 Piekoszowska
10:1830 Os. Świętokrzyskie
10:2234 Pileckiego
10:29112 Os. Pod Dalnią
10:3553 Częstochowska
10:3650 Centrum / Onkologii
10:484 Os. Sieje
10:5234 Pileckiego
11:1630 Os. Świętokrzyskie
11:1713 Kolberga
11:2234 Pileckiego
11:3550 Centrum / Onkologii
11:364 Os. Sieje
11:45114 Piekoszowska
11:49112 Os. Pod Dalnią
11:5734 Pileckiego
12:0053 Częstochowska
12:0830 Os. Świętokrzyskie
12:224 Os. Sieje
12:2734 Pileckiego
12:3750 Centrum / Onkologii
12:3913 Kolberga
12:4230 Os. Świętokrzyskie
12:5734 Pileckiego
13:09112 Os. Pod Dalnią
13:104 Os. Sieje
13:10114 Piekoszowska
13:2430 Os. Świętokrzyskie
13:2553 Częstochowska
13:2734 Pileckiego
13:3250 Centrum / Onkologii
13:5213 Kolberga
13:564 Os. Sieje
14:0234 Pileckiego
14:0530 Os. Świętokrzyskie
14:29112 Os. Pod Dalnią
14:3234 Pileckiego
14:3350 Centrum / Onkologii
14:37114 Piekoszowska
14:4330 Os. Świętokrzyskie
14:444 Os. Sieje
14:5353 Częstochowska
15:0234 Pileckiego
15:0513 Kolberga
15:304 Os. Sieje
15:3234 Pileckiego
15:3850 Centrum / Onkologii
15:3830 Os. Świętokrzyskie
15:49112 Os. Pod Dalnią
16:00114 Piekoszowska
16:0734 Pileckiego
16:1230 Os. Świętokrzyskie
16:1353 Częstochowska
16:184 Os. Sieje
16:1813 Kolberga
16:3550 Centrum / Onkologii
16:4234 Pileckiego
17:044 Os. Sieje
17:0530 Os. Świętokrzyskie
17:09112 Os. Pod Dalnią
17:1634 Pileckiego
17:2853 Urząd Wojewódzki
17:30114 Piekoszowska
17:3450 Centrum / Onkologii
17:4013 Kolberga
17:4634 Pileckiego
17:534 Os. Sieje
18:0030 Os. Świętokrzyskie
18:1534 Pileckiego
18:2730 Os. Świętokrzyskie
18:29112 Os. Pod Dalnią
18:3150 Centrum / Onkologii
18:354 Os. Sieje
18:4534 Pileckiego
18:4913 Kolberga
19:00114 Piekoszowska
19:1130 Os. Świętokrzyskie
19:1534 Pileckiego
19:224 Os. Sieje
19:3450 Centrum / Onkologii
19:48112 Os. Pod Dalnią
19:5013 Kolberga
19:5034 Pileckiego
20:044 Os. Sieje
20:16114 Piekoszowska
20:3550 Centrum / Onkologii
20:3934 Pileckiego
20:4930 Os. Świętokrzyskie
20:524 Os. Sieje
20:58112 Os. Pod Dalnią
20:5913 Kolberga
21:1434 Pileckiego
21:3050 Centrum / Onkologii
21:33114 Piekoszowska
21:334 Os. Sieje
21:4934 Pileckiego
21:5830 Os. Świętokrzyskie
21:5913 Kolberga
22:2250 Centrum / Onkologii
22:2434 Żytnia
22:244 Os. Sieje
22:5913 Kolberga
23:0750 Centrum / Krwiodawstwa