Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Pileckiego, Dworzec Autobusowy, Bukówka, Artwińskiego szpital, Kusocińskiego szpital, Kaczmarka, Morcinka / działki, Zalesie, Żytnia, Suków Babie, Czarnowska, Jagiellońska MPK

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:0012 Kaczmarka
0:059 Dworzec Autobusowy
0:1932 Czarnowska
4:5532 Dworzec Autobusowy
4:5834 Pileckiego
4:5833 Bukówka
5:037 Dworzec Autobusowy
5:069 Dworzec Autobusowy
5:1144 Kusocińskiego szpital
5:2334 Pileckiego
5:2633 Suków Babie
5:2812 Kaczmarka
5:3032 Dworzec Autobusowy
5:3444 Kusocińskiego szpital
5:387 Dworzec Autobusowy
5:4334 Pileckiego
5:45111 Zalesie
5:4650 Artwińskiego szpital
6:0350 Artwińskiego szpital
6:0334 Pileckiego
6:069 Dworzec Autobusowy
6:0733 Suków Babie
6:1254 Bukówka
6:1512 Kaczmarka
6:2233 Bukówka
6:2334 Pileckiego
6:2444 Kusocińskiego szpital
6:2453 Morcinka / działki
6:2632 Dworzec Autobusowy
6:3750 Artwińskiego szpital
6:3834 Pileckiego
6:389 Dworzec Autobusowy
6:4233 Suków Babie
6:42111 Zalesie
6:5334 Pileckiego
6:567 Dworzec Autobusowy
6:5753 Morcinka / działki
6:5944 Kusocińskiego szpital
7:0454 Bukówka
7:0650 Artwińskiego szpital
7:0834 Pileckiego
7:1633 Bukówka
7:1712 Kaczmarka
7:1932 Dworzec Autobusowy
7:2434 Pileckiego
7:297 Dworzec Autobusowy
7:38111 Zalesie
7:3934 Pileckiego
7:3950 Artwińskiego szpital
7:3944 Kusocińskiego szpital
7:4153 Morcinka / działki
7:4832 Dworzec Autobusowy
7:509 Dworzec Autobusowy
7:5054 Bukówka
7:5233 Bukówka
7:5434 Pileckiego
7:5912 Kaczmarka
8:0950 Artwińskiego szpital
8:0934 Pileckiego
8:1433 Suków Babie
8:1944 Kusocińskiego szpital
8:2253 Morcinka / działki
8:2434 Pileckiego
8:2632 Dworzec Autobusowy
8:317 Dworzec Autobusowy
8:39111 Zalesie
8:3932 Dworzec Autobusowy
8:3934 Pileckiego
8:3950 Artwińskiego szpital
8:4333 Żytnia
8:4454 Bukówka
8:5434 Pileckiego
8:5944 Kusocińskiego szpital
9:0333 Bukówka
9:0553 Morcinka / działki
9:0750 Artwińskiego szpital
9:0934 Pileckiego
9:2332 Dworzec Autobusowy
9:2434 Pileckiego
9:2412 Kaczmarka
9:2833 Suków Babie
9:327 Dworzec Autobusowy
9:3650 Artwińskiego szpital
9:3934 Pileckiego
9:3944 Kusocińskiego szpital
9:3932 Dworzec Autobusowy
9:43111 Zalesie
9:4454 Bukówka
9:4453 Morcinka / działki
9:5434 Pileckiego
9:5912 Kaczmarka
10:0450 Artwińskiego szpital
10:0934 Pileckiego
10:0933 Bukówka
10:149 Dworzec Autobusowy
10:1944 Kusocińskiego szpital
10:2434 Pileckiego
10:2732 Dworzec Autobusowy
10:30111 Zalesie
10:3353 Morcinka / działki
10:3550 Artwińskiego szpital
10:3854 Bukówka
10:3934 Pileckiego
10:4933 Bukówka
10:5434 Pileckiego
10:56111 Zalesie
10:5944 Kusocińskiego szpital
11:0550 Artwińskiego szpital
11:077 Dworzec Autobusowy
