Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 
kierunek: Pileckiego, Targi Kielce, Nowoszybowcowa, Os. Ślichowice, Malików pętla, Dworzec Autobusowy, Żytnia, Żytnia I, Os. Świętokrzyskie, Karczówkowska I

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:1711 Dworzec Autobusowy
0:39N2 Os. Świętokrzyskie
2:19N2 Os. Świętokrzyskie
4:01N2 Os. Świętokrzyskie
4:0733 Nowoszybowcowa
4:4733 Nowoszybowcowa
4:5225 Targi Kielce
4:5234 Pileckiego
5:0311 Dworzec Autobusowy
5:0733 Nowoszybowcowa
5:1025 Targi Kielce
5:1234 Pileckiego
5:1454 Malików pętla
5:2325 Targi Kielce
5:3234 Pileckiego
5:33108 Os. Ślichowice
5:5025 Targi Kielce
5:5234 Pileckiego
5:5754 Malików pętla
6:06108 Os. Ślichowice
6:0734 Pileckiego
6:1025 Targi Kielce
6:1133 Nowoszybowcowa
6:1311 Dworzec Autobusowy
6:2234 Pileckiego
6:2825 Targi Kielce
6:3734 Pileckiego
6:4233 Nowoszybowcowa
6:4425 Targi Kielce
6:4554 Malików pętla
6:5234 Pileckiego
7:0033 Nowoszybowcowa
7:00108 Os. Ślichowice
7:0525 Targi Kielce
7:0734 Pileckiego
7:2234 Pileckiego
7:2925 Targi Kielce
7:36108 Os. Ślichowice
7:3734 Pileckiego
7:4633 Nowoszybowcowa
7:5125 Targi Kielce
7:5234 Pileckiego
7:5354 Malików pętla
8:0734 Pileckiego
8:0833 Nowoszybowcowa
8:1311 Dworzec Autobusowy
8:1425 Targi Kielce
8:2234 Pileckiego
8:26108 Os. Ślichowice
8:3225 Targi Kielce
8:3734 Pileckiego
8:3833 Nowoszybowcowa
8:4254 Malików pętla
8:5234 Pileckiego
8:5225 Żytnia
9:06108 Os. Ślichowice
9:0734 Pileckiego
9:1033 Nowoszybowcowa
9:1925 Targi Kielce
9:2234 Pileckiego
9:3734 Pileckiego
9:4233 Nowoszybowcowa
9:4254 Malików pętla
9:4325 Targi Kielce
9:5234 Pileckiego
9:56108 Os. Ślichowice
10:0734 Pileckiego
10:1125 Targi Kielce
10:1433 Nowoszybowcowa
10:2234 Pileckiego
10:3354 Malików pętla
10:3525 Targi Kielce
10:36108 Os. Ślichowice
10:3734 Pileckiego
10:4833 Nowoszybowcowa
10:5234 Pileckiego
11:0625 Targi Kielce
11:0734 Pileckiego
11:1633 Nowoszybowcowa
11:2234 Pileckiego
11:26108 Os. Ślichowice
11:3611 Dworzec Autobusowy
11:3625 Targi Kielce
11:3734 Pileckiego
11:3854 Malików pętla
11:5234 Pileckiego
11:5925 Targi Kielce
11:5933 Nowoszybowcowa
12:06108 Os. Ślichowice
12:0734 Pileckiego
12:1925 Targi Kielce
12:2234 Pileckiego
12:2954 Malików pętla
12:2933 Nowoszybowcowa
12:3734 Pileckiego
12:5234 Pileckiego
12:56108 Os. Ślichowice
12:5725 Targi Kielce
13:0633 Nowoszybowcowa
13:0734 Pileckiego
13:2154 Malików pętla
13:2234 Pileckiego
13:2225 Targi Kielce
13:2833 Nowoszybowcowa
13:36108 Os. Ślichowice
13:3734 Pileckiego
13:5234 Pileckiego
13:5725 Targi Kielce
14:0734 Pileckiego
14:1633 Nowoszybowcowa
14:1625 Targi Kielce
14:1854 Malików pętla
14:2234 Pileckiego
14:3734 Pileckiego
14:38108 Os. Ślichowice
14:4925 Targi Kielce
14:5234 Pileckiego
14:5833 Nowoszybowcowa
15:06108 Os. Ślichowice
15:0734 Pileckiego
15:1825 Targi Kielce
15:1854 Malików pętla
15:2234 Pileckiego
15:3111 Dworzec Autobusowy
15:3734 Pileckiego
15:3925 Targi Kielce
