Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Dworzec / Autobusowy, Pileckiego, Bukówka, Centrum / Onkologii, Kusocińskiego / szpital, Piekoszowska, Morcinka / działki, Zalesie, Żytnia, Suków Babie, Jagiellońska MPK, Czarnowska / Dworzec Autobusowy, Centrum / Krwiodawstwa, Mójcza, Okrzei rondo, Dworzec Kolejowy

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:029 Dworzec / Autobusowy
0:137 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
0:1732 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
4:367 Dworzec / Autobusowy
4:3954 Bukówka
4:5332 Dworzec / Autobusowy
5:019 Dworzec / Autobusowy
5:0434 Pileckiego
5:0844 Kusocińskiego / szpital
5:0933 Suków Babie
5:2434 Pileckiego
5:247 Dworzec / Autobusowy
5:2512 Dworzec / Autobusowy
5:2832 Dworzec / Autobusowy
5:3344 Kusocińskiego / szpital
5:365 Zalesie
5:4350 Centrum / Onkologii
5:4434 Pileckiego
5:4733 Suków Babie
6:0150 Centrum / Onkologii
6:0434 Pileckiego
6:0954 Bukówka
6:09114 Piekoszowska
6:1253 Morcinka / działki
6:1212 Dworzec / Autobusowy
6:1433 Mójcza
6:149 Dworzec / Autobusowy
6:1744 Kusocińskiego / szpital
6:2432 Dworzec / Autobusowy
6:2534 Pileckiego
6:265 Zalesie
6:307 Dworzec / Autobusowy
6:3350 Centrum / Onkologii
6:34114 Piekoszowska
6:3933 Suków Babie
6:4434 Pileckiego
6:489 Dworzec / Autobusowy
6:4953 Morcinka / działki
6:5344 Kusocińskiego / szpital
7:0134 Pileckiego
7:0150 Centrum / Onkologii
7:0354 Bukówka
7:045 Zalesie
7:1412 Dworzec / Autobusowy
7:1632 Dworzec / Autobusowy
7:1833 Bukówka
7:197 Dworzec / Autobusowy
7:2234 Pileckiego
7:3353 Morcinka / działki
7:34114 Piekoszowska
7:3544 Kusocińskiego / szpital
7:3850 Centrum / Onkologii
7:425 Zalesie
7:4334 Pileckiego
7:4532 Dworzec / Autobusowy
7:5254 Bukówka
7:5433 Bukówka
7:5512 Dworzec / Autobusowy
8:0134 Pileckiego
8:0350 Centrum / Onkologii
8:06114 Piekoszowska
8:069 Dworzec / Autobusowy
8:087 Dworzec / Autobusowy
8:1433 Suków Babie
8:1544 Kusocińskiego / szpital
8:1934 Pileckiego
8:2332 Dworzec / Autobusowy
8:2353 Morcinka / działki
8:245 Zalesie
8:3233 Żytnia
8:3550 Centrum / Onkologii
8:3632 Dworzec / Autobusowy
8:3634 Pileckiego
8:5334 Pileckiego
8:5444 Kusocińskiego / szpital
8:5933 Bukówka
9:0054 Bukówka
9:01114 Piekoszowska
9:0953 Morcinka / działki
9:0934 Pileckiego
9:1050 Centrum / Onkologii
9:145 Zalesie
9:1812 Dworzec / Autobusowy
9:2132 Dworzec / Autobusowy
9:2734 Pileckiego
9:297 Dworzec / Autobusowy
9:2933 Bukówka
9:3444 Kusocińskiego / szpital
9:3732 Dworzec / Autobusowy
9:4150 Centrum / Onkologii
9:425 Jagiellońska MPK
9:4534 Pileckiego
9:4754 Bukówka
9:479 Dworzec / Autobusowy
9:5153 Morcinka / działki
9:52114 Piekoszowska
9:5512 Dworzec / Autobusowy
10:0334 Pileckiego
10:0750 Centrum / Onkologii
10:1033 Bukówka
10:145 Zalesie
10:2134 Pileckiego
10:2144 Kusocińskiego / szpital
10:2532 Dworzec / Autobusowy
10:3633 Suków Babie
10:3853 Morcinka / działki
10:3850 Centrum / Onkologii
10:3934 Pileckiego
10:4754 Bukówka
10:52114 Piekoszowska
