Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Os. Ślichowice, Os. Podkarczówka, Kolberga, Na Stadion, Os. Chęcińskie, Kusocińskiego / szpital, Kruszelnickiego, Bukówka, Cedzyna / cmentarz, Grunwaldzka / Mielczarskiego, Ściegiennego / Husarska, Żytnia, Wapiennikowa os. Kochanowskiego, Jagiellońska MPK, Dworzec Kolejowy

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:07N2 Bukówka
0:57N2 Bukówka
1:47N2 Bukówka
2:39N2 Bukówka
3:29N2 Bukówka
3:5246 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:00N2 Żytnia
4:4246 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:50N2 Żytnia
4:5635 Os. Podkarczówka
5:0046 Os. Ślichowice
5:05103 Na Stadion
5:1646 Os. Ślichowice
5:3035 Os. Podkarczówka
5:3213 Kolberga
5:33103 Na Stadion
5:3836 Os. Chęcińskie
5:3946 Os. Ślichowice
5:49102 Kruszelnickiego
5:5035 Os. Podkarczówka
5:5213 Kolberga
5:5424 Kusocińskiego / szpital
5:5946 Os. Ślichowice
6:01103 Na Stadion
6:0513 Kolberga
6:0936 Os. Chęcińskie
6:1035 Os. Podkarczówka
6:1746 Os. Ślichowice
6:21103 Na Stadion
6:2424 Kusocińskiego / szpital
6:2535 Os. Podkarczówka
6:3346 Os. Ślichowice
6:3513 Kolberga
6:3936 Os. Chęcińskie
6:4035 Os. Podkarczówka
6:4446 Os. Ślichowice
6:5035 Os. Podkarczówka
6:50103 Na Stadion
6:5424 Kusocińskiego / szpital
6:5546 Os. Ślichowice
6:57102 Kruszelnickiego
7:0035 Os. Podkarczówka
7:0646 Os. Ślichowice
7:0713 Kolberga
7:1135 Os. Podkarczówka
7:1236 Os. Chęcińskie
7:15103 Na Stadion
7:1646 Os. Ślichowice
7:2135 Os. Podkarczówka
7:2546 Os. Ślichowice
7:3235 Os. Podkarczówka
7:3213 Kolberga
7:3546 Os. Ślichowice
7:4235 Os. Podkarczówka
7:4646 Os. Ślichowice
7:46103 Na Stadion
7:4924 Kusocińskiego / szpital
7:5335 Os. Podkarczówka
7:5636 Os. Chęcińskie
7:5946 Os. Ślichowice
8:0635 Os. Podkarczówka
8:09102 Kruszelnickiego
8:10103 Na Stadion
8:1013 Kolberga
8:1246 Os. Ślichowice
8:1824 Kusocińskiego / szpital
8:1935 Os. Podkarczówka
8:2546 Os. Ślichowice
8:3035 Os. Podkarczówka
8:3436 Os. Chęcińskie
8:3546 Os. Ślichowice
8:3713 Kolberga
8:4035 Os. Podkarczówka
8:45103 Na Stadion
8:4746 Os. Ślichowice
8:5035 Os. Podkarczówka
8:5024 Kusocińskiego / szpital
8:5746 Os. Ślichowice
9:0035 Os. Podkarczówka
9:0313 Kolberga
9:0736 Os. Chęcińskie
9:0846 Os. Ślichowice
9:1035 Os. Podkarczówka
9:13103 Na Stadion
9:1846 Os. Ślichowice
9:18102 Kruszelnickiego
9:2135 Os. Podkarczówka
9:2913 Kolberga
9:2946 Os. Ślichowice
9:3635 Os. Podkarczówka
9:41103 Na Stadion
9:4446 Os. Ślichowice
9:4536 Os. Chęcińskie
9:4524 Kusocińskiego / szpital
9:4935 Os. Podkarczówka
9:5413 Kolberga
9:5946 Os. Ślichowice
10:0635 Os. Podkarczówka
10:10103 Na Stadion
10:1446 Os. Ślichowice
10:1836 Os. Chęcińskie
10:2135 Os. Podkarczówka
10:2213 Kolberga
10:2946 Os. Ślichowice
10:3435 Os. Podkarczówka
10:36102 Kruszelnickiego
10:4446 Os. Ślichowice
