Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 

Wrzosowa os. Podhale

kierunek: Bukówka, Klecka, Borków, Suków Babie

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
3:5911 Borków
4:2333 Suków Babie
4:3333 Bukówka
4:4425 Bukówka
4:4534 Bukówka
4:5525 Klecka
5:0534 Bukówka
5:0811 Borków
5:1425 Bukówka
5:1534 Bukówka
5:1933 Bukówka
5:3525 Klecka
5:4533 Suków Babie
5:4534 Bukówka
5:4925 Bukówka
5:5333 Bukówka
5:5934 Bukówka
6:0534 Bukówka
6:1225 Klecka
6:13108 Bukówka
6:2534 Bukówka
6:2733 Suków Babie
6:2925 Bukówka
6:3641 Bukówka
6:4034 Bukówka
6:4233 Bukówka
6:5025 Klecka
6:5534 Bukówka
7:0511 Borków
7:06108 Bukówka
7:1134 Bukówka
7:1333 Suków Babie
7:1425 Klecka
7:1534 Bukówka
7:2834 Bukówka
7:3725 Bukówka
7:3933 Bukówka
7:45108 Bukówka
7:4634 Bukówka
7:5525 Klecka
8:0234 Bukówka
8:1533 Bukówka
8:16108 Bukówka
8:1734 Bukówka
8:1725 Bukówka
8:3234 Bukówka
8:3633 Suków Babie
8:4025 Bukówka
8:4734 Bukówka
9:0234 Bukówka
9:0325 Bukówka
9:1734 Bukówka
9:2811 Borków
9:2825 Klecka
9:3234 Bukówka
9:3541 Bukówka
9:3533 Bukówka
9:37108 Bukówka
9:4734 Bukówka
9:5125 Bukówka
9:5533 Suków Babie
10:0234 Bukówka
10:0925 Klecka
10:1734 Bukówka
10:3234 Bukówka
10:3733 Bukówka
10:4125 Bukówka
10:4734 Bukówka
10:57108 Bukówka
11:0234 Bukówka
11:1734 Bukówka
11:2325 Bukówka
11:2433 Bukówka
11:3234 Bukówka
11:4125 Klecka
11:4611 Borków
11:4734 Bukówka
11:4933 Suków Babie
12:0225 Bukówka
12:0234 Bukówka
12:17108 Bukówka
12:1734 Bukówka
12:2833 Bukówka
12:3234 Bukówka
12:3925 Klecka
12:4734 Bukówka
13:0234 Bukówka
13:0425 Bukówka
13:0833 Suków Babie
13:0941 Bukówka
13:1734 Bukówka
13:3234 Bukówka
13:3425 Bukówka
13:42108 Bukówka
13:4734 Bukówka
13:5633 Bukówka
13:5825 Klecka
14:0234 Bukówka
14:0611 Borków
14:1734 Bukówka
14:2433 Suków Babie
14:3234 Bukówka
14:3425 Bukówka
14:4734 Bukówka
14:58108 Bukówka
14:5925 Klecka
15:0534 Bukówka
15:0933 Bukówka
15:2234 Bukówka
15:2725 Bukówka
15:3734 Bukówka
15:4233 Suków Babie
15:5234 Bukówka
15:5625 Klecka
16:00108 Bukówka
16:0734 Bukówka
16:1741 Bukówka
16:2234 Bukówka
16:2325 Klecka
16:2611 Borków
16:3734 Bukówka
16:3933 Bukówka
16:5225 Klecka
16:5234 Bukówka
17:0634 Bukówka
17:0733 Suków Babie
17:1225 Bukówka
17:18108 Bukówka
17:1934 Bukówka
17:3234 Bukówka
17:4225 Klecka
17:4734 Bukówka
17:5033 Bukówka
18:0234 Bukówka
18:1425 Bukówka
18:1534 Bukówka
18:20108 Bukówka
18:2633 Bukówka
18:2834 Bukówka
18:3925 Klecka
18:4034 Bukówka
18:4411 Borków
18:5141 Bukówka
18:5434 Bukówka
18:5625 Bukówka
19:0433 Suków Babie
19:0934 Bukówka
19:2525 Klecka
19:27108 Bukówka
19:2934 Bukówka
19:4533 Bukówka
19:4934 Bukówka
19:5225 Bukówka
20:0934 Bukówka
20:1133 Suków Babie
20:2025 Klecka
20:2934 Bukówka
20:31108 Bukówka
20:3311 Borków
20:4025 Bukówka
20:4734 Bukówka
20:5633 Bukówka
21:0534 Bukówka
21:0625 Bukówka
21:2534 Bukówka
21:2625 Klecka
21:33108 Bukówka
21:3433 Suków Babie
21:4534 Bukówka
22:0511 Borków
22:1034 Bukówka
22:3025 Bukówka
22:3534 Bukówka
22:4433 Bukówka
22:5125 Bukówka
23:0034 Bukówka
23:0511 Borków
23:1125 Klecka
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:29N2 Bukówka
2:09N2 Bukówka
3:51N2 Bukówka
