Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Dworzec / Autobusowy, Pileckiego, Bukówka, Centrum / Onkologii, Kusocińskiego / szpital, Morcinka / działki, Żytnia, Suków Babie, Czarnowska / Dworzec Autobusowy, Centrum / Krwiodawstwa, Mójcza, Okrzei rondo

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:0012 Dworzec / Autobusowy
0:039 Dworzec / Autobusowy
0:147 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
0:1832 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
4:387 Dworzec / Autobusowy
4:4154 Bukówka
4:5432 Dworzec / Autobusowy
5:039 Dworzec / Autobusowy
5:0534 Pileckiego
5:1044 Kusocińskiego / szpital
5:1033 Suków Babie
5:2534 Pileckiego
5:267 Dworzec / Autobusowy
5:2712 Dworzec / Autobusowy
5:2932 Dworzec / Autobusowy
5:3544 Kusocińskiego / szpital
5:4450 Centrum / Onkologii
5:4534 Pileckiego
5:4833 Suków Babie
6:0250 Centrum / Onkologii
6:0534 Pileckiego
6:1154 Bukówka
6:1453 Morcinka / działki
6:1412 Dworzec / Autobusowy
6:1533 Mójcza
6:169 Dworzec / Autobusowy
6:1944 Kusocińskiego / szpital
6:2532 Dworzec / Autobusowy
6:2634 Pileckiego
6:327 Dworzec / Autobusowy
6:3450 Centrum / Onkologii
6:4033 Suków Babie
6:4534 Pileckiego
6:509 Dworzec / Autobusowy
6:5153 Morcinka / działki
6:5544 Kusocińskiego / szpital
7:0350 Centrum / Onkologii
7:0334 Pileckiego
7:0554 Bukówka
7:1612 Dworzec / Autobusowy
7:1832 Dworzec / Autobusowy
7:1933 Bukówka
7:217 Dworzec / Autobusowy
7:2434 Pileckiego
7:3553 Morcinka / działki
7:3744 Kusocińskiego / szpital
7:4050 Centrum / Onkologii
7:4534 Pileckiego
7:4732 Dworzec / Autobusowy
7:5454 Bukówka
7:5533 Bukówka
7:5712 Dworzec / Autobusowy
8:0334 Pileckiego
8:0550 Centrum / Onkologii
8:089 Dworzec / Autobusowy
8:107 Dworzec / Autobusowy
8:1633 Suków Babie
8:1744 Kusocińskiego / szpital
8:2134 Pileckiego
8:2532 Dworzec / Autobusowy
8:2553 Morcinka / działki
8:3433 Żytnia
8:3750 Centrum / Onkologii
8:3832 Dworzec / Autobusowy
8:3834 Pileckiego
8:5534 Pileckiego
8:5644 Kusocińskiego / szpital
9:0133 Bukówka
9:0154 Bukówka
9:1134 Pileckiego
9:1153 Morcinka / działki
9:1250 Centrum / Onkologii
9:2012 Dworzec / Autobusowy
9:2232 Dworzec / Autobusowy
9:2934 Pileckiego
9:3133 Bukówka
9:317 Dworzec / Autobusowy
9:3644 Kusocińskiego / szpital
9:3832 Dworzec / Autobusowy
9:4350 Centrum / Onkologii
9:4734 Pileckiego
9:4854 Bukówka
9:499 Dworzec / Autobusowy
9:5353 Morcinka / działki
9:5712 Dworzec / Autobusowy
10:0534 Pileckiego
10:0950 Centrum / Onkologii
10:1233 Bukówka
10:2334 Pileckiego
10:2344 Kusocińskiego / szpital
10:2632 Dworzec / Autobusowy
10:3833 Suków Babie
10:4050 Centrum / Onkologii
10:4053 Morcinka / działki
10:4134 Pileckiego
10:4854 Bukówka
