Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Bukówka, Centrum / Onkologii, Starogórska, Batalionów / Chłopskich, Samsonów, Malików, Częstochowska, Barcza Pętla, Os. Świętokrzyskie, Ćmińsk, Kajetanów , Żelaznogórska, Dąbrowa / Masłów Drugi, Klonów, Centrum / Krwiodawstwa

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:09N2 Os. Świętokrzyskie
0:59N2 Os. Świętokrzyskie
1:49N2 Os. Świętokrzyskie
2:39N2 Os. Świętokrzyskie
3:057 Samsonów
3:31N2 Os. Świętokrzyskie
3:4332 Samsonów
3:519 Ćmińsk
4:0754 Malików
4:1012 Barcza Pętla
4:1332 Samsonów
4:147 Kajetanów
4:21N2 Os. Świętokrzyskie
4:2533 Starogórska
4:3444 Częstochowska
4:4212 Barcza Pętla
4:4344 Batalionów / Chłopskich
4:4734 Bukówka
4:527 Samsonów
5:0232 Samsonów
5:0433 Starogórska
5:089 Ćmińsk
5:1051 Centrum / Onkologii
5:1234 Bukówka
5:2133 Starogórska
5:2844 Batalionów / Chłopskich
5:3354 Malików
5:3451 Centrum / Onkologii
5:389 Ćmińsk
5:407 Samsonów
5:4432 Samsonów
5:4433 Starogórska
5:4434 Bukówka
5:4512 Klonów
5:4953 Częstochowska
5:5851 Centrum / Onkologii
6:0344 Batalionów / Chłopskich
6:0434 Bukówka
6:1934 Bukówka
6:2254 Malików
6:2553 Częstochowska
6:2633 Starogórska
6:2651 Centrum / Onkologii
6:3434 Bukówka
6:3512 Dąbrowa / Masłów Drugi
6:3644 Batalionów / Chłopskich
6:479 Ćmińsk
6:4934 Bukówka
6:5032 Samsonów
6:5033 Starogórska
6:567 Kajetanów
6:5851 Centrum / Onkologii
7:0253 Częstochowska
7:0434 Bukówka
7:1054 Malików
7:1232 Żelaznogórska
7:1433 Starogórska
7:1744 Batalionów / Chłopskich
7:2134 Bukówka
7:2251 Centrum / Onkologii
7:3433 Starogórska
7:3734 Bukówka
7:4253 Częstochowska
7:4332 Samsonów
7:4312 Barcza Pętla
7:457 Samsonów
7:5351 Centrum / Onkologii
7:5344 Batalionów / Chłopskich
7:5534 Bukówka
8:0232 Żelaznogórska
8:0933 Starogórska
8:1434 Bukówka
8:1854 Malików
8:2751 Centrum / Onkologii
8:2812 Klonów
8:2933 Starogórska
8:329 Ćmińsk
8:3334 Bukówka
8:3953 Częstochowska
8:4144 Batalionów / Chłopskich
8:4132 Samsonów
8:5234 Bukówka
8:5951 Centrum / Onkologii
9:0332 Żelaznogórska
9:0554 Malików
9:0833 Starogórska
9:1134 Bukówka
9:2053 Częstochowska
9:2844 Batalionów / Chłopskich
9:2851 Centrum / Onkologii
9:3034 Bukówka
9:3732 Samsonów
9:3933 Starogórska
9:457 Kajetanów
9:4612 Dąbrowa / Masłów Drugi
9:4834 Bukówka
9:5651 Centrum / Onkologii
9:5944 Batalionów / Chłopskich
10:0554 Malików
10:0634 Bukówka
10:0733 Starogórska
10:0953 Częstochowska
10:179 Ćmińsk
10:2312 Barcza Pętla
10:2434 Bukówka
10:3351 Centrum / Onkologii
10:3733 Starogórska
10:3944 Batalionów / Chłopskich
10:4234 Bukówka
10:4932 Żelaznogórska
10:5153 Częstochowska
10:5654 Malików
10:5832 Samsonów
10:5851 Centrum / Onkologii
11:0034 Bukówka
11:1834 Bukówka
11:2044 Batalionów / Chłopskich
11:257 Kajetanów
11:2533 Starogórska
11:3351 Centrum / Onkologii
11:3634 Bukówka
11:4553 Częstochowska
11:5032 Żelaznogórska
11:5434 Bukówka
11:5812 Barcza Pętla
12:0032 Samsonów
12:0144 Batalionów / Chłopskich
12:0154 Malików
12:029 Ćmińsk
12:0233 Starogórska
