Warszawska / Witosa

5 - > Zalesie
7 - > Dworzec / Autobusowy
103 - > Na Stadion
104 - > Kampus UJK

Inne przystanki