(N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark

8 - > Uniwersytecka UJK
C - > Cedzyna / cmentarz
C - > Os. Ślichowice
F - > Cedzyna / cmentarz
F - > Sikorskiego
Z - > Cedzyna / cmentarz
Z - > Os. Podkarczówka
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
10 - > Dworzec Autobusowy
14 - > Dworzec Autobusowy
14 - > Niestachów pętla
38 - > Dworzec Autobusowy
38 - > Mąchocice Kapitulne / Dolna
41 - > Dworzec Autobusowy
41 - > Krajno
43 - > Dworzec Autobusowy
43 - > Skorzeszyce pętla
47 - > Dworzec Autobusowy
47 - > Krajno
106 - > Cedzyna zalew
106 - > Częstochowska
109 - > Os. Ślichowice

Inne przystanki