Bieleckie Młyny

45 - > Dworzec / Autobusowy
45 - > Młynek / Brudzowski

Inne przystanki