10:5644 Kusocińskiego / szpital
10:5734 Pileckiego
10:597 Dworzec / Autobusowy
11:0012 Dworzec / Autobusowy
11:0550 Centrum / Onkologii
11:0933 Bukówka
11:125 Zalesie
11:1534 Pileckiego
11:2332 Dworzec / Autobusowy
11:2453 Morcinka / działki
11:329 Dworzec / Autobusowy
11:3232 Dworzec / Autobusowy
11:3334 Pileckiego
11:33114 Piekoszowska
11:3444 Kusocińskiego / szpital
11:3550 Centrum / Onkologii
11:3933 Bukówka
11:4012 Dworzec / Autobusowy
11:4854 Bukówka
11:5134 Pileckiego
12:065 Zalesie
12:0934 Pileckiego
12:1250 Centrum / Onkologii
12:1344 Kusocińskiego / szpital
12:2332 Dworzec / Autobusowy
12:2453 Morcinka / działki
12:2734 Pileckiego
12:2733 Bukówka
12:28114 Piekoszowska
12:397 Dworzec / Autobusowy
12:4250 Centrum / Onkologii
12:4354 Bukówka
12:4332 Dworzec / Autobusowy
12:4534 Pileckiego
12:5844 Kusocińskiego / szpital
12:5933 Bukówka
13:0334 Pileckiego
13:04114 Piekoszowska
13:1053 Morcinka / działki
13:1232 Dworzec / Autobusowy
13:145 Zalesie
13:1450 Centrum / Onkologii
13:1633 Suków Babie
13:1612 Dworzec / Autobusowy
13:179 Dworzec / Autobusowy
13:2134 Pileckiego
13:3354 Bukówka
13:3644 Kusocińskiego / szpital
13:3950 Centrum / Onkologii
13:4034 Pileckiego
13:5333 Mójcza
13:5332 Dworzec / Autobusowy
13:5753 Morcinka / działki
13:59114 Piekoszowska
14:0034 Pileckiego
14:075 Zalesie
14:1150 Centrum / Onkologii
14:2034 Pileckiego
14:2544 Kusocińskiego / szpital
14:3254 Bukówka
14:345 Zalesie
14:3950 Centrum / Onkologii
14:3934 Pileckiego
14:45114 Piekoszowska
14:4733 Bukówka
14:497 Dworzec / Autobusowy
14:5312 Dworzec / Autobusowy
14:5432 Dworzec / Autobusowy
14:5453 Morcinka / działki
14:5834 Pileckiego
14:5844 Kusocińskiego / szpital
15:039 Dworzec / Autobusowy
15:0532 Dworzec / Autobusowy
15:1550 Centrum / Onkologii
15:1733 Suków Babie
15:1734 Pileckiego
15:175 Zalesie
15:2944 Kusocińskiego / szpital
15:34114 Piekoszowska
15:3634 Pileckiego
15:3754 Bukówka
15:4353 Morcinka / działki
15:4650 Centrum / Onkologii
15:4812 Dworzec / Autobusowy
15:4833 Mójcza
15:5232 Dworzec / Autobusowy
15:5534 Pileckiego
16:015 Zalesie
16:1434 Pileckiego
16:1733 Suków Babie
16:2350 Centrum / Onkologii
16:247 Dworzec / Autobusowy
16:2653 Morcinka / działki
16:27114 Piekoszowska
16:3334 Pileckiego
16:3444 Kusocińskiego / szpital
16:395 Zalesie
16:3954 Bukówka
16:4812 Dworzec / Autobusowy
16:5234 Pileckiego
16:5332 Dworzec / Autobusowy
16:5650 Centrum / Onkologii
16:589 Dworzec / Autobusowy
17:0633 Bukówka
17:087 Dworzec / Autobusowy
17:1034 Pileckiego
17:1344 Kusocińskiego / szpital
17:1532 Dworzec / Autobusowy
17:17114 Piekoszowska
17:2153 Morcinka / działki
17:255 Zalesie
17:2834 Pileckiego
17:3250 Centrum / Onkologii
17:4254 Bukówka
17:4634 Pileckiego
17:5133 Suków Babie
17:5232 Dworzec / Autobusowy
17:5344 Kusocińskiego / szpital
18:0050 Centrum / Onkologii
18:0312 Dworzec / Autobusowy
18:035 Zalesie
18:0353 Morcinka / działki
18:0534 Pileckiego
18:06114 Piekoszowska
18:1033 Bukówka
18:2334 Pileckiego
18:2850 Centrum / Onkologii