12:0351 Centrum / Onkologii
12:1234 Bukówka
12:2133 Starogórska
12:2753 Częstochowska
12:3034 Bukówka
12:3151 Centrum / Onkologii
12:3944 Batalionów / Chłopskich
12:3932 Żelaznogórska
12:4834 Bukówka
12:5133 Starogórska
12:5254 Malików
12:5951 Centrum / Onkologii
13:0232 Samsonów
13:067 Samsonów
13:0634 Bukówka
13:1944 Batalionów / Chłopskich
13:2434 Bukówka
13:2751 Centrum / Onkologii
13:3053 Częstochowska
13:3812 Dąbrowa / Masłów Drugi
13:4133 Starogórska
13:4454 Malików
13:4634 Bukówka
13:479 Ćmińsk
13:5844 Batalionów / Chłopskich
14:0151 Centrum / Onkologii
14:0434 Bukówka
14:1032 Samsonów
14:1333 Starogórska
14:1453 Częstochowska
14:1612 Klonów
14:2334 Bukówka
14:3032 Żelaznogórska
14:3251 Centrum / Onkologii
14:3444 Batalionów / Chłopskich
14:4234 Bukówka
14:4354 Malików
14:4733 Starogórska
15:0151 Centrum / Onkologii
15:0134 Bukówka
15:0553 Częstochowska
15:077 Kajetanów
15:1333 Starogórska
15:1332 Samsonów
15:2034 Bukówka
15:2312 Dąbrowa / Masłów Drugi
15:257 Samsonów
15:359 Ćmińsk
15:3651 Centrum / Onkologii
15:3744 Batalionów / Chłopskich
15:3934 Bukówka
15:4354 Malików
15:5453 Częstochowska
15:5834 Bukówka
16:0033 Starogórska
16:0844 Batalionów / Chłopskich
16:1151 Centrum / Onkologii
16:1612 Klonów
16:1734 Bukówka
16:1932 Samsonów
16:3634 Bukówka
16:3632 Żelaznogórska
16:3944 Batalionów / Chłopskich
16:4753 Częstochowska
16:5151 Centrum / Onkologii
16:517 Samsonów
16:5354 Malików
16:5433 Starogórska
16:5534 Bukówka
17:1234 Bukówka
17:1533 Starogórska
17:1612 Barcza Pętla
17:1932 Samsonów
17:2251 Centrum / Onkologii
17:259 Ćmińsk
17:3134 Bukówka
17:3453 Częstochowska
17:357 Kajetanów
17:3844 Batalionów / Chłopskich
17:5034 Bukówka
17:5151 Centrum / Onkologii
17:5154 Malików
17:5533 Starogórska
18:0012 Dąbrowa / Masłów Drugi
18:0734 Bukówka
18:1044 Batalionów / Chłopskich
18:1633 Starogórska
18:2051 Centrum / Onkologii
18:2153 Częstochowska
18:2534 Bukówka
18:3012 Klonów
18:3432 Żelaznogórska
18:4054 Malików
18:4534 Bukówka
18:4844 Batalionów / Chłopskich
18:5051 Centrum / Onkologii
19:037 Samsonów
19:0533 Starogórska
19:0534 Bukówka
19:0853 Częstochowska
19:1132 Samsonów
19:1951 Centrum / Onkologii
19:2534 Bukówka
19:2844 Batalionów / Chłopskich
19:309 Ćmińsk
19:4534 Bukówka
19:4651 Centrum / Onkologii
19:4853 Częstochowska
19:5054 Malików
20:0534 Bukówka
20:0844 Batalionów / Chłopskich
20:1033 Starogórska
20:1651 Centrum / Onkologii
20:2534 Bukówka
20:3132 Żelaznogórska
20:3253 Częstochowska
20:3512 Barcza Pętla
20:3554 Malików
20:4434 Bukówka
20:4844 Batalionów / Chłopskich
20:4851 Centrum / Onkologii
21:0433 Starogórska
21:047 Kajetanów
21:0434 Bukówka
21:1032 Samsonów
21:179 Ćmińsk
21:1844 Batalionów / Chłopskich
21:2051 Centrum / Onkologii
21:2012 Dąbrowa / Masłów Drugi
21:2434 Bukówka
21:3954 Malików
21:4434 Bukówka
21:4733 Starogórska
21:4851 Centrum / Onkologii
22:0434 Bukówka
22:1351 Centrum / Krwiodawstwa
22:2434 Bukówka
22:4251 Centrum / Onkologii
22:4344 Batalionów / Chłopskich
22:437 Samsonów
