Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Dworzec / Autobusowy, Pileckiego, Bukówka, Centrum / Onkologii, Kusocińskiego / szpital, Morcinka / działki, Żytnia, Suków Babie, Czarnowska / Dworzec Autobusowy, Centrum / Krwiodawstwa, Mójcza

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:0112 Dworzec / Autobusowy
0:049 Dworzec / Autobusowy
0:157 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
0:1932 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
4:397 Dworzec / Autobusowy
4:4254 Bukówka
4:5532 Dworzec / Autobusowy
5:049 Dworzec / Autobusowy
5:0634 Pileckiego
5:1144 Kusocińskiego / szpital
5:1133 Suków Babie
5:2634 Pileckiego
5:277 Dworzec / Autobusowy
5:2812 Dworzec / Autobusowy
5:3032 Dworzec / Autobusowy
5:3644 Kusocińskiego / szpital
5:4550 Centrum / Onkologii
5:4634 Pileckiego
5:4933 Suków Babie
6:0350 Centrum / Onkologii
6:0634 Pileckiego
6:1254 Bukówka
6:1512 Dworzec / Autobusowy
6:1553 Morcinka / działki
6:1633 Mójcza
6:179 Dworzec / Autobusowy
6:2044 Kusocińskiego / szpital
6:2632 Dworzec / Autobusowy
6:2734 Pileckiego
6:337 Dworzec / Autobusowy
6:3550 Centrum / Onkologii
6:4133 Suków Babie
6:4634 Pileckiego
6:519 Dworzec / Autobusowy
6:5253 Morcinka / działki
6:5644 Kusocińskiego / szpital
7:0434 Pileckiego
7:0550 Centrum / Onkologii
7:0654 Bukówka
7:1812 Dworzec / Autobusowy
7:1932 Dworzec / Autobusowy
7:2033 Bukówka
7:227 Dworzec / Autobusowy
7:2534 Pileckiego
7:3653 Morcinka / działki
7:3844 Kusocińskiego / szpital
7:3950 Centrum / Onkologii
7:4634 Pileckiego
7:4832 Dworzec / Autobusowy
7:5554 Bukówka
7:5633 Bukówka
7:5912 Dworzec / Autobusowy
8:0434 Pileckiego
8:0750 Centrum / Onkologii
8:099 Dworzec / Autobusowy
8:117 Dworzec / Autobusowy
8:1733 Suków Babie
8:1844 Kusocińskiego / szpital
8:2234 Pileckiego
8:2653 Morcinka / działki
8:2632 Dworzec / Autobusowy
8:3533 Żytnia
8:3850 Centrum / Onkologii
8:3934 Pileckiego
8:3932 Dworzec / Autobusowy
8:5634 Pileckiego
8:5744 Kusocińskiego / szpital
9:0254 Bukówka
9:0233 Bukówka
9:1234 Pileckiego
9:1253 Morcinka / działki
9:1450 Centrum / Onkologii
9:2212 Dworzec / Autobusowy
9:2332 Dworzec / Autobusowy
9:3034 Pileckiego
9:3233 Bukówka
9:327 Dworzec / Autobusowy
9:3744 Kusocińskiego / szpital
9:3932 Dworzec / Autobusowy
9:4550 Centrum / Onkologii
9:4834 Pileckiego
9:4954 Bukówka
9:509 Dworzec / Autobusowy
9:5453 Morcinka / działki
9:5912 Dworzec / Autobusowy
10:0634 Pileckiego
10:1150 Centrum / Onkologii
10:1333 Bukówka
10:2444 Kusocińskiego / szpital
10:2434 Pileckiego
10:2732 Dworzec / Autobusowy
10:3933 Suków Babie
10:4153 Morcinka / działki
10:4234 Pileckiego
10:4250 Centrum / Onkologii
10:4954 Bukówka
