Sandomierska / Morcinka

F - > Cedzyna / cmentarz
F - > Os. Na Stoku
Z - > Cedzyna / cmentarz
Z - > Os. Podkarczówka
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
10 - > Dworzec / Autobusowy
14 - > Dworzec / Autobusowy
14 - > Niestachów pętla
26 - > Cedzyna zalew
26 - > Os. Ślichowice
38 - > Dworzec / Autobusowy
38 - > Mąchocice Kapitulne / Dolna
41 - > Dworzec / Autobusowy
41 - > Krajno
43 - > Dworzec / Autobusowy
43 - > Skorzeszyce pętla
47 - > Dworzec / Autobusowy
47 - > Krajno

Inne przystanki