22:4434 Bukówka
22:48N2 Os. Świętokrzyskie
22:5112 Barcza Pętla
22:559 Ćmińsk
23:0434 Bukówka
23:0632 Samsonów
23:2951 Centrum / Krwiodawstwa
23:38N2 Os. Świętokrzyskie
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:09N2 Os. Świętokrzyskie
0:59N2 Os. Świętokrzyskie
1:49N2 Os. Świętokrzyskie
2:39N2 Os. Świętokrzyskie
3:31N2 Os. Świętokrzyskie
4:0033 Starogórska
4:1812 Barcza Pętla
4:21N2 Os. Świętokrzyskie
4:4132 Samsonów
4:5034 Bukówka
4:5333 Starogórska
5:1551 Centrum / Onkologii
5:169 Ćmińsk
5:2034 Bukówka
5:2633 Starogórska
5:2944 Batalionów / Chłopskich
5:4612 Barcza Pętla
5:5034 Bukówka
5:527 Kajetanów
6:0651 Centrum / Onkologii
6:2034 Bukówka
6:2033 Starogórska
6:2132 Samsonów
6:2754 Malików
6:3944 Batalionów / Chłopskich
6:5034 Bukówka
6:5533 Starogórska
7:0051 Centrum / Onkologii
7:017 Kajetanów
7:1734 Bukówka
7:2312 Barcza Pętla
7:2944 Batalionów / Chłopskich
7:4234 Bukówka
7:459 Ćmińsk
7:5853 Częstochowska
7:5851 Centrum / Onkologii
8:0332 Samsonów
8:0633 Starogórska
8:0734 Bukówka
8:1054 Malików
8:247 Samsonów
8:3144 Batalionów / Chłopskich
8:3234 Bukówka
8:4233 Starogórska
9:0112 Barcza Pętla
9:0151 Centrum / Onkologii
9:0234 Bukówka
9:0744 Batalionów / Chłopskich
9:1853 Częstochowska
9:2734 Bukówka
9:5234 Bukówka
9:5554 Malików
10:0433 Starogórska
10:0451 Centrum / Onkologii
10:1734 Bukówka
10:3912 Barcza Pętla
10:4234 Bukówka
10:4353 Częstochowska
10:5544 Batalionów / Chłopskich
10:5751 Centrum / Onkologii
11:0734 Bukówka
11:3234 Bukówka
11:3254 Malików
11:5734 Bukówka
11:5933 Starogórska
12:0051 Centrum / Onkologii
12:1212 Barcza Pętla
12:1353 Częstochowska
12:2234 Bukówka
12:3344 Batalionów / Chłopskich
12:4734 Bukówka
12:5851 Centrum / Onkologii
13:0033 Starogórska
13:1234 Bukówka
13:1332 Samsonów
13:1754 Malików
13:2953 Częstochowska
13:3734 Bukówka
13:4044 Batalionów / Chłopskich
13:4512 Dąbrowa / Masłów Drugi
13:4833 Starogórska
13:527 Kajetanów
13:5651 Centrum / Onkologii
14:0234 Bukówka
14:2244 Batalionów / Chłopskich
14:2734 Bukówka
14:3933 Starogórska
14:5234 Bukówka
14:5451 Centrum / Onkologii
14:5454 Malików
14:5453 Częstochowska
15:029 Ćmińsk
15:057 Samsonów
15:1212 Barcza Pętla
15:1734 Bukówka
15:1844 Batalionów / Chłopskich
15:4234 Bukówka
15:4433 Starogórska
15:5251 Centrum / Onkologii
16:0044 Batalionów / Chłopskich
16:0734 Bukówka
16:1953 Częstochowska
16:3234 Bukówka
16:3533 Starogórska
16:4654 Malików
16:5012 Barcza Pętla
16:5551 Centrum / Onkologii
16:5734 Bukówka
17:0644 Batalionów / Chłopskich
17:077 Kajetanów
17:109 Ćmińsk
17:2234 Bukówka
17:2632 Samsonów
17:3433 Starogórska
17:4044 Batalionów / Chłopskich
17:4734 Bukówka
17:5351 Centrum / Onkologii
18:1534 Bukówka
18:197 Samsonów
18:2033 Starogórska
18:2712 Barcza Pętla
18:2854 Malików
18:5034 Bukówka
18:5151 Centrum / Onkologii
19:1534 Bukówka
19:2233 Starogórska
19:2944 Batalionów / Chłopskich
19:3632 Samsonów
19:4551 Centrum / Onkologii
19:4534 Bukówka
19:509 Ćmińsk
19:5312 Barcza Pętla
19:5554 Malików
