al. IX W.Kielc kościół św.Wojciecha

C - > Cedzyna cmentarz
F - > Cedzyna cmentarz
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
11 - > Borków
14 - > Niestachów pętla
21 - > Zagórze
25 - > Klecka
38 - > Mąchocice Kapitulne
41 - > Krajno Zagórze
43 - > Skorzeszyce pętla
47 - > Krajno
106 - > Cedzyna zalew
109 - > Morcinka / działki
113 - > Kusocińskiego szpital

Inne przystanki