10:5944 Kusocińskiego / szpital
11:0034 Pileckiego
11:027 Dworzec / Autobusowy
11:0412 Dworzec / Autobusowy
11:0950 Centrum / Onkologii
11:1233 Bukówka
11:1834 Pileckiego
11:2632 Dworzec / Autobusowy
11:2753 Morcinka / działki
11:3432 Dworzec / Autobusowy
11:359 Dworzec / Autobusowy
11:3634 Pileckiego
11:3744 Kusocińskiego / szpital
11:3950 Centrum / Onkologii
11:4233 Bukówka
11:4412 Dworzec / Autobusowy
11:5054 Bukówka
11:5434 Pileckiego
12:1234 Pileckiego
12:1650 Centrum / Onkologii
12:1644 Kusocińskiego / szpital
12:2532 Dworzec / Autobusowy
12:2753 Morcinka / działki
12:3033 Bukówka
12:3034 Pileckiego
12:437 Dworzec / Autobusowy
12:4554 Bukówka
12:4532 Dworzec / Autobusowy
12:4650 Centrum / Onkologii
12:4834 Pileckiego
13:0144 Kusocińskiego / szpital
13:0233 Bukówka
13:0634 Pileckiego
13:1353 Morcinka / działki
13:1532 Dworzec / Autobusowy
13:1850 Centrum / Onkologii
13:1933 Suków Babie
13:209 Dworzec / Autobusowy
13:2012 Dworzec / Autobusowy
13:2434 Pileckiego
13:3554 Bukówka
13:3944 Kusocińskiego / szpital
13:4334 Pileckiego
13:4350 Centrum / Onkologii
13:5532 Dworzec / Autobusowy
13:5633 Mójcza
14:0053 Morcinka / działki
14:0334 Pileckiego
14:1550 Centrum / Onkologii
14:2334 Pileckiego
14:2844 Kusocińskiego / szpital
14:3654 Bukówka
14:4234 Pileckiego
14:4350 Centrum / Onkologii
14:5033 Bukówka
14:537 Dworzec / Autobusowy
14:5712 Dworzec / Autobusowy
14:5732 Dworzec / Autobusowy
14:5853 Morcinka / działki
15:0144 Kusocińskiego / szpital
15:0134 Pileckiego
15:089 Dworzec / Autobusowy
15:0832 Dworzec / Autobusowy
15:1950 Centrum / Onkologii
15:2034 Pileckiego
15:2033 Suków Babie
15:3244 Kusocińskiego / szpital
15:3934 Pileckiego
15:4154 Bukówka
15:4753 Morcinka / działki
15:5050 Centrum / Onkologii
15:5133 Mójcza
15:5212 Dworzec / Autobusowy
15:5532 Dworzec / Autobusowy
15:5834 Pileckiego
16:1734 Pileckiego
16:2033 Suków Babie
16:2750 Centrum / Onkologii
16:287 Dworzec / Autobusowy
16:3053 Morcinka / działki
16:3634 Pileckiego
16:3744 Kusocińskiego / szpital
16:4354 Bukówka
16:5212 Dworzec / Autobusowy
16:5534 Pileckiego
16:5532 Dworzec / Autobusowy
17:0050 Centrum / Onkologii
17:019 Dworzec / Autobusowy
17:0933 Bukówka
17:127 Dworzec / Autobusowy
17:1334 Pileckiego
17:1644 Kusocińskiego / szpital
17:1832 Dworzec / Autobusowy
17:2453 Morcinka / działki
17:3134 Pileckiego
17:3650 Centrum / Onkologii
17:4454 Bukówka
17:4934 Pileckiego
17:5433 Suków Babie
17:5532 Dworzec / Autobusowy
17:5644 Kusocińskiego / szpital
18:0250 Centrum / Onkologii
18:0612 Dworzec / Autobusowy
18:0653 Morcinka / działki
18:0734 Pileckiego
18:1333 Bukówka
18:2534 Pileckiego
18:3050 Centrum / Onkologii
18:3444 Kusocińskiego / szpital