18:3144 Kusocińskiego / szpital
18:337 Dworzec / Autobusowy
18:359 Dworzec / Autobusowy
18:3612 Dworzec / Autobusowy
18:375 Jagiellońska MPK
18:4154 Bukówka
18:4134 Pileckiego
18:4333 Suków Babie
18:467 Dworzec / Autobusowy
18:50114 Piekoszowska
18:5353 Morcinka / działki
18:5432 Dworzec / Autobusowy
18:5850 Centrum / Onkologii
19:0034 Pileckiego
19:0233 Żytnia
19:0712 Dworzec / Autobusowy
19:1032 Dworzec / Autobusowy
19:1144 Kusocińskiego / szpital
19:1634 Pileckiego
19:225 Zalesie
19:2634 Żytnia
19:2850 Centrum / Onkologii
19:3154 Bukówka
19:3653 Morcinka / działki
19:43114 Piekoszowska
19:4534 Pileckiego
19:5033 Suków Babie
19:5144 Kusocińskiego / szpital
19:5350 Centrum / Onkologii
20:0534 Pileckiego
20:065 Dworzec Kolejowy
20:0912 Dworzec / Autobusowy
20:1253 Morcinka / działki
20:2450 Centrum / Onkologii
20:26114 Piekoszowska
20:2634 Pileckiego
20:3144 Kusocińskiego / szpital
20:3854 Bukówka
20:389 Dworzec / Autobusowy
20:397 Dworzec / Autobusowy
20:4534 Pileckiego
20:5032 Dworzec / Autobusowy
20:5353 Okrzei rondo
20:5433 Bukówka
20:5550 Centrum / Onkologii
21:0132 Dworzec / Autobusowy
21:0334 Pileckiego
21:055 Jagiellońska MPK
21:09114 Piekoszowska
21:1144 Kusocińskiego / szpital
21:2354 Bukówka
21:2334 Pileckiego
21:2550 Centrum / Onkologii
21:4334 Pileckiego
21:4712 Dworzec / Autobusowy
21:5144 Kusocińskiego / szpital
21:5750 Centrum / Onkologii
21:5833 Suków Babie
22:0134 Pileckiego
22:01114 Piekoszowska
22:147 Dworzec / Autobusowy
22:1854 Bukówka
22:2134 Pileckiego
22:2144 Kusocińskiego / szpital
22:2250 Centrum / Onkologii
22:249 Dworzec / Autobusowy
22:3112 Dworzec / Autobusowy
22:3133 Żytnia
22:3432 Dworzec / Autobusowy
22:4134 Pileckiego
22:44114 Piekoszowska
22:4750 Centrum / Onkologii
23:0134 Żytnia
23:2050 Centrum / Krwiodawstwa
23:2134 Żytnia
23:3644 Żytnia
23:3750 Centrum / Krwiodawstwa
23:3834 Żytnia
23:5912 Dworzec / Autobusowy
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:1232 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
4:3833 Bukówka
5:1534 Pileckiego
5:2612 Dworzec / Autobusowy
5:3133 Bukówka
5:4534 Pileckiego
5:5532 Dworzec / Autobusowy
5:5850 Centrum / Onkologii
6:0733 Bukówka
6:07114 Piekoszowska
6:1034 Pileckiego
6:249 Dworzec / Autobusowy
6:3144 Kusocińskiego / szpital
6:3534 Pileckiego
6:437 Dworzec / Autobusowy
6:4550 Centrum / Onkologii
6:5512 Dworzec / Autobusowy
7:0034 Pileckiego
7:0133 Bukówka
7:1154 Bukówka
7:30114 Piekoszowska
7:3144 Kusocińskiego / szpital
7:3734 Pileckiego
7:4232 Dworzec / Autobusowy
7:4733 Bukówka
7:4950 Centrum / Onkologii
7:577 Dworzec / Autobusowy
8:015 Zalesie
8:0734 Pileckiego
8:2044 Kusocińskiego / szpital
8:2753 Morcinka / działki
8:3112 Dworzec / Autobusowy
8:3634 Pileckiego
8:5154 Bukówka
8:5150 Centrum / Onkologii
8:569 Dworzec / Autobusowy
8:5933 Bukówka
9:00114 Piekoszowska
9:0634 Pileckiego
9:2033 Żytnia
9:2244 Kusocińskiego / szpital
9:2332 Dworzec / Autobusowy
9:2834 Pileckiego
9:4953 Morcinka / działki