11:0934 Pileckiego
11:1312 Kaczmarka
11:2453 Morcinka / działki
11:2434 Pileckiego
11:2632 Dworzec Autobusowy
11:2933 Bukówka
11:3254 Bukówka
11:3350 Artwińskiego szpital
11:3432 Dworzec Autobusowy
11:3944 Kusocińskiego szpital
11:3934 Pileckiego
11:46111 Zalesie
11:549 Dworzec Autobusowy
11:5434 Pileckiego
11:5512 Kaczmarka
11:5733 Bukówka
12:0934 Pileckiego
12:1053 Morcinka / działki
12:1250 Artwińskiego szpital
12:1944 Kusocińskiego szpital
12:2133 Suków Babie
12:2434 Pileckiego
12:2532 Dworzec Autobusowy
12:2654 Bukówka
12:29111 Zalesie
12:377 Dworzec Autobusowy
12:3934 Pileckiego
12:4050 Artwińskiego szpital
12:4532 Dworzec Autobusowy
12:5434 Pileckiego
12:5753 Morcinka / działki
12:5812 Kaczmarka
12:5944 Kusocińskiego szpital
13:00111 Zalesie
13:0433 Bukówka
13:0950 Artwińskiego szpital
13:0934 Pileckiego
13:1532 Dworzec Autobusowy
13:2434 Pileckiego
13:2754 Bukówka
13:3233 Bukówka
13:369 Dworzec Autobusowy
13:3850 Artwińskiego szpital
13:3944 Kusocińskiego szpital
13:3934 Pileckiego
13:4353 Morcinka / działki
13:46111 Zalesie
13:5434 Pileckiego
13:5532 Dworzec Autobusowy
14:067 Dworzec Autobusowy
14:0650 Artwińskiego szpital
14:0934 Pileckiego
14:1753 Morcinka / działki
14:18111 Zalesie
14:2133 Bukówka
14:2434 Pileckiego
14:2454 Bukówka
14:2544 Kusocińskiego szpital
14:3950 Artwińskiego szpital
14:4134 Pileckiego
14:4333 Suków Babie
14:4412 Kaczmarka
14:5734 Pileckiego
14:5732 Dworzec Autobusowy
15:0044 Kusocińskiego szpital
15:02111 Zalesie
15:0253 Morcinka / działki
15:0750 Artwińskiego szpital
15:0832 Dworzec Autobusowy
15:1234 Pileckiego
15:1833 Bukówka
15:1854 Bukówka
15:209 Dworzec Autobusowy
15:2734 Pileckiego
15:3044 Kusocińskiego szpital
15:3750 Artwińskiego szpital
15:4234 Pileckiego
15:4612 Kaczmarka
15:4653 Morcinka / działki
15:49111 Zalesie
15:5532 Dworzec Autobusowy
15:5734 Pileckiego
16:0650 Artwińskiego szpital
16:117 Dworzec Autobusowy
16:1234 Pileckiego
16:1454 Bukówka
16:1533 Suków Babie
16:23111 Zalesie
16:2734 Pileckiego
16:3053 Morcinka / działki
16:3544 Kusocińskiego szpital
16:3950 Artwińskiego szpital
16:4012 Kaczmarka
16:4234 Pileckiego
16:5033 Bukówka
16:5534 Pileckiego
16:5532 Dworzec Autobusowy
17:017 Dworzec Autobusowy
17:029 Dworzec Autobusowy
17:03111 Zalesie
17:0550 Artwińskiego szpital
17:0553 Morcinka / działki
17:0934 Pileckiego
17:1444 Kusocińskiego szpital
17:1832 Dworzec Autobusowy
17:2054 Bukówka
17:2434 Pileckiego
17:2733 Suków Babie
17:3934 Pileckiego
17:4650 Artwińskiego szpital
17:47111 Jagiellońska MPK
17:5353 Morcinka / działki
17:5434 Pileckiego
17:5444 Kusocińskiego szpital
17:5532 Dworzec Autobusowy
18:0512 Kaczmarka
18:0754 Bukówka
18:0934 Pileckiego