15:4133 Nowoszybowcowa
15:5234 Pileckiego
15:57108 Os. Ślichowice
16:0734 Pileckiego
16:0933 Nowoszybowcowa
16:1625 Targi Kielce
16:2234 Pileckiego
16:2854 Malików pętla
16:36108 Os. Ślichowice
16:3734 Pileckiego
16:3933 Nowoszybowcowa
16:4325 Targi Kielce
16:5234 Pileckiego
17:0734 Pileckiego
17:1925 Targi Kielce
17:2234 Pileckiego
17:2533 Nowoszybowcowa
17:26108 Os. Ślichowice
17:3154 Malików pętla
17:3625 Targi Kielce
17:3734 Pileckiego
17:4311 Dworzec Autobusowy
17:5234 Pileckiego
17:5533 Nowoszybowcowa
18:0734 Pileckiego
18:0825 Targi Kielce
18:09108 Os. Ślichowice
18:2054 Malików pętla
18:2234 Pileckiego
18:2425 Targi Kielce
18:3433 Nowoszybowcowa
18:3734 Żytnia
18:5234 Pileckiego
18:5525 Targi Kielce
19:0734 Pileckiego
19:17108 Os. Ślichowice
19:2025 Targi Kielce
19:2234 Żytnia
19:3054 Malików pętla
19:3734 Pileckiego
19:3933 Nowoszybowcowa
19:4111 Dworzec Autobusowy
19:4925 Targi Kielce
19:5234 Pileckiego
20:0625 Targi Kielce
20:1234 Pileckiego
20:1554 Malików pętla
20:3234 Pileckiego
20:3825 Targi Kielce
20:4433 Nowoszybowcowa
20:50108 Os. Ślichowice
20:5234 Pileckiego
21:0525 Targi Kielce
21:1234 Pileckiego
21:2054 Malików pętla
21:2733 Nowoszybowcowa
21:3234 Pileckiego
21:3225 Targi Kielce
21:3811 Dworzec Autobusowy
21:4954 Żytnia I
21:5234 Pileckiego
21:5225 Targi Kielce
22:1234 Pileckiego
22:21108 Os. Ślichowice
22:3234 Żytnia
22:3533 Żytnia I
22:4025 Targi Kielce
22:4454 Żytnia I
22:5234 Żytnia
23:0225 Żytnia
23:1234 Żytnia
23:2525 Żytnia
23:25108 Karczówkowska I
23:3111 Dworzec Autobusowy
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:39N2 Os. Świętokrzyskie
2:19N2 Os. Świętokrzyskie
4:01N2 Os. Świętokrzyskie
4:4434 Pileckiego
5:1234 Pileckiego
5:1825 Targi Kielce
5:2333 Nowoszybowcowa
5:4034 Pileckiego
6:0311 Dworzec Autobusowy
6:0633 Nowoszybowcowa
6:0834 Pileckiego
6:0854 Malików pętla
6:1125 Targi Kielce
6:3634 Pileckiego
6:5033 Nowoszybowcowa
7:0434 Pileckiego
7:04108 Os. Ślichowice
7:1125 Targi Kielce
7:3234 Pileckiego
7:4733 Nowoszybowcowa
7:4725 Targi Kielce
7:5054 Malików pętla
7:5511 Dworzec Autobusowy
7:5634 Pileckiego
8:2034 Pileckiego
8:23108 Os. Ślichowice
8:2533 Żytnia I
8:4225 Targi Kielce
8:4434 Pileckiego
9:0834 Pileckiego
9:2233 Nowoszybowcowa
9:3225 Targi Kielce
9:3234 Pileckiego
9:3554 Malików pętla
9:51108 Os. Ślichowice
9:5634 Pileckiego
10:1211 Dworzec Autobusowy
10:1425 Żytnia
10:2034 Pileckiego
10:4434 Pileckiego
11:0733 Nowoszybowcowa
11:0834 Pileckiego
11:1254 Malików pętla
11:2125 Targi Kielce
11:21108 Os. Ślichowice
11:3234 Pileckiego
11:5111 Dworzec Autobusowy
11:5634 Pileckiego
12:2034 Pileckiego
12:4333 Nowoszybowcowa
12:4434 Pileckiego
12:53108 Os. Ślichowice
12:5525 Targi Kielce
12:5754 Malików pętla
13:0834 Pileckiego
13:2533 Nowoszybowcowa
13:2725 Targi Kielce
13:3234 Pileckiego
13:4611 Dworzec Autobusowy
13:5634 Pileckiego
14:1833 Nowoszybowcowa
14:2034 Pileckiego
14:23108 Os. Ślichowice
