Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Bukówka, Klecka, Borków, Suków Babie

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:31N2 Bukówka
2:11N2 Bukówka
3:53N2 Bukówka
4:0111 Borków
4:0133 Bukówka
4:2833 Suków Babie
4:4133 Bukówka
4:4425 Bukówka
4:4534 Bukówka
4:5525 Klecka
5:0154 Bukówka
5:0534 Bukówka
5:0811 Borków
5:1425 Bukówka
5:1534 Bukówka
5:21108 Bukówka
5:3133 Suków Babie
5:3625 Klecka
5:4534 Bukówka
5:4925 Bukówka
5:5254 Bukówka
5:55108 Bukówka
5:5934 Bukówka
6:0534 Bukówka
6:1325 Klecka
6:1433 Suków Babie
6:2534 Bukówka
6:2925 Bukówka
6:3154 Bukówka
6:3233 Bukówka
6:4034 Bukówka
6:45108 Bukówka
6:5025 Klecka
6:5534 Bukówka
7:0133 Suków Babie
7:0211 Borków
7:1134 Bukówka
7:1425 Klecka
7:1534 Bukówka
7:26108 Bukówka
7:2834 Bukówka
7:3254 Bukówka
7:3725 Bukówka
7:4033 Bukówka
7:4634 Bukówka
7:5625 Klecka
8:0234 Bukówka
8:1533 Bukówka
8:16108 Bukówka
8:1725 Bukówka
8:1734 Bukówka
8:2154 Bukówka
8:3234 Bukówka
8:3533 Suków Babie
8:4025 Bukówka
8:4734 Bukówka
8:56108 Bukówka
9:0234 Bukówka
9:0325 Bukówka
9:1734 Bukówka
9:1933 Bukówka
9:2754 Bukówka
9:2825 Klecka
9:3234 Bukówka
9:46108 Bukówka
9:4734 Bukówka
9:5125 Bukówka
9:5233 Bukówka
10:0234 Bukówka
10:0925 Klecka
10:1454 Bukówka
10:1734 Bukówka
10:2211 Borków
10:2333 Bukówka
10:26108 Bukówka
10:3234 Bukówka
10:4125 Bukówka
10:4734 Bukówka
10:5033 Bukówka
11:0234 Bukówka
11:1454 Bukówka
11:16108 Bukówka
11:1734 Bukówka
11:2333 Suków Babie
11:2325 Bukówka
11:3234 Bukówka
11:4125 Klecka
11:4734 Bukówka
11:56108 Bukówka
12:0133 Bukówka
12:0225 Bukówka
12:0234 Bukówka
12:1554 Bukówka
12:1734 Bukówka
12:3234 Bukówka
12:3633 Bukówka
12:3925 Klecka
12:46108 Bukówka
12:4734 Bukówka
13:0233 Bukówka
13:0234 Bukówka
13:0425 Bukówka
13:1054 Bukówka
13:1734 Bukówka
13:26108 Bukówka
13:3234 Bukówka
13:3425 Bukówka
13:3833 Suków Babie
13:4734 Bukówka
13:5825 Klecka
14:0054 Bukówka
14:0234 Bukówka
14:1211 Borków
14:16108 Bukówka
14:1734 Bukówka
14:2833 Bukówka
14:3234 Bukówka
14:3425 Bukówka
14:4734 Bukówka
14:56108 Bukówka
14:5825 Klecka
15:0534 Bukówka
15:0654 Bukówka
15:1233 Bukówka
15:2234 Bukówka
15:2725 Bukówka
15:3233 Suków Babie
15:3734 Bukówka
15:47108 Bukówka
15:5225 Klecka
15:5234 Bukówka
16:0734 Bukówka
16:1154 Bukówka
16:1533 Bukówka
16:17108 Bukówka
16:2234 Bukówka
16:2325 Klecka
16:2711 Borków
16:3734 Bukówka
16:4833 Suków Babie
16:5234 Bukówka
16:5225 Klecka
17:0634 Bukówka
17:06108 Bukówka
17:1154 Bukówka
17:1125 Bukówka
17:1934 Bukówka
17:2733 Bukówka
17:3234 Bukówka
17:4225 Klecka
17:4734 Bukówka
17:56108 Bukówka
18:0033 Suków Babie
18:0234 Bukówka
18:0854 Bukówka
18:1425 Bukówka
18:1534 Bukówka
18:2834 Bukówka
18:3411 Borków
18:3925 Klecka
18:4034 Bukówka
18:50108 Bukówka
18:5434 Bukówka
18:5625 Bukówka
19:0133 Suków Babie
19:0454 Bukówka
19:0934 Bukówka
19:2525 Klecka
19:2934 Bukówka
19:4934 Bukówka
19:5225 Bukówka
19:5454 Bukówka
20:0533 Suków Babie
20:0934 Bukówka
20:2025 Klecka
20:2934 Bukówka
20:30108 Bukówka
20:3611 Borków
20:4025 Bukówka
20:4734 Bukówka
20:5954 Bukówka
21:0534 Bukówka
21:0625 Bukówka
21:1033 Bukówka
21:2534 Bukówka
21:2625 Klecka
21:4454 Bukówka
21:4534 Bukówka
22:00108 Bukówka
22:0533 Suków Babie
22:1034 Bukówka
22:2911 Borków
22:3534 Bukówka
22:3625 Bukówka
22:3954 Bukówka
22:5125 Bukówka
23:0034 Bukówka