10:5844 Kusocińskiego / szpital
10:5934 Pileckiego
11:017 Dworzec / Autobusowy
11:0212 Dworzec / Autobusowy
11:0750 Centrum / Onkologii
11:1133 Bukówka
11:1734 Pileckiego
11:2532 Dworzec / Autobusowy
11:2653 Morcinka / działki
11:3332 Dworzec / Autobusowy
11:349 Dworzec / Autobusowy
11:3534 Pileckiego
11:3644 Kusocińskiego / szpital
11:3750 Centrum / Onkologii
11:4133 Bukówka
11:4212 Dworzec / Autobusowy
11:4954 Bukówka
11:5334 Pileckiego
12:1134 Pileckiego
12:1450 Centrum / Onkologii
12:1544 Kusocińskiego / szpital
12:2432 Dworzec / Autobusowy
12:2653 Morcinka / działki
12:2934 Pileckiego
12:2933 Bukówka
12:427 Dworzec / Autobusowy
12:4450 Centrum / Onkologii
12:4454 Bukówka
12:4432 Dworzec / Autobusowy
12:4734 Pileckiego
13:0044 Kusocińskiego / szpital
13:0133 Bukówka
13:0534 Pileckiego
13:1253 Morcinka / działki
13:1432 Dworzec / Autobusowy
13:1650 Centrum / Onkologii
13:1812 Dworzec / Autobusowy
13:1833 Suków Babie
13:199 Dworzec / Autobusowy
13:2334 Pileckiego
13:3454 Bukówka
13:3844 Kusocińskiego / szpital
13:4150 Centrum / Onkologii
13:4234 Pileckiego
13:5432 Dworzec / Autobusowy
13:5533 Mójcza
13:5953 Morcinka / działki
14:0234 Pileckiego
14:1350 Centrum / Onkologii
14:2234 Pileckiego
14:2744 Kusocińskiego / szpital
14:3454 Bukówka
14:4150 Centrum / Onkologii
14:4134 Pileckiego
14:4933 Bukówka
14:527 Dworzec / Autobusowy
14:5512 Dworzec / Autobusowy
14:5632 Dworzec / Autobusowy
14:5653 Morcinka / działki
15:0044 Kusocińskiego / szpital
15:0034 Pileckiego
15:059 Dworzec / Autobusowy
15:0732 Dworzec / Autobusowy
15:1750 Centrum / Onkologii
15:1933 Suków Babie
15:1934 Pileckiego
15:3144 Kusocińskiego / szpital
15:3834 Pileckiego
15:3954 Bukówka
15:4553 Morcinka / działki
15:4850 Centrum / Onkologii
15:5012 Dworzec / Autobusowy
15:5033 Mójcza
15:5432 Dworzec / Autobusowy
15:5734 Pileckiego
16:1634 Pileckiego
16:1933 Suków Babie
16:2550 Centrum / Onkologii
16:277 Dworzec / Autobusowy
16:2853 Morcinka / działki
16:3534 Pileckiego
16:3644 Kusocińskiego / szpital
16:4154 Bukówka
16:5012 Dworzec / Autobusowy
16:5434 Pileckiego
16:5432 Dworzec / Autobusowy
16:5850 Centrum / Onkologii
17:009 Dworzec / Autobusowy
17:0833 Bukówka
17:117 Dworzec / Autobusowy
17:1234 Pileckiego
17:1544 Kusocińskiego / szpital
17:1732 Dworzec / Autobusowy
17:2353 Morcinka / działki
17:3034 Pileckiego
17:3450 Centrum / Onkologii
17:4354 Bukówka
17:4834 Pileckiego
17:5333 Suków Babie
17:5432 Dworzec / Autobusowy
17:5544 Kusocińskiego / szpital
18:0150 Centrum / Onkologii
18:0512 Dworzec / Autobusowy
18:0553 Morcinka / działki
18:0634 Pileckiego
18:1233 Bukówka
18:2434 Pileckiego
18:2950 Centrum / Onkologii
