Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Bukówka, Klecka, Borków, Suków Babie

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:30N2 Bukówka
2:10N2 Bukówka
3:52N2 Bukówka
4:0011 Borków
4:0033 Bukówka
4:2733 Suków Babie
4:4033 Bukówka
4:4325 Bukówka
4:4434 Bukówka
4:5425 Klecka
5:0054 Bukówka
5:0434 Bukówka
5:0711 Borków
5:1325 Bukówka
5:1434 Bukówka
5:20108 Bukówka
5:3033 Suków Babie
5:3525 Klecka
5:4434 Bukówka
5:4825 Bukówka
5:5154 Bukówka
5:54108 Bukówka
5:5834 Bukówka
6:0434 Bukówka
6:1225 Klecka
6:1333 Suków Babie
6:2434 Bukówka
6:2825 Bukówka
6:3054 Bukówka
6:3133 Bukówka
6:3934 Bukówka
6:44108 Bukówka
6:4925 Klecka
6:5434 Bukówka
7:0033 Suków Babie
7:0111 Borków
7:1034 Bukówka
7:1325 Klecka
7:1434 Bukówka
7:25108 Bukówka
7:2734 Bukówka
7:3154 Bukówka
7:3625 Bukówka
7:3933 Bukówka
7:4534 Bukówka
7:5525 Klecka
8:0134 Bukówka
8:1433 Bukówka
8:15108 Bukówka
8:1634 Bukówka
8:1625 Bukówka
8:2054 Bukówka
8:3134 Bukówka
8:3433 Suków Babie
8:3925 Bukówka
8:4634 Bukówka
8:55108 Bukówka
9:0134 Bukówka
9:0225 Bukówka
9:1634 Bukówka
9:1833 Bukówka
9:2654 Bukówka
9:2725 Klecka
9:3134 Bukówka
9:45108 Bukówka
9:4634 Bukówka
9:5025 Bukówka
9:5133 Bukówka
10:0134 Bukówka
10:0825 Klecka
10:1354 Bukówka
10:1634 Bukówka
10:2111 Borków
10:2233 Bukówka
10:25108 Bukówka
10:3134 Bukówka
10:4025 Bukówka
10:4634 Bukówka
10:4933 Bukówka
11:0134 Bukówka
11:1354 Bukówka
11:15108 Bukówka
11:1634 Bukówka
11:2233 Suków Babie
11:2225 Bukówka
11:3134 Bukówka
11:4025 Klecka
11:4634 Bukówka
11:55108 Bukówka
12:0033 Bukówka
12:0125 Bukówka
12:0134 Bukówka
12:1454 Bukówka
12:1634 Bukówka
12:3134 Bukówka
12:3533 Bukówka
12:3825 Klecka
12:45108 Bukówka
12:4634 Bukówka
13:0134 Bukówka
13:0133 Bukówka
13:0325 Bukówka
13:0954 Bukówka
13:1634 Bukówka
13:25108 Bukówka
13:3134 Bukówka
13:3325 Bukówka
13:3733 Suków Babie
13:4634 Bukówka
13:5725 Klecka
13:5954 Bukówka
14:0134 Bukówka
14:1111 Borków
14:15108 Bukówka
14:1634 Bukówka
14:2733 Bukówka
14:3134 Bukówka
14:3325 Bukówka
14:4634 Bukówka
14:55108 Bukówka
14:5725 Klecka
15:0454 Bukówka
15:0434 Bukówka
15:1133 Bukówka
15:2134 Bukówka
15:2625 Bukówka
15:3133 Suków Babie
15:3634 Bukówka
15:46108 Bukówka
15:5125 Klecka
15:5134 Bukówka
16:0634 Bukówka
16:0954 Bukówka
16:1433 Bukówka
16:16108 Bukówka
16:2134 Bukówka
16:2225 Klecka
16:2611 Borków
16:3634 Bukówka
16:4733 Suków Babie
16:5134 Bukówka
16:5125 Klecka
17:05108 Bukówka
17:0534 Bukówka
17:1025 Bukówka
17:1054 Bukówka
17:1834 Bukówka
17:2633 Bukówka
17:3134 Bukówka
17:4125 Klecka
17:4634 Bukówka
17:55108 Bukówka
17:5933 Suków Babie
18:0134 Bukówka
18:0754 Bukówka
18:1325 Bukówka
18:1434 Bukówka
18:2734 Bukówka
18:3311 Borków
18:3825 Klecka
18:3934 Bukówka
18:49108 Bukówka
18:5334 Bukówka
18:5525 Bukówka
19:0033 Suków Babie
19:0354 Bukówka
19:0834 Bukówka
19:2425 Klecka
19:2834 Bukówka
19:4834 Bukówka
19:5125 Bukówka
19:5354 Bukówka
20:0433 Suków Babie
20:0834 Bukówka
20:1925 Klecka
20:2834 Bukówka
20:29108 Bukówka
20:3511 Borków
20:3925 Bukówka
20:4634 Bukówka
20:5854 Bukówka
21:0434 Bukówka
21:0525 Bukówka
21:0933 Bukówka
21:2434 Bukówka
21:2525 Klecka
21:4354 Bukówka
21:4434 Bukówka
21:59108 Bukówka
22:0433 Suków Babie
22:0934 Bukówka
22:2811 Borków
22:3434 Bukówka
22:3525 Bukówka
22:3854 Bukówka
22:5025 Bukówka
22:5934 Bukówka