23:1125 Klecka
23:1911 Borków
23:20108 Bukówka
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:31N2 Bukówka
2:11N2 Bukówka
3:53N2 Bukówka
4:3734 Bukówka
4:5211 Borków
5:0534 Bukówka
5:0933 Bukówka
5:1025 Bukówka
5:1634 Bukówka
5:4634 Bukówka
5:5225 Klecka
5:5433 Bukówka
6:0354 Bukówka
6:1634 Bukówka
6:4033 Bukówka
6:43108 Bukówka
6:4434 Bukówka
6:4711 Borków
6:5125 Bukówka
7:1234 Bukówka
7:2833 Bukówka
7:3025 Klecka
7:3554 Bukówka
7:4434 Bukówka
8:0834 Bukówka
8:12108 Bukówka
8:2033 Bukówka
8:2725 Bukówka
8:3234 Bukówka
8:5111 Borków
8:5634 Bukówka
9:1333 Bukówka
9:1525 Klecka
9:1554 Bukówka
9:2034 Bukówka
9:41108 Bukówka
9:4434 Bukówka
10:0425 Bukówka
10:0834 Bukówka
10:3234 Bukówka
10:4833 Bukówka
10:5525 Klecka
10:5634 Bukówka
11:0354 Bukówka
11:0611 Suków Babie
11:11108 Bukówka
11:2034 Bukówka
11:4434 Bukówka
12:0834 Bukówka
12:3234 Bukówka
12:3433 Bukówka
12:3754 Bukówka
12:4011 Borków
12:41108 Bukówka
12:4225 Bukówka
12:5634 Bukówka
13:0525 Klecka
13:2034 Bukówka
13:2033 Bukówka
13:4434 Bukówka
14:0834 Bukówka
14:0933 Bukówka
14:11108 Bukówka
14:1725 Bukówka
14:2254 Bukówka
14:3234 Bukówka
14:5125 Klecka
14:5133 Bukówka
14:5634 Bukówka
15:2034 Bukówka
15:41108 Bukówka
15:4434 Bukówka
15:4511 Suków Babie
15:4733 Bukówka
16:0125 Bukówka
16:0654 Bukówka
16:0834 Bukówka
16:2633 Bukówka
16:3334 Bukówka
16:4225 Klecka
16:5634 Bukówka
17:1011 Borków
17:11108 Bukówka
17:2134 Bukówka
17:3333 Bukówka
17:4025 Bukówka
17:4634 Bukówka
17:4954 Bukówka
18:1634 Bukówka
18:2933 Bukówka
18:31108 Bukówka
18:4234 Bukówka
18:4425 Klecka
19:1234 Bukówka
19:1433 Bukówka
19:2225 Bukówka
19:2654 Bukówka
19:2811 Borków
19:4234 Bukówka
20:02108 Bukówka
20:1234 Bukówka
20:4033 Bukówka
20:4034 Bukówka
20:5525 Klecka
21:0654 Bukówka
21:1034 Bukówka
21:25108 Bukówka
21:5534 Bukówka
22:1633 Bukówka
22:3034 Bukówka
22:5525 Bukówka
23:4233 Bukówka
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:31N2 Bukówka
2:11N2 Bukówka
3:53N2 Bukówka
4:5211 Borków
5:0634 Bukówka
5:1225 Bukówka
5:3434 Bukówka
5:4834 Bukówka
6:0354 Bukówka
6:1634 Bukówka
6:3725 Klecka
6:43108 Bukówka
6:4434 Bukówka
7:1234 Bukówka
7:3354 Bukówka
7:4234 Bukówka
7:4333 Bukówka
8:0825 Klecka
8:1234 Bukówka
8:15108 Bukówka
8:4234 Bukówka
9:0933 Bukówka
9:1234 Bukówka
9:1554 Bukówka
9:4634 Bukówka
9:49108 Bukówka
9:5225 Klecka
10:1634 Bukówka
10:3911 Borków
10:4634 Bukówka
10:5433 Bukówka
11:0354 Bukówka
11:1634 Bukówka
11:17108 Bukówka
11:2425 Klecka
11:4634 Bukówka
12:1634 Bukówka
12:2833 Bukówka
12:3754 Bukówka
12:4634 Bukówka
12:51108 Bukówka
12:5811 Borków
13:1634 Bukówka
13:2125 Klecka
13:4634 Bukówka
14:1233 Bukówka
14:1634 Bukówka
14:19108 Bukówka
14:2254 Bukówka
14:4634 Bukówka
14:5725 Klecka
15:0411 Suków Babie
15:1634 Bukówka
15:4634 Bukówka
15:4633 Bukówka
15:56108 Bukówka
16:0654 Bukówka
16:1634 Bukówka
16:3625 Klecka
16:3911 Borków
16:4634 Bukówka
17:1634 Bukówka
17:2333 Bukówka
17:31108 Bukówka
17:4634 Bukówka
17:4954 Bukówka
18:1925 Klecka
18:2134 Bukówka
18:4211 Suków Babie
18:52108 Bukówka
19:0234 Bukówka
19:0533 Bukówka
19:2654 Bukówka
19:3734 Bukówka
19:5525 Klecka
20:1034 Bukówka
20:1311 Borków
20:29108 Bukówka
20:3233 Bukówka
20:4534 Bukówka
20:5654 Bukówka
21:2534 Bukówka
21:4125 Klecka
22:0034 Bukówka
22:0833 Bukówka
23:1325 Bukówka
23:3433 Bukówka