18:3344 Kusocińskiego / szpital
18:357 Dworzec / Autobusowy
18:369 Dworzec / Autobusowy
18:3812 Dworzec / Autobusowy
18:4234 Pileckiego
18:4354 Bukówka
18:4533 Suków Babie
18:487 Dworzec / Autobusowy
18:5532 Dworzec / Autobusowy
18:5553 Morcinka / działki
18:5950 Centrum / Onkologii
19:0134 Pileckiego
19:0333 Żytnia
19:0912 Dworzec / Autobusowy
19:1132 Dworzec / Autobusowy
19:1344 Kusocińskiego / szpital
19:1734 Pileckiego
19:2734 Żytnia
19:2950 Centrum / Onkologii
19:3354 Bukówka
19:3853 Morcinka / działki
19:4634 Pileckiego
19:5133 Suków Babie
19:5344 Kusocińskiego / szpital
19:5450 Centrum / Onkologii
20:0634 Pileckiego
20:1112 Dworzec / Autobusowy
20:1453 Morcinka / działki
20:2550 Centrum / Onkologii
20:2734 Pileckiego
20:3344 Kusocińskiego / szpital
20:3954 Bukówka
20:399 Dworzec / Autobusowy
20:417 Dworzec / Autobusowy
20:4634 Pileckiego
20:5132 Dworzec / Autobusowy
20:5553 Okrzei rondo
20:5533 Bukówka
20:5650 Centrum / Onkologii
21:0232 Dworzec / Autobusowy
21:0434 Pileckiego
21:1344 Kusocińskiego / szpital
21:2434 Pileckiego
21:2454 Bukówka
21:2650 Centrum / Onkologii
21:4434 Pileckiego
21:4912 Dworzec / Autobusowy
21:5344 Kusocińskiego / szpital
21:5850 Centrum / Onkologii
21:5933 Suków Babie
22:0234 Pileckiego
22:167 Dworzec / Autobusowy
22:1954 Bukówka
22:2234 Pileckiego
22:2350 Centrum / Onkologii
22:2344 Kusocińskiego / szpital
22:259 Dworzec / Autobusowy
22:3233 Żytnia
22:3312 Dworzec / Autobusowy
22:3532 Dworzec / Autobusowy
22:4234 Pileckiego
22:4850 Centrum / Onkologii
23:0234 Żytnia
23:2150 Centrum / Krwiodawstwa
23:2234 Żytnia
23:3850 Centrum / Krwiodawstwa
23:3844 Żytnia
23:3934 Żytnia
24:0012 Dworzec / Autobusowy
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:1332 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
4:3933 Bukówka
5:1634 Pileckiego
5:2812 Dworzec / Autobusowy
5:3233 Bukówka
5:4634 Pileckiego
5:5632 Dworzec / Autobusowy
5:5950 Centrum / Onkologii
6:0833 Bukówka
6:1134 Pileckiego
6:269 Dworzec / Autobusowy
6:3344 Kusocińskiego / szpital
6:3634 Pileckiego
6:457 Dworzec / Autobusowy
6:4650 Centrum / Onkologii
6:5712 Dworzec / Autobusowy
7:0134 Pileckiego
7:0333 Bukówka
7:1354 Bukówka
7:3344 Kusocińskiego / szpital
7:3834 Pileckiego
7:4332 Dworzec / Autobusowy
7:4933 Bukówka
7:5050 Centrum / Onkologii
7:597 Dworzec / Autobusowy
8:0834 Pileckiego
8:2244 Kusocińskiego / szpital
8:2953 Morcinka / działki
8:3312 Dworzec / Autobusowy
8:3734 Pileckiego
8:5250 Centrum / Onkologii
8:5354 Bukówka
8:589 Dworzec / Autobusowy
9:0133 Bukówka
9:0734 Pileckiego
9:2233 Żytnia
9:2432 Dworzec / Autobusowy
9:2444 Kusocińskiego / szpital
9:2934 Pileckiego
9:5050 Centrum / Onkologii
