¦ciegiennego I

29 - > Os. ¦lichowice
45 - > M³ynek Brudzowski

Inne przystanki