Cofnij
ROZKŁAD JAZDY  
 

Wrzosowa os. Podhale

kierunek: Pileckiego, Targi Kielce, Os. D±browa, Os. ¦lichowice, Kaczmarka, Żytnia, Os. ¦więtokrzyskie, Żytnia I, Krajno Zagórze , Wapiennikowa os. Kochanowskiego, Kołł±taja, Szczepaniaka

ROBOCZY szkolny
GodzinaLiniaKierunek
0:0211 Kaczmarka
4:3733 Os. D±browa
4:5225 Targi Kielce
4:5234 Pileckiego
5:0133 Os. D±browa
5:0311 Kaczmarka
5:1025 Targi Kielce
5:1234 Pileckiego
5:2325 Targi Kielce
5:2733 Os. D±browa
5:3234 Pileckiego
5:5025 Targi Kielce
5:5234 Pileckiego
5:5733 Os. D±browa
6:0734 Pileckiego
6:1025 Targi Kielce
6:1311 Kaczmarka
6:1933 Os. D±browa
6:2234 Pileckiego
6:22108 Os. ¦lichowice
6:2825 Targi Kielce
6:3734 Pileckiego
6:4425 Targi Kielce
6:5033 Os. D±browa
6:5234 Pileckiego
7:0441 Krajno Zagórze
7:0525 Targi Kielce
7:0633 Os. D±browa
7:0734 Pileckiego
7:2234 Pileckiego
7:22108 Os. ¦lichowice
7:2925 Targi Kielce
7:3734 Pileckiego
7:5125 Targi Kielce
7:5234 Pileckiego
7:5333 Os. D±browa
8:0734 Pileckiego
8:12108 Szczepaniaka
8:1233 Os. D±browa
8:1425 Targi Kielce
8:2234 Pileckiego
8:2611 Kaczmarka
8:3225 Targi Kielce
8:3734 Pileckiego
8:3833 Os. D±browa
8:42108 Os. ¦lichowice
8:5234 Pileckiego
8:5225 Żytnia
9:0734 Pileckiego
9:1133 Os. D±browa
9:1925 Targi Kielce
9:2234 Pileckiego
9:3734 Pileckiego
9:4325 Targi Kielce
9:5234 Pileckiego
9:5933 Os. D±browa
10:02108 Os. ¦lichowice
10:0734 Pileckiego
10:1125 Targi Kielce
10:2234 Pileckiego
10:3133 Os. D±browa
10:3525 Targi Kielce
10:3734 Pileckiego
10:4411 Kaczmarka
10:4841 Krajno Zagórze
10:5234 Pileckiego
10:5633 Os. D±browa
11:0625 Targi Kielce
11:0734 Pileckiego
11:2234 Pileckiego
11:27108 Os. ¦lichowice
11:3633 Os. D±browa
11:3625 Targi Kielce
11:3734 Pileckiego
11:5234 Pileckiego
11:5925 Targi Kielce
12:0734 Pileckiego
12:1925 Targi Kielce
12:2234 Pileckiego
12:3433 Os. D±browa
12:3734 Pileckiego
12:42108 Os. ¦lichowice
12:5234 Pileckiego
12:5633 Os. D±browa
12:5725 Targi Kielce
13:0311 Kaczmarka
13:0734 Pileckiego
13:2225 Targi Kielce
13:2234 Pileckiego
13:3734 Pileckiego
13:4233 Os. D±browa
13:5234 Pileckiego
13:5725 Targi Kielce
13:5741 Krajno Zagórze
14:02108 Os. ¦lichowice
14:0734 Pileckiego
14:1333 Os. D±browa
14:1625 Targi Kielce
14:2234 Pileckiego
14:3734 Pileckiego
14:4925 Targi Kielce
14:5234 Pileckiego
15:0734 Pileckiego
15:10108 Os. ¦lichowice
15:1433 Os. D±browa
15:1825 Targi Kielce
15:2234 Pileckiego
15:2411 Kaczmarka
15:3533 Os. D±browa
15:3734 Pileckiego
15:3925 Targi Kielce
15:5234 Pileckiego
16:0734 Pileckiego
16:1625 Targi Kielce
16:1833 Os. D±browa
16:20108 Os. ¦lichowice
16:2234 Pileckiego
16:3741 Krajno Zagórze