4:3734 Bukówka
4:4711 Borków
5:0534 Bukówka
5:1025 Bukówka
5:1634 Bukówka
5:2933 Bukówka
5:4634 Bukówka
5:5233 Bukówka
5:5225 Klecka
6:12108 Bukówka
6:1634 Bukówka
6:4434 Bukówka
6:5125 Bukówka
6:5611 Borków
6:5833 Bukówka
7:06108 Bukówka
7:1234 Bukówka
7:2133 Bukówka
7:3025 Klecka
7:4434 Bukówka
8:0834 Bukówka
8:08108 Bukówka
8:2725 Bukówka
8:2933 Bukówka
8:3234 Bukówka
8:5634 Bukówka
9:0611 Borków
9:1525 Klecka
9:2034 Bukówka
9:22108 Bukówka
9:2533 Bukówka
9:4434 Bukówka
10:0425 Bukówka
10:0834 Bukówka
10:3234 Bukówka
10:41108 Bukówka
10:5333 Bukówka
10:5325 Klecka
10:5634 Bukówka
11:1611 Suków Babie
11:2034 Bukówka
11:4434 Bukówka
11:50108 Bukówka
12:0834 Bukówka
12:2133 Bukówka
12:3234 Bukówka
12:4225 Bukówka
12:5011 Borków
12:5634 Bukówka
13:0525 Klecka
13:13108 Bukówka
13:1533 Bukówka
13:2034 Bukówka
13:4434 Bukówka
13:5433 Bukówka
14:0834 Bukówka
14:11108 Bukówka
14:1725 Bukówka
14:3234 Bukówka
14:4333 Bukówka
14:5125 Klecka
14:5634 Bukówka
15:0011 Suków Babie
15:2034 Bukówka
15:30108 Bukówka
15:3533 Bukówka
15:4434 Bukówka
16:0125 Bukówka
16:0834 Bukówka
16:1533 Bukówka
16:3234 Bukówka
16:3911 Borków
16:4225 Klecka
16:45108 Bukówka
16:5634 Bukówka
17:2034 Bukówka
17:2333 Bukówka
17:4025 Bukówka
17:4434 Bukówka
18:0834 Bukówka
18:08108 Bukówka
18:2133 Bukówka
18:2934 Bukówka
18:4425 Klecka
18:4511 Borków
18:5234 Bukówka
19:00108 Bukówka
19:0733 Bukówka
19:1734 Bukówka
19:2225 Bukówka
19:5234 Bukówka
20:14108 Bukówka
20:2734 Bukówka
20:3333 Bukówka
20:4311 Borków
20:5525 Klecka
21:0534 Bukówka
21:4034 Bukówka
21:5333 Bukówka
22:1034 Bukówka
22:4534 Bukówka
22:5425 Bukówka
23:0533 Bukówka
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:29N2 Bukówka
2:09N2 Bukówka
3:51N2 Bukówka
4:3734 Bukówka
5:0511 Borków
5:0534 Bukówka
5:1225 Bukówka
5:1634 Bukówka
5:4634 Bukówka
6:10108 Bukówka
6:1634 Bukówka
6:3725 Klecka
6:4434 Bukówka
6:5611 Suków Babie
7:01108 Bukówka
7:1234 Bukówka
7:3533 Bukówka
7:4034 Bukówka
8:0434 Bukówka
8:0925 Klecka
8:16108 Bukówka
8:2711 Borków
8:2834 Bukówka
8:5234 Bukówka
9:0433 Bukówka
9:1634 Bukówka
9:29108 Bukówka
9:4434 Bukówka
9:5325 Klecka
10:0834 Bukówka
10:30108 Bukówka
10:3234 Bukówka
10:3211 Borków
10:5233 Bukówka
10:5634 Bukówka
11:2034 Bukówka
11:2925 Klecka
11:4434 Bukówka
11:52108 Bukówka
12:0834 Bukówka
12:2333 Bukówka
12:3234 Bukówka
12:5011 Borków
12:5634 Bukówka
13:09108 Bukówka
13:2034 Bukówka
13:2025 Klecka
13:4434 Bukówka
13:5133 Bukówka
14:0834 Bukówka
14:22108 Bukówka
14:3234 Bukówka
14:5634 Bukówka
14:5725 Klecka
15:0011 Suków Babie
15:1933 Bukówka
15:2034 Bukówka
15:31108 Bukówka
15:4434 Bukówka
16:0834 Bukówka
16:3234 Bukówka
16:3625 Klecka
16:3911 Borków
16:53108 Bukówka
16:5634 Bukówka
17:0233 Bukówka
17:2034 Bukówka
17:4434 Bukówka
18:0834 Bukówka
18:12108 Bukówka
18:1925 Klecka
18:2934 Bukówka
18:4011 Suków Babie
18:4433 Bukówka
18:5234 Bukówka
19:04108 Bukówka
19:1734 Bukówka
19:5234 Bukówka
19:5625 Klecka
20:0233 Bukówka
20:1211 Borków
20:12108 Bukówka
20:2634 Bukówka
21:0534 Bukówka
21:1833 Bukówka
21:4034 Bukówka
21:4125 Klecka
22:1034 Bukówka
22:3533 Bukówka
22:4534 Bukówka
23:1325 Bukówka