Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Os. Podkarczówka

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
4:1235 Os. Podkarczówka
4:4135 Os. Podkarczówka
4:4623 Os. Podkarczówka
5:0135 Os. Podkarczówka
5:1535 Os. Podkarczówka
5:1623 Os. Podkarczówka
5:3335 Os. Podkarczówka
5:4335 Os. Podkarczówka
5:4935 Os. Podkarczówka
5:5923 Os. Podkarczówka
6:0535 Os. Podkarczówka
6:0935 Os. Podkarczówka
6:2435 Os. Podkarczówka
6:2935 Os. Podkarczówka
6:3823 Os. Podkarczówka
6:4435 Os. Podkarczówka
6:5535 Os. Podkarczówka
6:5935 Os. Podkarczówka
7:0935 Os. Podkarczówka
7:2023 Os. Podkarczówka
7:2035 Os. Podkarczówka
7:3135 Os. Podkarczówka
7:4135 Os. Podkarczówka
7:5235 Os. Podkarczówka
8:0235 Os. Podkarczówka
8:0323 Os. Podkarczówka
8:1335 Os. Podkarczówka
8:2635 Os. Podkarczówka
8:3935 Os. Podkarczówka
8:5035 Os. Podkarczówka
8:5723 Os. Podkarczówka
9:0035 Os. Podkarczówka
9:1035 Os. Podkarczówka
9:2035 Os. Podkarczówka
9:2323 Os. Podkarczówka
9:3035 Os. Podkarczówka
9:4135 Os. Podkarczówka
9:5635 Os. Podkarczówka
10:0935 Os. Podkarczówka
10:2635 Os. Podkarczówka
10:4135 Os. Podkarczówka
10:5435 Os. Podkarczówka
11:0835 Os. Podkarczówka
11:2235 Os. Podkarczówka
11:3535 Os. Podkarczówka
11:5035 Os. Podkarczówka
12:0435 Os. Podkarczówka
12:2135 Os. Podkarczówka
12:3335 Os. Podkarczówka
12:3735 Os. Podkarczówka
12:5035 Os. Podkarczówka
13:0435 Os. Podkarczówka
13:1535 Os. Podkarczówka
13:2835 Os. Podkarczówka
13:3223 Os. Podkarczówka
13:4435 Os. Podkarczówka
13:5735 Os. Podkarczówka
14:0035 Os. Podkarczówka
14:1335 Os. Podkarczówka
14:1423 Os. Podkarczówka
14:2735 Os. Podkarczówka
14:3935 Os. Podkarczówka
14:5135 Os. Podkarczówka
15:0123 Os. Podkarczówka
15:0335 Os. Podkarczówka
15:1435 Os. Podkarczówka
15:2535 Os. Podkarczówka
15:3735 Os. Podkarczówka
15:4935 Os. Podkarczówka
15:5123 Os. Podkarczówka
16:0335 Os. Podkarczówka
16:1535 Os. Podkarczówka
16:2835 Os. Podkarczówka
16:4235 Os. Podkarczówka
16:4423 Os. Podkarczówka
16:5435 Os. Podkarczówka
17:0535 Os. Podkarczówka
17:1135 Os. Podkarczówka
17:1435 Os. Podkarczówka
17:2323 Os. Podkarczówka
17:2635 Os. Podkarczówka
17:4035 Os. Podkarczówka
17:5035 Os. Podkarczówka
18:0135 Os. Podkarczówka
18:0123 Os. Podkarczówka
18:1335 Os. Podkarczówka
18:2435 Os. Podkarczówka
18:3635 Os. Podkarczówka
18:4223 Os. Podkarczówka
18:4835 Os. Podkarczówka
19:0135 Os. Podkarczówka
19:1535 Os. Podkarczówka
19:3135 Os. Podkarczówka
19:4635 Os. Podkarczówka
20:0135 Os. Podkarczówka
20:1635 Os. Podkarczówka
20:3235 Os. Podkarczówka
20:5035 Os. Podkarczówka
21:0535 Os. Podkarczówka
21:2035 Os. Podkarczówka
21:2823 Os. Podkarczówka
21:3735 Os. Podkarczówka
21:5635 Os. Podkarczówka
22:1235 Os. Podkarczówka
22:3035 Os. Podkarczówka
22:3723 Os. Podkarczówka
22:4635 Os. Podkarczówka
23:0535 Os. Podkarczówka
23:1835 Os. Podkarczówka
23:3935 Os. Podkarczówka
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
4:2335 Os. Podkarczówka
4:4223 Os. Podkarczówka
4:4335 Os. Podkarczówka
5:0135 Os. Podkarczówka
5:1835 Os. Podkarczówka
5:3135 Os. Podkarczówka
5:4835 Os. Podkarczówka
5:5123 Os. Podkarczówka
6:1135 Os. Podkarczówka