23:1025 Klecka
23:1811 Borków
23:19108 Bukówka
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:30N2 Bukówka
2:10N2 Bukówka
3:52N2 Bukówka
4:3634 Bukówka
4:5111 Borków
5:0434 Bukówka
5:0833 Bukówka
5:0925 Bukówka
5:1534 Bukówka
5:4534 Bukówka
5:5125 Klecka
5:5333 Bukówka
6:0254 Bukówka
6:1534 Bukówka
6:3933 Bukówka
6:42108 Bukówka
6:4334 Bukówka
6:4611 Borków
6:5025 Bukówka
7:1134 Bukówka
7:2733 Bukówka
7:2925 Klecka
7:3454 Bukówka
7:4334 Bukówka
8:0734 Bukówka
8:11108 Bukówka
8:1933 Bukówka
8:2625 Bukówka
8:3134 Bukówka
8:5011 Borków
8:5534 Bukówka
9:1233 Bukówka
9:1425 Klecka
9:1454 Bukówka
9:1934 Bukówka
9:40108 Bukówka
9:4334 Bukówka
10:0325 Bukówka
10:0734 Bukówka
10:3134 Bukówka
10:4733 Bukówka
10:5425 Klecka
10:5534 Bukówka
11:0254 Bukówka
11:0511 Suków Babie
11:10108 Bukówka
11:1934 Bukówka
11:4334 Bukówka
12:0734 Bukówka
12:3134 Bukówka
12:3333 Bukówka
12:3654 Bukówka
12:3911 Borków
12:40108 Bukówka
12:4125 Bukówka
12:5534 Bukówka
13:0425 Klecka
13:1934 Bukówka
13:1933 Bukówka
13:4334 Bukówka
14:0734 Bukówka
14:0833 Bukówka
14:10108 Bukówka
14:1625 Bukówka
14:2154 Bukówka
14:3134 Bukówka
14:5033 Bukówka
14:5025 Klecka
14:5534 Bukówka
15:1934 Bukówka
15:40108 Bukówka
15:4334 Bukówka
15:4411 Suków Babie
15:4633 Bukówka
16:0025 Bukówka
16:0554 Bukówka
16:0734 Bukówka
16:2533 Bukówka
16:3234 Bukówka
16:4125 Klecka
16:5534 Bukówka
17:0911 Borków
17:10108 Bukówka
17:2034 Bukówka
17:3233 Bukówka
17:3925 Bukówka
17:4534 Bukówka
17:4854 Bukówka
18:1534 Bukówka
18:2833 Bukówka
18:30108 Bukówka
18:4134 Bukówka
18:4325 Klecka
19:1134 Bukówka
19:1333 Bukówka
19:2125 Bukówka
19:2554 Bukówka
19:2711 Borków
19:4134 Bukówka
20:01108 Bukówka
20:1134 Bukówka
20:3933 Bukówka
20:3934 Bukówka
20:5425 Klecka
21:0554 Bukówka
21:0934 Bukówka
21:24108 Bukówka
21:5434 Bukówka
22:1533 Bukówka
22:2934 Bukówka
22:5425 Bukówka
23:4133 Bukówka
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:30N2 Bukówka
2:10N2 Bukówka
3:52N2 Bukówka
4:5111 Borków
5:0534 Bukówka
5:1125 Bukówka
5:3334 Bukówka
5:4734 Bukówka
6:0254 Bukówka
6:1534 Bukówka
6:3625 Klecka
6:42108 Bukówka
6:4334 Bukówka
7:1134 Bukówka
7:3254 Bukówka
7:4134 Bukówka
7:4233 Bukówka
8:0725 Klecka
8:1134 Bukówka
8:14108 Bukówka
8:4134 Bukówka
9:0833 Bukówka
9:1134 Bukówka
9:1454 Bukówka
9:4534 Bukówka
9:48108 Bukówka
9:5125 Klecka
10:1534 Bukówka
10:3811 Borków
10:4534 Bukówka
10:5333 Bukówka
11:0254 Bukówka
11:1534 Bukówka
11:16108 Bukówka
11:2325 Klecka
11:4534 Bukówka
12:1534 Bukówka
12:2733 Bukówka
12:3654 Bukówka
12:4534 Bukówka
12:50108 Bukówka
12:5711 Borków
13:1534 Bukówka
13:2025 Klecka
13:4534 Bukówka
14:1133 Bukówka
14:1534 Bukówka
14:18108 Bukówka
14:2154 Bukówka
14:4534 Bukówka
14:5625 Klecka
15:0311 Suków Babie
15:1534 Bukówka
15:4534 Bukówka
15:4533 Bukówka
15:55108 Bukówka
16:0554 Bukówka
16:1534 Bukówka
16:3525 Klecka
16:3811 Borków
16:4534 Bukówka
17:1534 Bukówka
17:2233 Bukówka
17:30108 Bukówka
17:4534 Bukówka
17:4854 Bukówka
18:1825 Klecka
18:2034 Bukówka
18:4111 Suków Babie
18:51108 Bukówka
19:0134 Bukówka
19:0433 Bukówka
19:2554 Bukówka
19:3634 Bukówka
19:5425 Klecka
20:0934 Bukówka
20:1211 Borków
20:28108 Bukówka
20:3133 Bukówka
20:4434 Bukówka
20:5554 Bukówka
21:2434 Bukówka
21:4025 Klecka
21:5934 Bukówka
22:0733 Bukówka
23:1225 Bukówka
23:3333 Bukówka