9:4950 Centrum / Onkologii
9:5334 Pileckiego
9:597 Dworzec / Autobusowy
10:015 Zalesie
10:0844 Kusocińskiego / szpital
10:0912 Dworzec / Autobusowy
10:1834 Pileckiego
10:24114 Piekoszowska
10:3954 Bukówka
10:4334 Pileckiego
10:4950 Centrum / Onkologii
10:5333 Bukówka
11:0834 Pileckiego
11:1453 Morcinka / działki
11:3334 Pileckiego
11:4644 Kusocińskiego / szpital
11:4712 Dworzec / Autobusowy
11:4950 Centrum / Onkologii
11:54114 Piekoszowska
11:5834 Pileckiego
12:015 Zalesie
12:1354 Bukówka
12:2334 Pileckiego
12:3753 Morcinka / działki
12:4833 Bukówka
12:4834 Pileckiego
12:5150 Centrum / Onkologii
13:1334 Pileckiego
13:19114 Piekoszowska
13:2012 Dworzec / Autobusowy
13:2544 Kusocińskiego / szpital
13:3834 Pileckiego
13:3833 Bukówka
13:4950 Centrum / Onkologii
13:5553 Morcinka / działki
13:5854 Bukówka
14:015 Zalesie
14:0334 Pileckiego
14:2834 Pileckiego
14:3144 Kusocińskiego / szpital
14:3332 Dworzec / Autobusowy
14:3433 Bukówka
14:46114 Piekoszowska
14:4650 Centrum / Onkologii
14:4712 Dworzec / Autobusowy
14:487 Dworzec / Autobusowy
14:5334 Pileckiego
15:1344 Kusocińskiego / szpital
15:1834 Pileckiego
15:2053 Morcinka / działki
15:3633 Bukówka
15:4254 Bukówka
15:4334 Pileckiego
15:4650 Centrum / Onkologii
16:015 Zalesie
16:0834 Pileckiego
16:09114 Piekoszowska
16:139 Dworzec / Autobusowy
16:1944 Kusocińskiego / szpital
16:2012 Dworzec / Autobusowy
16:3334 Pileckiego
16:3633 Bukówka
16:407 Dworzec / Autobusowy
16:4153 Morcinka / działki
16:4650 Centrum / Onkologii
16:5344 Kusocińskiego / szpital
16:5834 Pileckiego
17:2334 Pileckiego
17:2554 Bukówka
17:2833 Bukówka
17:39114 Piekoszowska
17:4750 Centrum / Onkologii
17:4734 Żytnia
17:5812 Dworzec / Autobusowy
17:5944 Kusocińskiego / szpital
18:017 Dworzec / Autobusowy
18:015 Zalesie
18:1234 Pileckiego
18:199 Dworzec / Autobusowy
18:2433 Bukówka
18:3144 Kusocińskiego / szpital
18:3534 Pileckiego
18:4350 Centrum / Onkologii
18:5733 Żytnia
18:58114 Piekoszowska
19:0454 Bukówka
19:0534 Pileckiego
19:1132 Dworzec / Autobusowy
19:3350 Centrum / Onkologii
19:3412 Dworzec / Autobusowy
19:3534 Pileckiego
19:507 Dworzec / Autobusowy
20:015 Jagiellońska MPK
20:0534 Pileckiego
20:16114 Piekoszowska
20:1733 Bukówka
20:2544 Kusocińskiego / szpital
20:2850 Centrum / Onkologii
20:3534 Pileckiego
20:4454 Bukówka
20:569 Dworzec / Autobusowy
21:0012 Dworzec / Autobusowy
21:0132 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
21:0334 Pileckiego
21:2650 Centrum / Onkologii
21:3334 Pileckiego
21:42114 Piekoszowska
21:487 Dworzec / Autobusowy
21:5233 Bukówka
22:0334 Pileckiego
22:1850 Centrum / Onkologii
22:3244 Kusocińskiego / szpital
22:3512 Dworzec / Autobusowy
22:3834 Pileckiego
23:0850 Centrum / Krwiodawstwa
23:1334 Żytnia
23:2133 Bukówka
23:377 Czarnowska / Dworzec Autobusowy
23:5612 Dworzec / Autobusowy
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
5:4534 Pileckiego
6:08114 Piekoszowska
6:1534 Pileckiego
6:2432 Dworzec / Autobusowy
6:2712 Dworzec / Autobusowy
6:2944 Kusocińskiego / szpital
