Sandomierska / Cmentarna

C - > Cedzyna cmentarz
F - > Cedzyna cmentarz
Z - > Cedzyna cmentarz
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
14 - > Niestachów pętla
41 - > Krajno Zagórze
43 - > Skorzeszyce pętla
47 - > Krajno
106 - > Cedzyna zalew

Inne przystanki