16:3734 Pileckiego
16:4325 Targi Kielce
16:5234 Pileckiego
16:5833 Os. D±browa
17:0734 Pileckiego
17:1925 Targi Kielce
17:2234 Pileckiego
17:33108 Os. ¦lichowice
17:3625 Targi Kielce
17:3734 Pileckiego
17:4633 Os. D±browa
17:4711 Kaczmarka
17:5234 Pileckiego
18:0734 Pileckiego
18:0825 Targi Kielce
18:1933 Os. D±browa
18:2234 Pileckiego
18:2425 Targi Kielce
18:3734 Żytnia
18:44108 Os. ¦lichowice
18:5234 Pileckiego
18:5333 Os. D±browa
18:5525 Targi Kielce
19:0734 Pileckiego
19:1641 Krajno Zagórze
19:2025 Targi Kielce
19:2234 Żytnia
19:3734 Pileckiego
19:3833 Os. D±browa
19:4711 Kaczmarka
19:47108 Os. ¦lichowice
19:4925 Targi Kielce
19:5234 Pileckiego
20:0625 Targi Kielce
20:1233 Os. D±browa
20:1234 Pileckiego
20:3234 Pileckiego
20:3825 Targi Kielce
20:41108 Os. ¦lichowice
20:4433 Os. D±browa
20:5234 Pileckiego
21:0525 Targi Kielce
21:1234 Pileckiego
21:2033 Os. D±browa
21:3234 Pileckiego
21:3225 Targi Kielce
21:3511 Kaczmarka
21:43108 Kołł±taja
21:5234 Żytnia
21:5225 Targi Kielce
22:0733 Żytnia I
22:1234 Pileckiego
22:3234 Wapiennikowa os. Kochanowskiego
22:3925 Targi Kielce
22:5233 Żytnia I
22:5234 Wapiennikowa os. Kochanowskiego
23:0225 Żytnia
23:0711 Kaczmarka
23:1234 Żytnia
23:2525 Żytnia
SOBOTA
GodzinaLiniaKierunek
0:39N2 Os. ¦więtokrzyskie
2:19N2 Os. ¦więtokrzyskie
4:01N2 Os. ¦więtokrzyskie
4:4434 Pileckiego
5:1234 Pileckiego
5:1825 Targi Kielce
5:4034 Pileckiego
5:4633 Os. D±browa
6:0311 Kaczmarka
6:0733 Os. D±browa
6:0834 Pileckiego
6:1125 Targi Kielce
6:18108 Os. ¦lichowice
6:3634 Pileckiego
7:0434 Pileckiego
7:1125 Targi Kielce
7:1233 Os. D±browa
7:26108 Os. ¦lichowice
7:3234 Pileckiego
7:4725 Targi Kielce
7:5233 Os. D±browa
7:5634 Pileckiego
8:0711 Kaczmarka
8:2034 Pileckiego
8:3333 Żytnia I
8:4225 Targi Kielce
8:4434 Pileckiego
8:46108 Os. ¦lichowice
9:0834 Pileckiego
9:3234 Pileckiego
9:3225 Targi Kielce
9:3733 Os. D±browa
9:44108 Os. ¦lichowice
9:5634 Pileckiego
10:1425 Żytnia
10:1711 Kaczmarka
10:2034 Pileckiego
10:4434 Pileckiego
11:0533 Os. D±browa
11:0834 Pileckiego
11:11108 Os. ¦lichowice
11:2125 Targi Kielce
11:3234 Pileckiego
11:5634 Pileckiego
11:5611 Kaczmarka
12:19108 Os. ¦lichowice
12:2034 Pileckiego
12:3733 Os. D±browa
12:4434 Pileckiego
12:5525 Targi Kielce
13:0834 Pileckiego
13:2533 Os. D±browa
13:2725 Targi Kielce
13:3234 Pileckiego
13:32108 Os. ¦lichowice
13:5634 Pileckiego
14:0111 Kaczmarka
14:1233 Os. D±browa
14:2034 Pileckiego
14:3125 Targi Kielce
14:37108 Os. ¦lichowice
14:4434 Pileckiego
14:5833 Os. D±browa
15:0834 Pileckiego
15:2125 Targi Kielce
15:3234 Pileckiego
15:4011 Kaczmarka
15:5433 Os. D±browa