20:1534 Bukówka
20:177 Samsonów
20:4251 Centrum / Onkologii
20:4434 Bukówka
21:0833 Starogórska
21:2434 Bukówka
21:2812 Barcza Pętla
21:2944 Batalionów / Chłopskich
21:3451 Centrum / Onkologii
22:0434 Bukówka
22:067 Samsonów
22:2651 Centrum / Krwiodawstwa
22:3934 Bukówka
22:4033 Starogórska
22:48N2 Os. Świętokrzyskie
22:5012 Barcza Pętla
23:0632 Samsonów
23:38N2 Os. Świętokrzyskie
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:09N2 Os. Świętokrzyskie
0:59N2 Os. Świętokrzyskie
1:49N2 Os. Świętokrzyskie
2:39N2 Os. Świętokrzyskie
3:31N2 Os. Świętokrzyskie
4:21N2 Os. Świętokrzyskie
5:1132 Samsonów
5:1612 Barcza Pętla
5:2034 Bukówka
5:2944 Batalionów / Chłopskich
5:5034 Bukówka
6:0651 Centrum / Onkologii
6:2034 Bukówka
6:2754 Malików
6:467 Kajetanów
6:4733 Starogórska
6:5034 Bukówka
6:5851 Centrum / Onkologii
7:0032 Samsonów
7:0512 Barcza Pętla
7:2034 Bukówka
7:2644 Batalionów / Chłopskich
7:5034 Bukówka
7:5251 Centrum / Onkologii
7:567 Samsonów
7:589 Ćmińsk
8:0954 Malików
8:1633 Starogórska
8:2034 Bukówka
8:5112 Barcza Pętla
8:5151 Centrum / Onkologii
8:5534 Bukówka
9:1444 Batalionów / Chłopskich
9:2253 Częstochowska
9:2734 Bukówka
9:4132 Samsonów
9:5351 Centrum / Onkologii
9:557 Kajetanów
9:5554 Malików
9:5734 Bukówka
10:0933 Starogórska
10:119 Ćmińsk
10:2734 Bukówka
10:4853 Częstochowska
10:4912 Barcza Pętla
10:5151 Centrum / Onkologii
10:5444 Batalionów / Chłopskich
11:0234 Bukówka
11:3234 Bukówka
11:3232 Samsonów
11:3254 Malików
11:539 Ćmińsk
11:5551 Centrum / Onkologii
11:5933 Starogórska
12:0234 Bukówka
12:1353 Częstochowska
12:2612 Barcza Pętla
12:3244 Batalionów / Chłopskich
12:3234 Bukówka
12:5351 Centrum / Onkologii
13:0734 Bukówka
13:1754 Malików
13:3734 Bukówka
13:3853 Częstochowska
13:5151 Centrum / Onkologii
13:5533 Starogórska
13:5612 Dąbrowa / Masłów Drugi
14:0734 Bukówka
14:157 Kajetanów
14:2244 Batalionów / Chłopskich
14:3734 Bukówka
14:5454 Malików
14:5551 Centrum / Onkologii
15:029 Ćmińsk
15:0653 Częstochowska
15:1234 Bukówka
15:2412 Barcza Pętla
15:287 Samsonów
15:3933 Starogórska
15:4234 Bukówka
15:5351 Centrum / Onkologii
16:0044 Batalionów / Chłopskich
16:1234 Bukówka
16:2653 Częstochowska
16:399 Ćmińsk
16:4234 Bukówka
16:4654 Malików
16:5151 Centrum / Onkologii
16:5612 Barcza Pętla
17:1734 Bukówka
17:317 Kajetanów
17:3433 Starogórska
17:4044 Batalionów / Chłopskich
17:4432 Samsonów
17:4734 Bukówka
17:5551 Centrum / Onkologii
18:1534 Bukówka
18:2854 Malików
18:3612 Barcza Pętla
18:457 Kajetanów
18:5034 Bukówka
18:5551 Centrum / Onkologii
19:2034 Bukówka
19:2633 Starogórska
19:2944 Batalionów / Chłopskich
19:5034 Bukówka
19:5251 Centrum / Onkologii
19:5554 Malików
20:057 Samsonów
20:0932 Samsonów
20:1512 Barcza Pętla
20:1934 Bukówka
20:5151 Centrum / Onkologii
20:5434 Bukówka
20:5733 Starogórska
21:2944 Batalionów / Chłopskich
21:3434 Bukówka
21:4151 Centrum / Onkologii
22:0934 Bukówka
22:3051 Centrum / Krwiodawstwa
22:3633 Starogórska
22:48N2 Os. Świętokrzyskie
23:38N2 Os. Świętokrzyskie