Sandomierska / Wikaryjska

C - > Cedzyna cmentarz
C - > Os. Ślichowice
F - > Cedzyna cmentarz
F - > Sikorskiego
Z - > Cedzyna cmentarz
Z - > Ołowiana
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
10 - > Os. Ślichowice
14 - > Kaczmarka
14 - > Niestachów pętla
38 - > Kolberga
41 - > Bukówka
41 - > Krajno Zagórze
43 - > Kaczmarka
43 - > Skorzeszyce pętla
47 - > Krajno
47 - > Os. Ślichowice
106 - > Cedzyna zalew
106 - > Częstochowska
109 - > Os. Ślichowice

Inne przystanki