15:5634 Pileckiego
16:01108 Os. ¦lichowice
16:1225 Targi Kielce
16:2034 Pileckiego
16:4434 Pileckiego
16:5033 Os. D±browa
17:07108 Os. ¦lichowice
17:0834 Pileckiego
17:1325 Targi Kielce
17:3233 Os. D±browa
17:3234 Pileckiego
17:5011 Kaczmarka
17:5634 Pileckiego
18:0025 Targi Kielce
18:18108 Os. ¦lichowice
18:2034 Pileckiego
18:2533 Żytnia I
18:4434 Pileckiego
19:0025 Żytnia
19:0834 Pileckiego
19:10108 Os. ¦lichowice
19:2333 Os. D±browa
19:3225 Targi Kielce
19:3234 Pileckiego
19:4811 Kaczmarka
20:0234 Pileckiego
20:36108 Os. ¦lichowice
20:3734 Pileckiego
20:4533 Os. D±browa
21:1725 Targi Kielce
21:1734 Pileckiego
21:5234 Pileckiego
21:5711 Kaczmarka
22:0533 Os. D±browa
22:2234 Pileckiego
23:0225 Żytnia
23:0734 Żytnia
23:0933 Żytnia I
NIEDZIELA
GodzinaLiniaKierunek
0:39N2 Os. ¦więtokrzyskie
2:19N2 Os. ¦więtokrzyskie
4:01N2 Os. ¦więtokrzyskie
4:4434 Pileckiego
5:1234 Pileckiego
5:2225 Targi Kielce
5:4034 Pileckiego
6:0834 Pileckiego
6:0811 Kaczmarka
6:15108 Os. ¦lichowice
6:3634 Pileckiego
6:5325 Targi Kielce
7:0434 Pileckiego
7:21108 Os. ¦lichowice
7:3234 Pileckiego
7:3411 Kaczmarka
7:5033 Os. D±browa
7:5634 Pileckiego
8:2034 Pileckiego
8:3525 Targi Kielce
8:37108 Os. ¦lichowice
8:4434 Pileckiego
9:0834 Pileckiego
9:3234 Pileckiego
9:3411 Kaczmarka
9:3933 Os. D±browa
9:45108 Os. ¦lichowice
9:5634 Pileckiego
10:1225 Targi Kielce
10:2034 Pileckiego
10:4434 Pileckiego
10:54108 Os. ¦lichowice
11:0733 Os. D±browa
11:0834 Pileckiego
11:3234 Pileckiego
11:5125 Targi Kielce
11:5634 Pileckiego
11:5711 Kaczmarka
12:16108 Os. ¦lichowice
12:2034 Pileckiego
12:3633 Os. D±browa
12:4434 Pileckiego
13:0834 Pileckiego
13:18108 Os. ¦lichowice
13:3234 Pileckiego
13:3625 Targi Kielce
13:5634 Pileckiego
14:0211 Kaczmarka
14:0333 Os. D±browa
14:2034 Pileckiego
14:42108 Os. ¦lichowice
14:4434 Pileckiego
15:0834 Pileckiego
15:1625 Targi Kielce
15:3234 Pileckiego
15:3733 Os. D±browa
15:4111 Kaczmarka
15:5634 Pileckiego
16:04108 Os. ¦lichowice
16:2034 Pileckiego
16:4434 Pileckiego
17:0325 Targi Kielce
17:07108 Os. ¦lichowice
17:0834 Pileckiego
17:3234 Pileckiego
17:3233 Os. D±browa
17:5111 Kaczmarka
17:5634 Pileckiego
18:2034 Pileckiego
18:26108 Os. ¦lichowice
18:3525 Targi Kielce
18:4434 Pileckiego
18:5733 Os. D±browa
19:0834 Pileckiego
19:1811 Kaczmarka
19:28108 Os. ¦lichowice
19:3234 Pileckiego
20:0234 Pileckiego
20:1433 Os. D±browa
20:2525 Targi Kielce
20:26108 Os. ¦lichowice
20:3734 Pileckiego
21:1311 Kaczmarka
21:1734 Pileckiego
21:3033 Os. D±browa
21:5234 Pileckiego
22:0125 Targi Kielce
22:2234 Pileckiego
22:3933 Żytnia I
23:0734 Żytnia
23:2325 Żytnia