10:4524 Kusocińskiego / szpital
10:46103 Na Stadion
10:4835 Os. Podkarczówka
10:4813 Kolberga
10:5546 Os. Ślichowice
10:5636 Os. Chęcińskie
11:0235 Os. Podkarczówka
11:0846 Os. Ślichowice
11:1413 Kolberga
11:1535 Os. Podkarczówka
11:2346 Os. Ślichowice
11:24103 Na Stadion
11:3035 Os. Podkarczówka
11:3524 Kusocińskiego / szpital
11:3846 Os. Ślichowice
11:3836 Os. Chęcińskie
11:4013 Kolberga
11:4435 Os. Podkarczówka
11:46102 Kruszelnickiego
11:5246 Os. Ślichowice
11:53103 Na Stadion
12:0135 Os. Podkarczówka
12:0846 Os. Ślichowice
12:1513 Kolberga
12:1636 Os. Chęcińskie
12:1735 Os. Podkarczówka
12:22103 Na Stadion
12:2346 Os. Ślichowice
12:3035 Os. Podkarczówka
12:3524 Kusocińskiego / szpital
12:3746 Os. Ślichowice
12:4213 Kolberga
12:4435 Os. Podkarczówka
12:51103 Na Stadion
12:5535 Os. Podkarczówka
12:5936 Os. Chęcińskie
12:5946 Os. Ślichowice
13:03102 Kruszelnickiego
13:0813 Kolberga
13:0835 Os. Podkarczówka
13:1446 Os. Ślichowice
13:22103 Na Stadion
13:2235 Os. Podkarczówka
13:2524 Kusocińskiego / szpital
13:2946 Os. Ślichowice
13:3713 Kolberga
13:3835 Os. Podkarczówka
13:4436 Os. Chęcińskie
13:4546 Os. Ślichowice
13:48103 Na Stadion
13:5135 Os. Podkarczówka
13:5946 Os. Ślichowice
14:0535 Os. Podkarczówka
14:0513 Kolberga
14:11103 Na Stadion
14:1146 Os. Ślichowice
14:14102 Kruszelnickiego
14:1735 Os. Podkarczówka
14:2346 Os. Ślichowice
14:2524 Kusocińskiego / szpital
14:2936 Os. Chęcińskie
14:2935 Os. Podkarczówka
14:3413 Kolberga
14:3546 Os. Ślichowice
14:4135 Os. Podkarczówka
14:4646 Os. Ślichowice
14:47103 Na Stadion
14:5235 Os. Podkarczówka
14:5946 Os. Ślichowice
14:5913 Kolberga
15:0335 Os. Podkarczówka
15:0946 Os. Ślichowice
15:1535 Os. Podkarczówka
15:15103 Na Stadion
15:2024 Kusocińskiego / szpital
15:2146 Os. Ślichowice
15:2636 Os. Chęcińskie
15:2735 Os. Podkarczówka
15:3346 Os. Ślichowice
15:3513 Kolberga
15:4135 Os. Podkarczówka
15:42102 Kruszelnickiego
15:42103 Na Stadion
15:4746 Os. Ślichowice
15:5335 Os. Podkarczówka
15:5936 Os. Chęcińskie
15:5946 Os. Ślichowice
16:0413 Kolberga
16:0635 Os. Podkarczówka
16:07103 Na Stadion
16:1346 Os. Ślichowice
16:2035 Os. Podkarczówka
16:2646 Os. Ślichowice
16:3213 Kolberga
16:3235 Os. Podkarczówka
16:3524 Kusocińskiego / szpital
16:3846 Os. Ślichowice
16:4236 Os. Chęcińskie
16:42103 Na Stadion
16:4335 Os. Podkarczówka
16:4846 Os. Ślichowice
16:52102 Kruszelnickiego
16:5435 Os. Podkarczówka
16:5913 Kolberga
16:5946 Os. Ślichowice
17:0635 Os. Podkarczówka
17:1446 Os. Ślichowice
17:15103 Na Stadion
17:2035 Os. Podkarczówka
17:2024 Kusocińskiego / szpital
17:2646 Os. Ślichowice
17:2736 Os. Chęcińskie
17:2813 Kolberga
17:3035 Os. Podkarczówka
17:3546 Os. Ślichowice
17:4135 Os. Podkarczówka
17:4746 Os. Ślichowice
17:50103 Na Stadion
17:5335 Os. Podkarczówka
17:5613 Kolberga
18:0046 Os. Ślichowice