9:5153 Morcinka / działki
9:5434 Pileckiego
10:017 Dworzec / Autobusowy
10:1044 Kusocińskiego / szpital
10:1112 Dworzec / Autobusowy
10:1934 Pileckiego
10:4154 Bukówka
10:4434 Pileckiego
10:5050 Centrum / Onkologii
10:5533 Bukówka
11:0934 Pileckiego
11:1653 Morcinka / działki
11:3434 Pileckiego
11:4844 Kusocińskiego / szpital
11:4912 Dworzec / Autobusowy
11:5050 Centrum / Onkologii
11:5934 Pileckiego
12:1554 Bukówka
12:2434 Pileckiego
12:3953 Morcinka / działki
12:4934 Pileckiego
12:5033 Bukówka
12:5250 Centrum / Onkologii
13:1434 Pileckiego
13:2212 Dworzec / Autobusowy
13:2744 Kusocińskiego / szpital
13:3934 Pileckiego
13:4033 Bukówka
13:5050 Centrum / Onkologii
13:5753 Morcinka / działki
14:0054 Bukówka
14:0434 Pileckiego
14:2934 Pileckiego
14:3344 Kusocińskiego / szpital
14:3532 Dworzec / Autobusowy
14:3633 Bukówka
14:4750 Centrum / Onkologii
14:4912 Dworzec / Autobusowy
14:507 Dworzec / Autobusowy
14:5434 Pileckiego
15:1544 Kusocińskiego / szpital
15:1934 Pileckiego
15:2253 Morcinka / działki
15:3833 Bukówka
15:4434 Pileckiego
15:4454 Bukówka
15:4750 Centrum / Onkologii
16:0934 Pileckiego
16:159 Dworzec / Autobusowy
16:2144 Kusocińskiego / szpital
16:2212 Dworzec / Autobusowy
16:3434 Pileckiego
16:3833 Bukówka
16:427 Dworzec / Autobusowy
16:4353 Morcinka / działki
16:4750 Centrum / Onkologii
16:5544 Kusocińskiego / szpital
16:5934 Pileckiego
17:2434 Pileckiego
17:2754 Bukówka
17:3033 Bukówka
17:4834 Żytnia
17:4850 Centrum / Onkologii
18:0012 Dworzec / Autobusowy
18:0144 Kusocińskiego / szpital
18:037 Dworzec / Autobusowy
18:1334 Pileckiego
18:209 Dworzec / Autobusowy
18:2533 Bukówka
18:3344 Kusocińskiego / szpital
18:3634 Pileckiego
18:4450 Centrum / Onkologii
18:5833 Żytnia
19:0654 Bukówka
19:0634 Pileckiego
19:1232 Dworzec / Autobusowy
19:3450 Centrum / Onkologii
19:3612 Dworzec / Autobusowy
19:3634 Pileckiego
19:527 Dworzec / Autobusowy
20:0634 Pileckiego
20:1833 Bukówka
20:2744 Kusocińskiego / szpital
20:2950 Centrum / Onkologii
20:3634 Pileckiego
20:4654 Bukówka
20:579 Dworzec / Autobusowy
21:0212 Dworzec / Autobusowy
21:0232 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
21:0434 Pileckiego
21:2750 Centrum / Onkologii
21:3434 Pileckiego
21:507 Dworzec / Autobusowy
21:5333 Bukówka
22:0434 Pileckiego
22:1950 Centrum / Onkologii
22:3444 Kusocińskiego / szpital
22:3712 Dworzec / Autobusowy
22:3934 Pileckiego
23:0950 Centrum / Krwiodawstwa
23:1434 Żytnia
23:2233 Bukówka
23:397 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:5712 Dworzec / Autobusowy
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
5:4634 Pileckiego
6:1634 Pileckiego
6:2532 Dworzec / Autobusowy