6:4034 Pileckiego
6:4550 Centrum / Onkologii
7:1034 Pileckiego
7:1154 Bukówka
7:2533 Bukówka
7:27114 Piekoszowska
7:387 Dworzec / Autobusowy
7:4034 Pileckiego
7:4250 Centrum / Onkologii
8:1034 Pileckiego
8:1444 Kusocińskiego / szpital
8:1512 Dworzec / Autobusowy
8:4034 Pileckiego
8:4250 Centrum / Onkologii
8:4632 Dworzec / Autobusowy
8:5154 Bukówka
8:54114 Piekoszowska
9:015 Zalesie
9:0433 Bukówka
9:059 Dworzec / Autobusowy
9:0534 Pileckiego
9:287 Dworzec / Autobusowy
9:3734 Pileckiego
9:4950 Centrum / Onkologii
9:4953 Morcinka / działki
10:0744 Kusocińskiego / szpital
10:1012 Dworzec / Autobusowy
10:1334 Pileckiego
10:24114 Piekoszowska
10:3954 Bukówka
10:4334 Pileckiego
10:4650 Centrum / Onkologii
10:517 Dworzec / Autobusowy
10:595 Zalesie
10:5933 Bukówka
11:0632 Dworzec / Autobusowy
11:1334 Pileckiego
11:1453 Morcinka / działki
11:229 Dworzec / Autobusowy
11:4334 Pileckiego
11:4550 Centrum / Onkologii
11:4544 Kusocińskiego / szpital
11:54114 Piekoszowska
12:0112 Dworzec / Autobusowy
12:1354 Bukówka
12:1834 Pileckiego
12:3953 Morcinka / działki
12:4750 Centrum / Onkologii
12:4834 Pileckiego
12:5133 Bukówka
12:565 Zalesie
13:049 Dworzec / Autobusowy
13:0832 Dworzec / Autobusowy
13:1834 Pileckiego
13:19114 Piekoszowska
13:2544 Kusocińskiego / szpital
13:3312 Dworzec / Autobusowy
13:4250 Centrum / Onkologii
13:4834 Pileckiego
13:5854 Bukówka
14:1253 Morcinka / działki
14:2334 Pileckiego
14:4350 Centrum / Onkologii
14:4433 Bukówka
14:46114 Piekoszowska
14:515 Zalesie
14:5334 Pileckiego
14:5912 Dworzec / Autobusowy
15:117 Dworzec / Autobusowy
15:1344 Kusocińskiego / szpital
15:2334 Pileckiego
15:3753 Morcinka / działki
15:4254 Bukówka
15:4850 Centrum / Onkologii
15:5334 Pileckiego
16:09114 Piekoszowska
16:139 Dworzec / Autobusowy
16:2834 Pileckiego
16:2933 Bukówka
16:3112 Dworzec / Autobusowy
16:4550 Centrum / Onkologii
16:4753 Morcinka / działki
16:5344 Kusocińskiego / szpital
16:575 Zalesie
17:0334 Pileckiego
17:047 Dworzec / Autobusowy
17:2554 Bukówka
17:3734 Pileckiego
17:39114 Piekoszowska
17:4450 Centrum / Onkologii
17:509 Dworzec / Autobusowy
18:0734 Pileckiego
18:1312 Dworzec / Autobusowy
18:2433 Bukówka
18:257 Dworzec / Autobusowy
18:3144 Kusocińskiego / szpital
18:3534 Pileckiego
18:3950 Centrum / Onkologii
19:015 Zalesie
19:0454 Bukówka
19:0534 Pileckiego
19:06114 Piekoszowska
19:1132 Dworzec / Autobusowy
19:3534 Pileckiego
19:377 Dworzec / Autobusowy
19:4250 Centrum / Onkologii
19:4412 Dworzec / Autobusowy
20:0933 Bukówka
20:1034 Pileckiego
20:22114 Piekoszowska
20:2544 Kusocińskiego / szpital
20:3454 Bukówka
20:4350 Centrum / Onkologii
20:475 Jagiellońska MPK
20:5834 Pileckiego
21:2232 Dworzec / Autobusowy
21:2312 Dworzec / Autobusowy
21:3334 Pileckiego
21:367 Dworzec / Autobusowy
21:3850 Centrum / Onkologii
21:39114 Piekoszowska
21:4833 Bukówka
22:0834 Pileckiego
22:3050 Centrum / Onkologii
22:3244 Kusocińskiego / szpital
22:4334 Żytnia
23:1550 Centrum / Krwiodawstwa
23:1733 Bukówka