18:02102 Kruszelnickiego
18:0436 Os. Chęcińskie
18:0535 Os. Podkarczówka
18:1246 Os. Ślichowice
18:1735 Os. Podkarczówka
18:2013 Kolberga
18:20103 Na Stadion
18:2346 Os. Ślichowice
18:2935 Os. Podkarczówka
18:3024 Kusocińskiego / szpital
18:3646 Os. Ślichowice
18:3736 Os. Chęcińskie
18:4235 Os. Podkarczówka
18:4946 Os. Ślichowice
18:5413 Kolberga
18:5635 Os. Podkarczówka
18:59103 Na Stadion
19:0424 Kusocińskiego / szpital
19:0546 Os. Ślichowice
19:0736 Os. Chęcińskie
19:1113 Kolberga
19:1235 Os. Podkarczówka
19:19102 Kruszelnickiego
19:2246 Os. Ślichowice
19:2735 Os. Podkarczówka
19:34103 Na Stadion
19:3513 Kolberga
19:4046 Os. Ślichowice
19:4235 Os. Podkarczówka
19:4736 Os. Chęcińskie
19:5546 Os. Ślichowice
19:5735 Os. Podkarczówka
19:5813 Kolberga
20:1146 Os. Ślichowice
20:12103 Na Stadion
20:1335 Os. Podkarczówka
20:1424 Kusocińskiego / szpital
20:1736 Os. Chęcińskie
20:2013 Kolberga
20:21102 Kruszelnickiego
20:3135 Os. Podkarczówka
20:3446 Os. Ślichowice
20:4635 Os. Podkarczówka
20:4913 Kolberga
20:4924 Kusocińskiego / szpital
20:50103 Na Stadion
20:5046 Os. Ślichowice
20:5836 Os. Chęcińskie
21:0135 Os. Podkarczówka
21:0646 Os. Ślichowice
21:16102 Dworzec Kolejowy
21:1835 Os. Podkarczówka
21:2036 Os. Chęcińskie
21:22103 Na Stadion
21:2446 Os. Ślichowice
21:3513 Kolberga
21:3735 Os. Podkarczówka
21:4346 Os. Ślichowice
21:4924 Kusocińskiego / szpital
21:51103 Na Stadion
21:5335 Os. Podkarczówka
21:5736 Os. Chęcińskie
22:0446 Os. Ślichowice
22:1135 Os. Podkarczówka
22:1946 Os. Ślichowice
22:1924 Wapiennikowa os. Kochanowskiego
22:2136 Os. Chęcińskie
22:2735 Os. Podkarczówka
22:32103 Ściegiennego / Husarska
22:3946 Os. Ślichowice
22:4013 Kolberga
22:4635 Os. Podkarczówka
22:5935 Os. Podkarczówka
23:01103 Ściegiennego / Husarska
23:0346 Os. Ślichowice
23:17N2 Bukówka
23:1924 Wapiennikowa os. Kochanowskiego
23:2035 Os. Podkarczówka
23:2446 Os. Ślichowice
23:27103 Ściegiennego / Husarska
23:3846 Os. Ślichowice
23:4413 Kolberga
23:5546 Grunwaldzka / Mielczarskiego
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:07N2 Bukówka
0:57N2 Bukówka
1:47N2 Bukówka
2:39N2 Bukówka
3:29N2 Bukówka
4:00N2 Żytnia
4:0246 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:4246 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:50N2 Żytnia
5:1235 Os. Podkarczówka
5:2046 Os. Ślichowice
5:2113 Kolberga
5:2935 Os. Podkarczówka
5:3346 Os. Ślichowice
5:4846 Os. Ślichowice
5:5235 Os. Podkarczówka
5:5313 Kolberga
5:5424 Kusocińskiego / szpital
5:57103 Na Stadion
6:0346 Os. Ślichowice
6:1235 Os. Podkarczówka
6:1836 Os. Chęcińskie
6:1846 Os. Ślichowice
6:2924 Kusocińskiego / szpital
6:2935 Os. Podkarczówka
6:3213 Kolberga
6:3346 Os. Ślichowice
6:43103 Na Stadion
6:4846 Os. Ślichowice
6:5235 Os. Podkarczówka
7:0113 Kolberga
7:0346 Os. Ślichowice
7:05102 Kruszelnickiego