6:2912 Dworzec / Autobusowy
6:3144 Kusocińskiego / szpital
6:4134 Pileckiego
6:4650 Centrum / Onkologii
7:1134 Pileckiego
7:1354 Bukówka
7:2633 Bukówka
7:407 Dworzec / Autobusowy
7:4134 Pileckiego
7:4350 Centrum / Onkologii
8:1134 Pileckiego
8:1644 Kusocińskiego / szpital
8:1712 Dworzec / Autobusowy
8:4134 Pileckiego
8:4350 Centrum / Onkologii
8:4732 Dworzec / Autobusowy
8:5354 Bukówka
9:0533 Bukówka
9:0634 Pileckiego
9:079 Dworzec / Autobusowy
9:307 Dworzec / Autobusowy
9:3834 Pileckiego
9:5050 Centrum / Onkologii
9:5153 Morcinka / działki
10:0944 Kusocińskiego / szpital
10:1212 Dworzec / Autobusowy
10:1434 Pileckiego
10:4154 Bukówka
10:4434 Pileckiego
10:4750 Centrum / Onkologii
10:537 Dworzec / Autobusowy
11:0033 Bukówka
11:0732 Dworzec / Autobusowy
11:1434 Pileckiego
11:1653 Morcinka / działki
11:249 Dworzec / Autobusowy
11:4434 Pileckiego
11:4650 Centrum / Onkologii
11:4744 Kusocińskiego / szpital
12:0312 Dworzec / Autobusowy
12:1554 Bukówka
12:1934 Pileckiego
12:4153 Morcinka / działki
12:4850 Centrum / Onkologii
12:4934 Pileckiego
12:5233 Bukówka
13:069 Dworzec / Autobusowy
13:0932 Dworzec / Autobusowy
13:1934 Pileckiego
13:2744 Kusocińskiego / szpital
13:3512 Dworzec / Autobusowy
13:4350 Centrum / Onkologii
13:4934 Pileckiego
14:0054 Bukówka
14:1453 Morcinka / działki
14:2434 Pileckiego
14:4450 Centrum / Onkologii
14:4533 Bukówka
14:5434 Pileckiego
15:0112 Dworzec / Autobusowy
15:137 Dworzec / Autobusowy
15:1544 Kusocińskiego / szpital
15:2434 Pileckiego
15:3953 Morcinka / działki
15:4454 Bukówka
15:4950 Centrum / Onkologii
15:5434 Pileckiego
16:159 Dworzec / Autobusowy
16:2934 Pileckiego
16:3033 Bukówka
16:3312 Dworzec / Autobusowy
16:4650 Centrum / Onkologii
16:4953 Morcinka / działki
16:5544 Kusocińskiego / szpital
17:0434 Pileckiego
17:067 Dworzec / Autobusowy
17:2754 Bukówka
17:3834 Pileckiego
17:4550 Centrum / Onkologii
17:529 Dworzec / Autobusowy
18:0834 Pileckiego
18:1512 Dworzec / Autobusowy
18:2533 Bukówka
18:277 Dworzec / Autobusowy
18:3344 Kusocińskiego / szpital
18:3634 Pileckiego
18:4050 Centrum / Onkologii
19:0634 Pileckiego
19:0654 Bukówka
19:1232 Dworzec / Autobusowy
19:3634 Pileckiego
19:397 Dworzec / Autobusowy
19:4350 Centrum / Onkologii
19:4612 Dworzec / Autobusowy
20:1033 Bukówka
20:1134 Pileckiego
20:2744 Kusocińskiego / szpital
20:3654 Bukówka
20:4450 Centrum / Onkologii
20:5934 Pileckiego
21:2332 Dworzec / Autobusowy
21:2512 Dworzec / Autobusowy
21:3434 Pileckiego
21:387 Dworzec / Autobusowy
21:3950 Centrum / Onkologii
21:4933 Bukówka
22:0934 Pileckiego
22:3150 Centrum / Onkologii
22:3444 Kusocińskiego / szpital
22:4434 Żytnia
23:1650 Centrum / Krwiodawstwa
23:1833 Bukówka