18:367 Dworzec / Autobusowy
18:379 Dworzec / Autobusowy
18:3912 Dworzec / Autobusowy
18:4334 Pileckiego
18:4454 Bukówka
18:4633 Suków Babie
18:497 Dworzec / Autobusowy
18:5653 Morcinka / działki
18:5632 Dworzec / Autobusowy
19:0050 Centrum / Onkologii
19:0234 Pileckiego
19:0433 Żytnia
19:1012 Dworzec / Autobusowy
19:1232 Dworzec / Autobusowy
19:1444 Kusocińskiego / szpital
19:1834 Pileckiego
19:2834 Żytnia
19:3050 Centrum / Onkologii
19:3454 Bukówka
19:3953 Morcinka / działki
19:4734 Pileckiego
19:5233 Suków Babie
19:5444 Kusocińskiego / szpital
19:5550 Centrum / Onkologii
20:0734 Pileckiego
20:1212 Dworzec / Autobusowy
20:1553 Morcinka / działki
20:2650 Centrum / Onkologii
20:2834 Pileckiego
20:3444 Kusocińskiego / szpital
20:4054 Bukówka
20:409 Dworzec / Autobusowy
20:427 Dworzec / Autobusowy
20:4734 Pileckiego
20:5232 Dworzec / Autobusowy
20:5633 Bukówka
20:5750 Centrum / Onkologii
21:0332 Dworzec / Autobusowy
21:0534 Pileckiego
21:1444 Kusocińskiego / szpital
21:2534 Pileckiego
21:2554 Bukówka
21:2750 Centrum / Onkologii
21:4534 Pileckiego
21:5012 Dworzec / Autobusowy
21:5444 Kusocińskiego / szpital
21:5950 Centrum / Onkologii
22:0033 Suków Babie
22:0334 Pileckiego
22:177 Dworzec / Autobusowy
22:2054 Bukówka
22:2334 Pileckiego
22:2450 Centrum / Onkologii
22:2444 Kusocińskiego / szpital
22:269 Dworzec / Autobusowy
22:3333 Żytnia
22:3412 Dworzec / Autobusowy
22:3632 Dworzec / Autobusowy
22:4334 Pileckiego
22:4950 Centrum / Onkologii
23:0334 Żytnia
23:2250 Centrum / Krwiodawstwa
23:2334 Żytnia
23:3950 Centrum / Krwiodawstwa
23:3944 Żytnia
23:4034 Żytnia
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:1432 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
4:4033 Bukówka
5:1734 Pileckiego
5:2912 Dworzec / Autobusowy
5:3333 Bukówka
5:4734 Pileckiego
5:5732 Dworzec / Autobusowy
6:0250 Centrum / Onkologii
6:0933 Bukówka
6:1234 Pileckiego
6:279 Dworzec / Autobusowy
6:3444 Kusocińskiego / szpital
6:3734 Pileckiego
6:477 Dworzec / Autobusowy
6:4750 Centrum / Onkologii
6:5812 Dworzec / Autobusowy
7:0234 Pileckiego
7:0433 Bukówka
7:1454 Bukówka
7:3444 Kusocińskiego / szpital
7:3934 Pileckiego
7:4432 Dworzec / Autobusowy
7:4933 Bukówka
7:5150 Centrum / Onkologii
8:017 Dworzec / Autobusowy
8:0934 Pileckiego
8:2344 Kusocińskiego / szpital
8:3053 Morcinka / działki
8:3512 Dworzec / Autobusowy
8:3834 Pileckiego
8:4350 Centrum / Onkologii
8:5454 Bukówka
8:599 Dworzec / Autobusowy
9:0233 Bukówka
9:0834 Pileckiego
9:2333 Żytnia
9:2544 Kusocińskiego / szpital
9:2532 Dworzec / Autobusowy
9:3034 Pileckiego
9:3750 Centrum / Onkologii
9:5253 Morcinka / działki
9:5534 Pileckiego