14:3125 Targi Kielce
14:3454 Malików pętla
14:4434 Pileckiego
15:0033 Nowoszybowcowa
15:0834 Pileckiego
15:2125 Targi Kielce
15:3234 Pileckiego
15:53108 Os. Ślichowice
15:5633 Nowoszybowcowa
15:5634 Pileckiego
16:1225 Targi Kielce
16:2111 Dworzec Autobusowy
16:2434 Pileckiego
16:2654 Malików pętla
16:4434 Żytnia
16:5033 Nowoszybowcowa
17:0734 Pileckiego
17:1325 Targi Kielce
17:23108 Os. Ślichowice
17:3234 Pileckiego
17:4433 Nowoszybowcowa
18:0025 Targi Kielce
18:0234 Pileckiego
18:0954 Malików pętla
18:2711 Dworzec Autobusowy
18:3234 Pileckiego
18:3433 Żytnia I
18:49108 Os. Ślichowice
19:0025 Żytnia
19:0234 Pileckiego
19:2333 Nowoszybowcowa
19:3225 Targi Kielce
19:3234 Pileckiego
19:3654 Malików pętla
20:0234 Pileckiego
20:13108 Os. Ślichowice
20:3234 Pileckiego
20:3511 Dworzec Autobusowy
20:4933 Nowoszybowcowa
21:0234 Pileckiego
21:1154 Żytnia I
21:1725 Targi Kielce
21:3234 Pileckiego
21:38108 Os. Ślichowice
22:0734 Pileckiego
22:2533 Nowoszybowcowa
22:4234 Żytnia
23:0225 Żytnia
23:4733 Żytnia I
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:39N2 Os. Świętokrzyskie
2:19N2 Os. Świętokrzyskie
4:01N2 Os. Świętokrzyskie
5:1234 Pileckiego
5:2225 Targi Kielce
5:4034 Pileckiego
6:0854 Malików pętla
6:0834 Pileckiego
6:0811 Dworzec Autobusowy
6:3634 Pileckiego
6:5325 Targi Kielce
7:0434 Pileckiego
7:04108 Os. Ślichowice
7:3234 Pileckiego
7:5054 Malików pętla
7:5233 Nowoszybowcowa
8:0034 Pileckiego
8:2834 Pileckiego
8:31108 Os. Ślichowice
8:3425 Targi Kielce
8:5834 Pileckiego
9:2834 Pileckiego
9:2933 Nowoszybowcowa
9:3554 Malików pętla
9:5834 Pileckiego
10:04108 Os. Ślichowice
10:0825 Targi Kielce
10:2834 Pileckiego
10:5834 Pileckiego
11:0333 Nowoszybowcowa
11:1254 Malików pętla
11:2834 Pileckiego
11:32108 Os. Ślichowice
11:5125 Targi Kielce
11:5834 Pileckiego
12:0411 Dworzec Autobusowy
12:2834 Pileckiego
12:4733 Nowoszybowcowa
12:5754 Malików pętla
12:5834 Pileckiego
13:06108 Os. Ślichowice
13:2834 Pileckiego
13:3625 Targi Kielce
13:5834 Pileckiego
14:1011 Dworzec Autobusowy
14:2133 Nowoszybowcowa
14:2834 Pileckiego
14:34108 Os. Ślichowice
14:3454 Malików pętla
14:5834 Pileckiego
15:1625 Targi Kielce
15:2834 Pileckiego
15:4511 Dworzec Autobusowy
15:5533 Nowoszybowcowa
15:5834 Pileckiego
16:12108 Os. Ślichowice
16:2654 Malików pętla
16:2834 Pileckiego
16:5834 Pileckiego
17:0325 Targi Kielce
17:2834 Pileckiego
17:4233 Nowoszybowcowa
17:46108 Os. Ślichowice
17:5111 Dworzec Autobusowy
18:0234 Pileckiego
18:0954 Malików pętla
18:3525 Targi Kielce
18:3734 Pileckiego
19:1234 Pileckiego
19:14108 Os. Ślichowice
19:1533 Nowoszybowcowa
19:2011 Dworzec Autobusowy
19:3654 Malików pętla
19:4734 Pileckiego
20:2234 Pileckiego
20:2525 Targi Kielce
20:4133 Nowoszybowcowa
20:42108 Os. Ślichowice
20:5734 Pileckiego
21:0154 Żytnia I
21:1311 Dworzec Autobusowy
21:3734 Pileckiego
22:0125 Targi Kielce
22:1234 Żytnia
22:1733 Nowoszybowcowa
23:2325 Żytnia
23:3933 Żytnia I