7:1035 Os. Podkarczówka
7:1846 Os. Ślichowice
7:1936 Os. Chęcińskie
7:2735 Os. Podkarczówka
7:3424 Kusocińskiego / szpital
7:3446 Os. Ślichowice
7:4113 Kolberga
7:42103 Na Stadion
7:4435 Os. Podkarczówka
7:4946 Os. Ślichowice
8:0135 Os. Podkarczówka
8:0446 Os. Ślichowice
8:1813 Kolberga
8:1935 Os. Podkarczówka
8:1946 Os. Ślichowice
8:2524 Kusocińskiego / szpital
8:3136 Os. Chęcińskie
8:32103 Na Stadion
8:3446 Os. Ślichowice
8:4435 Os. Podkarczówka
8:4946 Os. Ślichowice
9:0413 Kolberga
9:0535 Os. Podkarczówka
9:1446 Os. Ślichowice
9:2035 Os. Podkarczówka
9:2524 Kusocińskiego / szpital
9:26103 Na Stadion
9:2946 Os. Ślichowice
9:31102 Kruszelnickiego
9:3436 Os. Chęcińskie
9:3535 Os. Podkarczówka
9:4013 Kolberga
9:4446 Os. Ślichowice
9:5035 Os. Podkarczówka
9:50F Cedzyna / cmentarz
9:5946 Os. Ślichowice
10:0535 Os. Podkarczówka
10:13103 Na Stadion
10:1446 Os. Ślichowice
10:1524 Kusocińskiego / szpital
10:1713 Kolberga
10:2035 Os. Podkarczówka
10:2946 Os. Ślichowice
10:3535 Os. Podkarczówka
10:3736 Os. Chęcińskie
10:4446 Os. Ślichowice
10:5035 Os. Podkarczówka
10:5613 Kolberga
10:5946 Os. Ślichowice
11:0535 Os. Podkarczówka
11:09F Cedzyna / cmentarz
11:1024 Kusocińskiego / szpital
11:1446 Os. Ślichowice
11:17103 Na Stadion
11:2035 Os. Podkarczówka
11:2946 Os. Ślichowice
11:4035 Os. Podkarczówka
11:4213 Kolberga
11:4936 Os. Chęcińskie
11:51102 Kruszelnickiego
11:5446 Os. Ślichowice
11:5535 Os. Podkarczówka
12:0024 Kusocińskiego / szpital
12:09103 Na Stadion
12:0946 Os. Ślichowice
12:1535 Os. Podkarczówka
12:1913 Kolberga
12:2446 Os. Ślichowice
12:3035 Os. Podkarczówka
12:30F Cedzyna / cmentarz
12:3946 Os. Ślichowice
12:4535 Os. Podkarczówka
12:5136 Os. Chęcińskie
12:5446 Os. Ślichowice
12:5613 Kolberga
13:0035 Os. Podkarczówka
13:0024 Kusocińskiego / szpital
13:07103 Na Stadion
13:0946 Os. Ślichowice
13:1535 Os. Podkarczówka
13:2446 Os. Ślichowice
13:3035 Os. Podkarczówka
13:3313 Kolberga
13:3946 Os. Ślichowice
13:4524 Kusocińskiego / szpital
13:4535 Os. Podkarczówka
13:51F Cedzyna / cmentarz
13:51103 Na Stadion
13:5446 Os. Ślichowice
13:5736 Os. Chęcińskie
14:0035 Os. Podkarczówka
14:0946 Os. Ślichowice
14:1013 Kolberga
14:11102 Kruszelnickiego
14:1535 Os. Podkarczówka
14:2446 Os. Ślichowice
14:3035 Os. Podkarczówka
14:3946 Os. Ślichowice
14:4535 Os. Podkarczówka
14:47103 Na Stadion
14:4813 Kolberga
14:5024 Kusocińskiego / szpital
14:5446 Os. Ślichowice
15:0035 Os. Podkarczówka
15:0136 Os. Chęcińskie
15:0946 Os. Ślichowice
15:2035 Os. Podkarczówka
15:2446 Os. Ślichowice
15:25F Cedzyna / cmentarz
15:2613 Kolberga
15:37103 Na Stadion
15:4035 Os. Podkarczówka
15:4946 Os. Ślichowice
15:5535 Os. Podkarczówka
16:0113 Kolberga
16:0446 Os. Ślichowice
16:1035 Os. Podkarczówka
16:1336 Os. Chęcińskie
16:1946 Os. Ślichowice
16:2535 Os. Podkarczówka