18:1050 Artwińskiego szpital
18:1033 Bukówka
18:147 Dworzec Autobusowy
18:2334 Pileckiego
18:29111 Zalesie
18:3444 Kusocińskiego szpital
18:3612 Kaczmarka
18:379 Dworzec Autobusowy
18:387 Dworzec Autobusowy
18:3850 Artwińskiego szpital
18:3834 Pileckiego
18:3953 Morcinka / działki
18:4533 Suków Babie
18:5334 Pileckiego
18:5632 Dworzec Autobusowy
18:5754 Bukówka
19:01111 Zalesie
19:0850 Artwińskiego szpital
19:0834 Żytnia
19:0912 Kaczmarka
19:1232 Dworzec Autobusowy
19:1353 Morcinka / działki
19:1444 Kusocińskiego szpital
19:2334 Pileckiego
19:2633 Bukówka
19:3350 Artwińskiego szpital
19:3834 Pileckiego
19:4554 Bukówka
19:5233 Suków Babie
19:5334 Żytnia
19:5444 Kusocińskiego szpital
19:5753 Morcinka / działki
19:5850 Artwińskiego szpital
20:0834 Pileckiego
20:1212 Kaczmarka
20:2253 Morcinka / działki
20:2333 Żytnia
20:2334 Pileckiego
20:2850 Artwińskiego szpital
20:3444 Kusocińskiego szpital
20:367 Dworzec Autobusowy
20:409 Dworzec Autobusowy
20:4234 Pileckiego
20:4354 Bukówka
20:46111 Jagiellońska MPK
20:5232 Dworzec Autobusowy
20:5450 Artwińskiego szpital
20:5433 Bukówka
21:0034 Pileckiego
21:0332 Dworzec Autobusowy
21:0753 Morcinka / działki
21:1444 Kusocińskiego szpital
21:2034 Pileckiego
21:2350 Artwińskiego szpital
21:2554 Bukówka
21:4033 Żytnia
21:4034 Pileckiego
21:4650 Artwińskiego szpital
21:4712 Kaczmarka
21:5444 Kusocińskiego szpital
21:597 Dworzec Autobusowy
22:0034 Pileckiego
22:2054 Bukówka
22:2034 Pileckiego
22:2250 Artwińskiego szpital
22:2533 Suków Babie
22:279 Dworzec Autobusowy
22:2912 Kaczmarka
22:3444 Kusocińskiego szpital
22:3632 Dworzec Autobusowy
22:4034 Pileckiego
22:4550 Artwińskiego szpital
23:0034 Żytnia
23:1450 Artwińskiego szpital
23:2034 Żytnia
23:3750 Artwińskiego szpital
23:3944 Żytnia
23:4034 Żytnia
23:567 Czarnowska
24:0012 Kaczmarka
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:0012 Kaczmarka
0:1432 Czarnowska
5:1333 Bukówka
5:1434 Pileckiego
5:3112 Kaczmarka
5:3633 Bukówka
5:4234 Pileckiego
5:5732 Dworzec Autobusowy
6:0250 Artwińskiego szpital
6:1034 Pileckiego
6:279 Dworzec Autobusowy
6:3444 Kusocińskiego szpital
6:3834 Pileckiego
6:4233 Bukówka
6:467 Dworzec Autobusowy
6:4750 Artwińskiego szpital
7:0212 Kaczmarka
7:0233 Bukówka
7:0634 Pileckiego
7:1454 Bukówka
7:3444 Kusocińskiego szpital
7:3634 Pileckiego
7:4432 Dworzec Autobusowy
7:5150 Artwińskiego szpital
7:56111 Zalesie
8:007 Dworzec Autobusowy
8:0434 Pileckiego
8:0933 Bukówka
8:2544 Kusocińskiego szpital
8:2834 Pileckiego
8:3412 Kaczmarka
8:4350 Artwińskiego szpital
8:5234 Pileckiego
8:5454 Bukówka
8:599 Dworzec Autobusowy
9:0353 Morcinka / działki
9:0533 Bukówka
9:1634 Pileckiego
9:2444 Kusocińskiego szpital
