(N/Ż) al. Popiełuszki

45 - > Dworzec / Autobusowy
45 - > Młynek Brudzowski

Inne przystanki