16:31103 Na Stadion
16:3446 Os. Ślichowice
16:37102 Kruszelnickiego
16:4035 Os. Podkarczówka
16:4024 Kusocińskiego / szpital
16:43F Cedzyna / cmentarz
16:4813 Kolberga
16:4946 Os. Ślichowice
16:5535 Os. Podkarczówka
17:0446 Os. Ślichowice
17:1035 Os. Podkarczówka
17:1636 Os. Chęcińskie
17:1946 Os. Ślichowice
17:2413 Kolberga
17:2535 Os. Podkarczówka
17:30103 Na Stadion
17:3446 Os. Ślichowice
17:4035 Os. Podkarczówka
17:4946 Os. Ślichowice
17:5035 Jagiellońska MPK
18:0035 Os. Podkarczówka
18:0213 Kolberga
18:0946 Os. Ślichowice
18:1936 Os. Chęcińskie
18:23103 Na Stadion
18:2435 Os. Podkarczówka
18:3346 Os. Ślichowice
18:3513 Kolberga
18:3524 Kusocińskiego / szpital
18:5035 Os. Podkarczówka
18:5746 Os. Ślichowice
19:00102 Kruszelnickiego
19:0813 Kolberga
19:11103 Na Stadion
19:2035 Os. Podkarczówka
19:2536 Os. Chęcińskie
19:3346 Os. Ślichowice
19:3613 Kolberga
19:4535 Os. Podkarczówka
19:5846 Os. Ślichowice
20:02103 Na Stadion
20:1035 Os. Podkarczówka
20:1613 Kolberga
20:1824 Kusocińskiego / szpital
20:2246 Os. Ślichowice
20:2536 Os. Chęcińskie
20:3535 Os. Podkarczówka
20:4513 Kolberga
20:4846 Os. Ślichowice
20:58103 Na Stadion
21:0035 Os. Podkarczówka
21:1346 Os. Ślichowice
21:2536 Os. Chęcińskie
21:2535 Os. Podkarczówka
21:3846 Os. Ślichowice
21:4413 Kolberga
21:4824 Kusocińskiego / szpital
21:50103 Na Stadion
21:5035 Os. Podkarczówka
22:0346 Os. Ślichowice
22:1535 Os. Podkarczówka
22:2846 Os. Ślichowice
22:34103 Ściegiennego / Husarska
22:4035 Os. Podkarczówka
22:4313 Kolberga
22:5346 Os. Ślichowice
23:0535 Os. Podkarczówka
23:17N2 Bukówka
23:1824 Wapiennikowa os. Kochanowskiego
23:1846 Os. Ślichowice
23:25103 Ściegiennego / Husarska
23:2535 Os. Podkarczówka
23:4213 Kolberga
23:4346 Grunwaldzka / Mielczarskiego
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:07N2 Bukówka
0:57N2 Bukówka
1:47N2 Bukówka
2:39N2 Bukówka
3:29N2 Bukówka
4:00N2 Żytnia
4:4246 Grunwaldzka / Mielczarskiego
4:50N2 Żytnia
5:1835 Os. Podkarczówka
5:3246 Os. Ślichowice
5:4335 Os. Podkarczówka
5:51103 Na Stadion
5:5746 Os. Ślichowice
6:0835 Os. Podkarczówka
6:1836 Os. Chęcińskie
6:1846 Os. Ślichowice
6:2924 Kusocińskiego / szpital
6:3335 Os. Podkarczówka
6:3713 Kolberga
6:4746 Os. Ślichowice
6:56102 Kruszelnickiego
6:5835 Os. Podkarczówka
7:1246 Os. Ślichowice
7:1736 Os. Chęcińskie
7:2335 Os. Podkarczówka
7:27103 Na Stadion
7:3746 Os. Ślichowice
7:4313 Kolberga
7:4835 Os. Podkarczówka
8:0846 Os. Ślichowice
8:1924 Kusocińskiego / szpital
8:1935 Os. Podkarczówka
8:2536 Os. Chęcińskie
8:3346 Os. Ślichowice
8:4535 Os. Podkarczówka
8:5846 Os. Ślichowice
8:58102 Kruszelnickiego
9:0013 Kolberga
9:1035 Os. Podkarczówka
9:23103 Na Stadion
9:2346 Os. Ślichowice
9:2836 Os. Chęcińskie
9:3535 Os. Podkarczówka
9:48F Cedzyna / cmentarz
9:4846 Os. Ślichowice
10:0035 Os. Podkarczówka