9:2532 Dworzec Autobusowy
9:3950 Artwińskiego szpital
9:4034 Pileckiego
9:497 Dworzec Autobusowy
9:52111 Zalesie
10:0434 Pileckiego
10:1044 Kusocińskiego szpital
10:1712 Kaczmarka
10:2834 Pileckiego
10:3150 Artwińskiego szpital
10:3333 Bukówka
10:3453 Morcinka / działki
10:4254 Bukówka
10:5234 Pileckiego
11:1634 Pileckiego
11:2550 Artwińskiego szpital
11:4034 Pileckiego
11:44111 Zalesie
11:4844 Kusocińskiego szpital
11:5953 Morcinka / działki
12:0133 Bukówka
12:0434 Pileckiego
12:0712 Kaczmarka
12:1654 Bukówka
12:2750 Artwińskiego szpital
12:2834 Pileckiego
12:5234 Pileckiego
13:1634 Pileckiego
13:2450 Artwińskiego szpital
13:2844 Kusocińskiego szpital
13:3253 Morcinka / działki
13:33111 Zalesie
13:3433 Bukówka
13:3912 Kaczmarka
13:4034 Pileckiego
14:0154 Bukówka
14:0434 Pileckiego
14:2150 Artwińskiego szpital
14:2333 Bukówka
14:2834 Pileckiego
14:3244 Kusocińskiego szpital
14:3632 Dworzec Autobusowy
14:5234 Pileckiego
14:5253 Morcinka / działki
14:547 Dworzec Autobusowy
15:0512 Kaczmarka
15:1533 Bukówka
15:1634 Pileckiego
15:1644 Kusocińskiego szpital
15:1850 Artwińskiego szpital
15:4034 Pileckiego
15:40111 Zalesie
15:4554 Bukówka
15:5533 Bukówka
16:0434 Pileckiego
16:1244 Kusocińskiego szpital
16:1550 Artwińskiego szpital
16:169 Dworzec Autobusowy
16:2153 Morcinka / działki
16:2834 Pileckiego
16:3712 Kaczmarka
16:377 Dworzec Autobusowy
16:5644 Kusocińskiego szpital
16:5634 Pileckiego
17:0333 Bukówka
17:1250 Artwińskiego szpital
17:1634 Żytnia
17:26111 Zalesie
17:2854 Bukówka
17:3934 Pileckiego
17:4553 Morcinka / działki
17:5244 Kusocińskiego szpital
18:017 Dworzec Autobusowy
18:0434 Pileckiego
18:0533 Bukówka
18:1050 Artwińskiego szpital
18:1712 Kaczmarka
18:219 Dworzec Autobusowy
18:3234 Pileckiego
18:3344 Kusocińskiego szpital
18:5133 Bukówka
19:0150 Artwińskiego szpital
19:0234 Pileckiego
19:0754 Bukówka
19:08111 Jagiellońska MPK
19:1332 Dworzec Autobusowy
19:3234 Pileckiego
19:437 Dworzec Autobusowy
19:4612 Kaczmarka
19:5650 Artwińskiego szpital
20:0234 Pileckiego
20:1733 Bukówka
20:2844 Kusocińskiego szpital
20:3234 Pileckiego
20:4250 Artwińskiego szpital
20:4754 Bukówka
20:589 Dworzec Autobusowy
21:0034 Pileckiego
21:0332 Czarnowska
21:1512 Kaczmarka
21:257 Dworzec Autobusowy
21:3034 Pileckiego
21:3250 Artwińskiego szpital
21:3733 Bukówka
22:0034 Pileckiego
22:2450 Artwińskiego szpital
22:3544 Kusocińskiego szpital
22:3534 Pileckiego
22:4933 Bukówka
22:5412 Kaczmarka
23:1050 Artwińskiego szpital
23:1034 Żytnia
23:127 Czarnowska
24:0012 Kaczmarka
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
5:4234 Pileckiego
6:1034 Pileckiego
6:2632 Dworzec Autobusowy
6:3244 Kusocińskiego szpital
6:3212 Kaczmarka
6:3834 Pileckiego