10:037 Dworzec / Autobusowy
10:1144 Kusocińskiego / szpital
10:1312 Dworzec / Autobusowy
10:2034 Pileckiego
10:2950 Centrum / Onkologii
10:4254 Bukówka
10:4534 Pileckiego
10:5633 Bukówka
11:1034 Pileckiego
11:1753 Morcinka / działki
11:2350 Centrum / Onkologii
11:3534 Pileckiego
11:4944 Kusocińskiego / szpital
11:5112 Dworzec / Autobusowy
12:0034 Pileckiego
12:1654 Bukówka
12:2550 Centrum / Onkologii
12:2534 Pileckiego
12:4053 Morcinka / działki
12:5034 Pileckiego
12:5133 Bukówka
13:1534 Pileckiego
13:2450 Centrum / Onkologii
13:2412 Dworzec / Autobusowy
13:2844 Kusocińskiego / szpital
13:4034 Pileckiego
13:4133 Bukówka
13:5853 Morcinka / działki
14:0154 Bukówka
14:0534 Pileckiego
14:2150 Centrum / Onkologii
14:3034 Pileckiego
14:3444 Kusocińskiego / szpital
14:3632 Dworzec / Autobusowy
14:3733 Bukówka
14:5112 Dworzec / Autobusowy
14:527 Dworzec / Autobusowy
14:5534 Pileckiego
15:1644 Kusocińskiego / szpital
15:1850 Centrum / Onkologii
15:2034 Pileckiego
15:2353 Morcinka / działki
15:3933 Bukówka
15:4534 Pileckiego
15:4554 Bukówka
16:1034 Pileckiego
16:1550 Centrum / Onkologii
16:169 Dworzec / Autobusowy
16:2244 Kusocińskiego / szpital
16:2412 Dworzec / Autobusowy
16:3534 Pileckiego
16:3933 Bukówka
16:447 Dworzec / Autobusowy
16:4453 Morcinka / działki
16:5644 Kusocińskiego / szpital
17:0034 Pileckiego
17:1250 Centrum / Onkologii
17:2534 Pileckiego
17:2854 Bukówka
17:3133 Bukówka
17:4934 Żytnia
18:0112 Dworzec / Autobusowy
18:0244 Kusocińskiego / szpital
18:057 Dworzec / Autobusowy
18:1050 Centrum / Onkologii
18:1434 Pileckiego
18:219 Dworzec / Autobusowy
18:2633 Bukówka
18:3444 Kusocińskiego / szpital
18:3734 Pileckiego
18:5933 Żytnia
19:0150 Centrum / Onkologii
19:0734 Pileckiego
19:0754 Bukówka
19:1332 Dworzec / Autobusowy
19:3734 Pileckiego
19:3712 Dworzec / Autobusowy
19:547 Dworzec / Autobusowy
19:5650 Centrum / Onkologii
20:0734 Pileckiego
20:1933 Bukówka
20:2844 Kusocińskiego / szpital
20:3734 Pileckiego
20:4250 Centrum / Onkologii
20:4754 Bukówka
20:589 Dworzec / Autobusowy
21:0332 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
21:0312 Dworzec / Autobusowy
21:0534 Pileckiego
21:3250 Centrum / Onkologii
21:3534 Pileckiego
21:527 Dworzec / Autobusowy
21:5433 Bukówka
22:0534 Pileckiego
22:2450 Centrum / Onkologii
22:3544 Kusocińskiego / szpital
22:3812 Dworzec / Autobusowy
22:4034 Pileckiego
23:1050 Centrum / Krwiodawstwa
23:1534 Żytnia
23:2333 Bukówka
23:417 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:5812 Dworzec / Autobusowy
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
5:4734 Pileckiego
6:1734 Pileckiego
6:2632 Dworzec / Autobusowy
6:3012 Dworzec / Autobusowy
