Krajno Drugie / rzeka

41 - > Bukówka
41 - > Krajno Zagórze
47 - > Krajno Zagórze

Inne przystanki