Piekoszowska Malików

25 - > Klecka
25 - > Targi Kielce
114 - > Piekoszowska
114 - > Żniwna

Inne przystanki