6:3244 Kusocińskiego / szpital
6:4234 Pileckiego
6:5750 Centrum / Onkologii
7:1234 Pileckiego
7:1454 Bukówka
7:2733 Bukówka
7:427 Dworzec / Autobusowy
7:4234 Pileckiego
7:4750 Centrum / Onkologii
8:1234 Pileckiego
8:1744 Kusocińskiego / szpital
8:1812 Dworzec / Autobusowy
8:3650 Centrum / Onkologii
8:4234 Pileckiego
8:4832 Dworzec / Autobusowy
8:5454 Bukówka
9:0633 Bukówka
9:0734 Pileckiego
9:089 Dworzec / Autobusowy
9:327 Dworzec / Autobusowy
9:3650 Centrum / Onkologii
9:3934 Pileckiego
9:5253 Morcinka / działki
10:1044 Kusocińskiego / szpital
10:1412 Dworzec / Autobusowy
10:1534 Pileckiego
10:2850 Centrum / Onkologii
10:4254 Bukówka
10:4534 Pileckiego
10:557 Dworzec / Autobusowy
11:0133 Bukówka
11:0832 Dworzec / Autobusowy
11:1534 Pileckiego
11:1753 Morcinka / działki
11:2250 Centrum / Onkologii
11:259 Dworzec / Autobusowy
11:4534 Pileckiego
11:4844 Kusocińskiego / szpital
12:0512 Dworzec / Autobusowy
12:1654 Bukówka
12:2034 Pileckiego
12:2450 Centrum / Onkologii
12:4253 Morcinka / działki
12:5034 Pileckiego
12:5333 Bukówka
13:079 Dworzec / Autobusowy
13:1032 Dworzec / Autobusowy
13:2034 Pileckiego
13:2250 Centrum / Onkologii
13:2844 Kusocińskiego / szpital
13:3712 Dworzec / Autobusowy
13:5034 Pileckiego
14:0154 Bukówka
14:1553 Morcinka / działki
14:1950 Centrum / Onkologii
14:2534 Pileckiego
14:4633 Bukówka
14:5534 Pileckiego
15:0312 Dworzec / Autobusowy
15:157 Dworzec / Autobusowy
15:1644 Kusocińskiego / szpital
15:1650 Centrum / Onkologii
15:2534 Pileckiego
15:4053 Morcinka / działki
15:4554 Bukówka
15:5534 Pileckiego
16:1350 Centrum / Onkologii
16:169 Dworzec / Autobusowy
16:3034 Pileckiego
16:3133 Bukówka
16:3512 Dworzec / Autobusowy
16:5053 Morcinka / działki
16:5644 Kusocińskiego / szpital
17:0534 Pileckiego
17:087 Dworzec / Autobusowy
17:1050 Centrum / Onkologii
17:2854 Bukówka
17:3934 Pileckiego
17:539 Dworzec / Autobusowy
18:0934 Pileckiego
18:1050 Centrum / Onkologii
18:1612 Dworzec / Autobusowy
18:2633 Bukówka
18:297 Dworzec / Autobusowy
18:3444 Kusocińskiego / szpital
18:3734 Pileckiego
19:0150 Centrum / Onkologii
19:0734 Pileckiego
19:0754 Bukówka
19:1332 Dworzec / Autobusowy
19:3734 Pileckiego
19:417 Dworzec / Autobusowy
19:4712 Dworzec / Autobusowy
19:5650 Centrum / Onkologii
20:1133 Bukówka
20:1234 Pileckiego
20:2844 Kusocińskiego / szpital
20:3754 Bukówka
20:4250 Centrum / Onkologii
21:0034 Pileckiego
21:2432 Dworzec / Autobusowy
21:2612 Dworzec / Autobusowy
21:3250 Centrum / Onkologii
21:3534 Pileckiego
21:407 Dworzec / Autobusowy
21:5033 Bukówka
22:1034 Pileckiego
22:2450 Centrum / Onkologii
22:3544 Kusocińskiego / szpital
22:4534 Żytnia
23:1050 Centrum / Krwiodawstwa
23:1933 Bukówka