Warszawska szkoła

7 - > Dworzec / Autobusowy
33 - > Starogórska

Inne przystanki