6:3135 Os. Podkarczówka
6:4835 Os. Podkarczówka
7:1135 Os. Podkarczówka
7:1323 Os. Podkarczówka
7:2935 Os. Podkarczówka
7:4635 Os. Podkarczówka
8:0335 Os. Podkarczówka
8:2035 Os. Podkarczówka
8:2723 Os. Podkarczówka
8:27Z Os. Podkarczówka
8:3835 Os. Podkarczówka
8:4735 Os. Podkarczówka
9:0335 Os. Podkarczówka
9:2435 Os. Podkarczówka
9:3935 Os. Podkarczówka
9:5435 Os. Podkarczówka
9:55Z Os. Podkarczówka
10:0935 Os. Podkarczówka
10:2435 Os. Podkarczówka
10:3935 Os. Podkarczówka
10:5435 Os. Podkarczówka
11:0935 Os. Podkarczówka
11:2435 Os. Podkarczówka
11:30Z Os. Podkarczówka
11:3935 Os. Podkarczówka
11:5935 Os. Podkarczówka
12:1435 Os. Podkarczówka
12:3435 Os. Podkarczówka
12:4935 Os. Podkarczówka
13:0435 Os. Podkarczówka
13:10Z Os. Podkarczówka
13:1923 Os. Podkarczówka
13:1935 Os. Podkarczówka
13:3435 Os. Podkarczówka
13:4935 Os. Podkarczówka
14:0435 Os. Podkarczówka
14:1935 Os. Podkarczówka
14:3435 Os. Podkarczówka
14:3723 Os. Podkarczówka
14:40Z Os. Podkarczówka
14:4935 Os. Podkarczówka
15:0435 Os. Podkarczówka
15:1935 Os. Podkarczówka
15:3935 Os. Podkarczówka
15:5935 Os. Podkarczówka
16:0323 Os. Podkarczówka
16:1435 Os. Podkarczówka
16:18Z Os. Podkarczówka
16:2935 Os. Podkarczówka
16:4435 Os. Podkarczówka
16:5935 Os. Podkarczówka
17:1435 Os. Podkarczówka
17:1823 Os. Podkarczówka
17:2935 Os. Podkarczówka
17:4435 Os. Podkarczówka
17:45Z Os. Podkarczówka
17:5935 Os. Podkarczówka
18:1935 Os. Podkarczówka
18:4335 Os. Podkarczówka
19:0935 Os. Podkarczówka
19:3935 Os. Podkarczówka
20:0435 Os. Podkarczówka
20:2935 Os. Podkarczówka
20:5435 Os. Podkarczówka
21:1935 Os. Podkarczówka
21:4435 Os. Podkarczówka
22:0935 Os. Podkarczówka
22:3435 Os. Podkarczówka
22:5935 Os. Podkarczówka
23:2435 Os. Podkarczówka
23:4435 Os. Podkarczówka
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
4:2835 Os. Podkarczówka
4:5035 Os. Podkarczówka
5:1535 Os. Podkarczówka
5:3735 Os. Podkarczówka
6:0235 Os. Podkarczówka
6:2735 Os. Podkarczówka
6:5235 Os. Podkarczówka
7:1735 Os. Podkarczówka
7:4235 Os. Podkarczówka
8:0735 Os. Podkarczówka
8:27Z Os. Podkarczówka
8:3835 Os. Podkarczówka
9:0435 Os. Podkarczówka
9:2935 Os. Podkarczówka
9:5435 Os. Podkarczówka
9:55Z Os. Podkarczówka
10:1935 Os. Podkarczówka
10:4435 Os. Podkarczówka
11:1635 Os. Podkarczówka
11:31Z Os. Podkarczówka
11:4235 Os. Podkarczówka
12:0735 Os. Podkarczówka
12:3235 Os. Podkarczówka
12:5735 Os. Podkarczówka
12:58Z Os. Podkarczówka
13:2235 Os. Podkarczówka
13:4735 Os. Podkarczówka
14:1235 Os. Podkarczówka
14:3735 Os. Podkarczówka
14:38Z Os. Podkarczówka
15:0235 Os. Podkarczówka
15:2735 Os. Podkarczówka
15:5235 Os. Podkarczówka
16:2135 Os. Podkarczówka
16:23Z Os. Podkarczówka
16:4935 Os. Podkarczówka
17:1435 Os. Podkarczówka
17:4035 Os. Podkarczówka
17:56Z Os. Podkarczówka
18:0535 Os. Podkarczówka
18:2735 Os. Podkarczówka
18:5835 Os. Podkarczówka
19:2435 Os. Podkarczówka
19:4935 Os. Podkarczówka
20:1435 Os. Podkarczówka
20:3935 Os. Podkarczówka
21:0435 Os. Podkarczówka
21:2935 Os. Podkarczówka
21:5435 Os. Podkarczówka
22:1935 Os. Podkarczówka
22:3735 Os. Podkarczówka
23:0935 Os. Podkarczówka
23:4235 Os. Podkarczówka