6:5750 Artwińskiego szpital
7:0634 Pileckiego
7:1454 Bukówka
7:1933 Bukówka
7:3434 Pileckiego
7:4750 Artwińskiego szpital
7:507 Dworzec Autobusowy
8:0234 Pileckiego
8:1444 Kusocińskiego szpital
8:2012 Kaczmarka
8:3034 Pileckiego
8:3650 Artwińskiego szpital
8:4832 Dworzec Autobusowy
8:4833 Bukówka
8:5454 Bukówka
8:5834 Pileckiego
8:59111 Zalesie
9:089 Dworzec Autobusowy
9:2934 Pileckiego
9:297 Dworzec Autobusowy
9:3750 Artwińskiego szpital
9:4953 Morcinka / działki
10:0034 Pileckiego
10:1044 Kusocińskiego szpital
10:1712 Kaczmarka
10:3034 Pileckiego
10:3050 Artwińskiego szpital
10:3333 Bukówka
10:4254 Bukówka
10:54111 Zalesie
10:547 Dworzec Autobusowy
11:0034 Pileckiego
11:0832 Dworzec Autobusowy
11:2450 Artwińskiego szpital
11:259 Dworzec Autobusowy
11:2853 Morcinka / działki
11:3034 Pileckiego
11:4844 Kusocińskiego szpital
12:0034 Pileckiego
12:0433 Bukówka
12:0812 Kaczmarka
12:1654 Bukówka
12:2650 Artwińskiego szpital
12:3034 Pileckiego
12:47111 Zalesie
12:5353 Morcinka / działki
13:0034 Pileckiego
13:079 Dworzec Autobusowy
13:1032 Dworzec Autobusowy
13:2350 Artwińskiego szpital
13:2844 Kusocińskiego szpital
13:3034 Pileckiego
13:3233 Bukówka
13:4012 Kaczmarka
14:0034 Pileckiego
14:0154 Bukówka
14:1753 Morcinka / działki
14:2050 Artwińskiego szpital
14:28111 Zalesie
14:3034 Pileckiego
15:0034 Pileckiego
15:0033 Bukówka
15:0612 Kaczmarka
15:1644 Kusocińskiego szpital
15:1750 Artwińskiego szpital
15:197 Dworzec Autobusowy
15:2853 Morcinka / działki
15:3034 Pileckiego
15:4554 Bukówka
16:0034 Pileckiego
16:1450 Artwińskiego szpital
16:169 Dworzec Autobusowy
16:19111 Zalesie
16:3034 Pileckiego
16:3812 Kaczmarka
16:4333 Bukówka
16:5644 Kusocińskiego szpital
16:5853 Morcinka / działki
17:0034 Pileckiego
17:037 Dworzec Autobusowy
17:1150 Artwińskiego szpital
17:2854 Bukówka
17:3034 Pileckiego
17:539 Dworzec Autobusowy
18:00111 Zalesie
18:0034 Pileckiego
18:1050 Artwińskiego szpital
18:1812 Kaczmarka
18:257 Dworzec Autobusowy
18:2853 Morcinka / działki
18:2833 Bukówka
18:3234 Pileckiego
18:3344 Kusocińskiego szpital
19:0150 Artwińskiego szpital
19:0754 Bukówka
19:0734 Pileckiego
19:3832 Dworzec Autobusowy
19:407 Dworzec Autobusowy
19:4234 Pileckiego
19:4633 Bukówka
19:4912 Kaczmarka
19:55111 Jagiellońska MPK
19:5650 Artwińskiego szpital
20:1634 Pileckiego
20:2844 Kusocińskiego szpital
20:3754 Bukówka
20:4250 Artwińskiego szpital
20:5034 Pileckiego
21:0233 Bukówka
21:2432 Dworzec Autobusowy
21:2534 Pileckiego
21:287 Dworzec Autobusowy
21:2912 Kaczmarka
21:3250 Artwińskiego szpital
22:0534 Pileckiego
22:1933 Bukówka
22:2450 Artwińskiego szpital
22:3544 Kusocińskiego szpital
22:4034 Żytnia
23:1050 Artwińskiego szpital