10:0424 Kusocińskiego / szpital
10:04103 Na Stadion
10:1113 Kolberga
10:1346 Os. Ślichowice
10:2535 Os. Podkarczówka
10:3536 Os. Chęcińskie
10:3846 Os. Ślichowice
10:5735 Os. Podkarczówka
11:01F Cedzyna / cmentarz
11:06103 Na Stadion
11:1146 Os. Ślichowice
11:2335 Os. Podkarczówka
11:2313 Kolberga
11:24102 Kruszelnickiego
11:3646 Os. Ślichowice
11:4424 Kusocińskiego / szpital
11:4736 Os. Chęcińskie
11:4835 Os. Podkarczówka
11:57103 Na Stadion
12:0146 Os. Ślichowice
12:1335 Os. Podkarczówka
12:23F Cedzyna / cmentarz
12:2646 Os. Ślichowice
12:3835 Os. Podkarczówka
12:4513 Kolberga
12:5146 Os. Ślichowice
12:5136 Os. Chęcińskie
12:58103 Na Stadion
13:0335 Os. Podkarczówka
13:1646 Os. Ślichowice
13:2424 Kusocińskiego / szpital
13:2835 Os. Podkarczówka
13:40102 Kruszelnickiego
13:40103 Na Stadion
13:4146 Os. Ślichowice
13:49F Cedzyna / cmentarz
13:5335 Os. Podkarczówka
13:5736 Os. Chęcińskie
13:5813 Kolberga
14:0646 Os. Ślichowice
14:1835 Os. Podkarczówka
14:3146 Os. Ślichowice
14:4335 Os. Podkarczówka
14:45103 Na Stadion
14:5646 Os. Ślichowice
15:02F Cedzyna / cmentarz
15:0336 Os. Chęcińskie
15:0424 Kusocińskiego / szpital
15:0835 Os. Podkarczówka
15:1113 Kolberga
15:2146 Os. Ślichowice
15:32103 Na Stadion
15:3335 Os. Podkarczówka
15:4646 Os. Ślichowice
15:55102 Kruszelnickiego
16:0235 Os. Podkarczówka
16:0936 Os. Chęcińskie
16:1146 Os. Ślichowice
16:22F Cedzyna / cmentarz
16:2413 Kolberga
16:3035 Os. Podkarczówka
16:34103 Na Stadion
16:4424 Kusocińskiego / szpital
16:4446 Os. Ślichowice
16:5535 Os. Podkarczówka
17:0946 Os. Ślichowice
17:16103 Na Stadion
17:2135 Os. Podkarczówka
17:2136 Os. Chęcińskie
17:3135 Jagiellońska MPK
17:3446 Os. Ślichowice
17:4635 Os. Podkarczówka
17:4613 Kolberga
17:5946 Os. Ślichowice
18:0835 Os. Podkarczówka
18:15102 Kruszelnickiego
18:16103 Na Stadion
18:2236 Os. Chęcińskie
18:2446 Os. Ślichowice
18:2924 Kusocińskiego / szpital
18:3935 Os. Podkarczówka
18:4946 Os. Ślichowice
18:5413 Kolberga
19:0535 Os. Podkarczówka
19:1446 Os. Ślichowice
19:2136 Os. Chęcińskie
19:3035 Os. Podkarczówka
19:3946 Os. Ślichowice
19:5535 Os. Podkarczówka
19:5513 Kolberga
19:56103 Na Stadion
20:0446 Os. Ślichowice
20:1924 Kusocińskiego / szpital
20:2035 Os. Podkarczówka
20:2736 Os. Chęcińskie
20:3546 Os. Ślichowice
20:4535 Os. Podkarczówka
20:5046 Os. Ślichowice
21:0413 Kolberga
21:1035 Os. Podkarczówka
21:2436 Os. Chęcińskie
21:2546 Os. Ślichowice
21:3535 Os. Podkarczówka
21:42103 Na Stadion
21:4924 Wapiennikowa os. Kochanowskiego
21:5046 Os. Ślichowice
22:0035 Os. Podkarczówka
22:0413 Kolberga
22:1546 Os. Ślichowice
22:1835 Os. Podkarczówka
22:4046 Os. Ślichowice
22:5035 Os. Podkarczówka
23:0413 Kolberga
23:0546 Os. Ślichowice
23:16103 Ściegiennego / Husarska
23:17N2 Bukówka
23:2335 Os. Podkarczówka
23:3046 Grunwaldzka / Mielczarskiego